Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Førstelektor i spansk

Søknadsfrist: 02.08.2021

Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk (ILOS) ved Det humanistiske fakultet driver omfattende forskning, undervisning og samfunnskontakt innen litteratur, områdekunnskap og språkvitenskap knyttet til europeiske språk utenom de nordiske. ILOS har et levende forskningsmiljø med en bred internasjonal samarbeidsflate. Mange av forskerne bidrar til at allmennheten får innsikt i forskningens resultater. ILOS har ca. 130 ansatte hvorav ca. 80 i vitenskapelige stillinger, ca 30 i stipendiater og postdoktorer og 18 personer i administrative stillinger. ILOS har omtrent 300 masterstudenter og 1000 bachelorstudenter.

Om stillingen

En stilling som førstelektor 50 % (SKO 1198) i spansk er ledig ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk (ILOS), Universitetet i Oslo, i perioden 1.1.2022-31.12.2024.

Den som ansettes, må ha undervisningserfaring fra universitetets- eller høgskolenivå (på både bachelor- og masternivå) og vise til bred faglig kompetanse innen spansk. Den som tilsettes, må kunne undervise bredt og ta noe masterveiledning.

Undervisningen og masterveiledningen foregår på spansk og vil i første rekke være innen spansk språk, men den som tilsettes må også kunne undervise i emnene SPA1000 – Grunnemne i spansk, SPA1100 – Praktisk spansk, SPA1500 – Historie og identiteter i den spansktalende verden og SPA1503 – Kultur og samfunn i den spansktalende verden.

Førstelektoren skal sammen med instituttets øvrige vitenskapelig ansatte i spansk bidra til å utvikle undervisningen og studiemiljøet innen feltet.

Mer om stillingen

Stillingen er en undervisningsstilling som er tillagt 75 % undervisning , 19 % faglig utviklingsarbeid og 6 % administrasjon. Undervisningen vil i første rekke være på lavere grad. Innenfor din normale arbeidsplikt og faglige kompetanse kan du også bli pålagt arbeid utenfor ditt institutt.

Ansettelsen skjer med forbehold om de endringer i fagområde og arbeidsoppgaver som arbeidsgiver måtte bestemme.

Kvalifikasjonskrav

 • doktorgrad i spansk eller tilsvarende høyere utdanning i spansk. Søkerne med en doktorgrad i spansk språk kan bli foretrukket.
 • meget god fremstillingsevne skriftlig og muntlig på engelsk
 • personlig egnethet og motivasjon for stillingen

Ved vurdering av søkerne vil det bli lagt vekt på:

 • pedagogisk utdanning, pedagogisk virksomhet/undervisningserfaring fra universitet og høgskole eller særlig relevant virksomhet fra andre skoleslag, se Hvordan dokumentere din undervisningskompetanse
 • erfaring fra utarbeiding av emner og/eller didaktisk materiale
 • erfaring fra nettbasert undervisning/fleksibel læring
 • evne til og erfaring med samarbeid
 • faglig kompetanse og vitenskapelig produksjon

Vi tilbyr

Søknaden skal inneholde

 • søknadsbrev
 • CV
 • Evt. publikasjonsliste

Vennligst merk at alle dokumenter må være enten på engelsk eller et skandinavisk språk.

Ved utdanning utenfor Skandinavia ber vi om en forklaring på karaktersystemet. All dokumentasjon må være på engelsk eller et skandinavisk språk.

Vitnemål, attester og annen dokumentasjon vil eventuelt etterspørres senere.

Det benyttes intervju og prøveforelesning i ansettelsesprosessen.

Andre opplysninger

Se retningslinjer for ansettelse av universitetslektortillinger ved Universitetet i Oslo.

I henhold til Offentleglova § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har en overtakelsesavtale for alle ansatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning. Videre ønsker vi medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, vil vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.

Kontaktinformasjon

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS