Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Førstelektor i filosofi (Exphil) - to stillinger

Søknadsfrist: 31.01.2021

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerteforsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk består av fire faggrupper: Filosofi, idéhistorie, kunsthistorie og klassiske språk (gresk og latin). Instituttet er også ansvarlig for examen philosophicum ved UiO. IFIKK har rundt 110 ansatte.

Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

Om stillingen

To stillinger som førstelektor (SKO 1198) i filosofi er ledig ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk, Universitetet i Oslo.

Stillingene er undervisningsstillinger som er tillagt 75 % undervisning, 19 % faglig utviklingsarbeid og 6 % administrasjon. Stillingene er knyttet til fagmiljøet i filosofi, og de som ansettes vil være en del av dette. Undervisningen vil i første rekke være knyttet til Examen Philosophicum (Exphil). IFIKK tilbyr undervisning og eksamensavvikling av Exphil til alle programstudentene ved UiO, til sammen ca. 2000 studenter hvert semester. Studentene kan velge mellom en selvstudiumsvariant og en seminarvariant med tett oppfølging. Undervisningen gis som store forelesninger og som mindre seminarer med obligatoriske innleveringer og oppmøte. Våren 2021 lanseres nytt Exphil-pensum, hvilket betyr at de som ansettes vil spille en viktig rolle i å forme undervisningsopplegg for fremtidens Exphil. De som ansettes må være innstilt på å påta seg administrative verv, som fagleder og medlem av råd og komiteer. Innenfor normal arbeidsplikt og faglig kompetanse kan de som blir ansatt også bli pålagt arbeid utenfor instituttet. Ansettelsene skjer med forbehold om de endringer i fagområde og arbeidsoppgaver som arbeidsgiver måtte bestemme.

Kvalifikasjonskrav

 • Ph.D. eller tilsvarende kompetanse i filosofi
 • personlig egnethet og motivasjon for stillingen
 • undervisningserfaring og interesse for pedagogisk utviklingsarbeid
 • de som ansettes må kunne undervise på norsk, svensk eller dansk ved tiltredelse

Ved vurdering av søkerne vil det bli lagt vekt på:

 • pedagogisk utdanning, pedagogisk virksomhet/undervisningserfaring fra universitet og høgskole eller særlig relevant virksomhet fra andre skoleslag, se Hvordan dokumentere din undervisningskompetanse
 • forståelse og engasjement for Exphil
 • god pedagogisk fremstillingsevne og evne til å engasjere og motivere studenter
 • interesse for nettbasert undervisning/fleksibel læring
 • evne til og erfaring med samarbeid

Ved ellers like kvalifikasjoner kan det bli lagt vekt på søkers faglige profil og mulighet til å undervise på områder der filosofiprogrammene har eller vil få undervisningsbehov.

Søkere som ved ansettelse ikke kan dokumentere universitetpedagogisk basiskompetanse, må skaffe seg denne kompetansen i løpet av en toårsperiode.

Vi tilbyr

 • årslønn som førstelektor kr 555 800 - 670 100
 • et faglig stimulerende arbeidsmiljø
 • god pensjonsordning i Statens Pensjonskasse
 • gode velferdsordninger
 • mulighet til å søke om opprykk til dosent på et senere tidspunkt

Søknaden skal inneholde

 • søknadsbrev
 • CV med publikasjonsliste
 • vitnemål
 • mappe/portfolio som dokumenterer søkerens undervisningserfaring og -kvalifikasjoner

Vennligst merk at alle dokumenter må være enten på engelsk eller et skandinavisk språk.

Attester og annen dokumentasjon vil eventuelt etterspørres senere.

Det benyttes intervju og prøveundervisning i ansettelsesprosessen.

Andre opplysninger

Se retningslinjer knyttet til ansettelse i universitetslektorstillinger ved Universitetet i Oslo.

I henhold til Offentleglova § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har en overtakelsesavtale for alle ansatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen:

For spørsmål om hvordan søke:

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS