Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Førstelektor - Farmasøytisk institutt

Søknadsfrist: 02.10.2020

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.

Farmasøytisk institutt har 130 ansatte. Vi har et aktivt forsknings- og innovasjonsmiljø basert på fri forskning om legemidler. Instituttet har ansvaret for det populære masterstudiet i farmasi og har til enhver tid 350 dyktige og engasjerte studenter.


Legemiddelrelatert forskning og undervisning er grunnlaget for all aktivitet ved instituttet. Virksomheten bygger på en naturvitenskapelig plattform hvor samspillet mellom naturvitenskapelige basalfag, legemiddelteknologi og helse- og samfunnsfaglige elementer gir grunnlaget for teknologisk basert verdiskaping og for farmasøyters rolle som helsepersonell.

Om stillingen

En midlertidig stilling som førstelektor ved Farmasøytisk institutt, Seksjon for farmakologi og farmasøytisk biovitenskap, er ledig som en 100% stilling i en periode på 10 måneder. Bakgrunnen for midlertidighet er tidsbegrenset behov for ekstra undervisningspersonell. Tiltredelse senest 1. november 2020.

Seksjon for farmakologi og farmasøytisk biovitenskap består av fagområdene farmakologi, cellebiologi, fysiologi, mikrobiologi, biokjemi, nevrobiologi og klinisk farmasi. Fagområdene utfører undervisning innen farmakologi, cellebiologi, fysiologi, farmasøytisk mikrobiologi, farmasøytisk rettet biokjemi, toksikologi og klinisk farmasi. Undervisningen ved Farmasøytisk institutt er knyttet til gradene master i farmasi og Ph.D. Utdanningen tar sikte på å forberede til yrker med varierte oppgaver innen apotek, sykehus, farmasøytisk industri, offentlig forvaltning innen legemiddelområdet, undervisning og forskning.

Beskrivelse av arbeidsoppgaver

Den som tilsettes vil primært tillegges undervisningsoppgaver i emnet farmasøytisk mikrobiologi (FARM2140) og farmasøytisk rettet biokjemi (FARM1150), i tillegg til andre emner som inkluderer undervisning i mikroskopi og bioinformatikk.

Undervisning innbefatter:

 • Forelesninger
 • Kollokvieundervisning
 • Veiledning og undervisning i laboratoriekurset til emnene, herunder retting og godkjenning av rapporter
 • Veiledning av masterstudenter i laboratoriet

Stillingsinnehaveren må også ha erfaring med eksamensarbeid og administrasjon.

Kvalifikasjonskrav

 • Minimum Ph.D. innen molekylær mikrobiologi med genteknologi og bioinformatikk
 • Relevant praktisk-pedagogisk kompetanse på grunnlag av utdanning, undervisning og veiledning er et krav. Med relevant praktisk-pedagogisk kompetanse menes undervisning i farmasøytisk mikrobiologi, i molekylærbiologi, genteknologi og i bioinformatikk
 • Erfaring med undervisning i farmasøytisk mikrobiologi, basal molekylærbiologi, genteknologi, bioinformatikk og mikroskopi er et krav
 • Undervisningsspråket er norsk (skandinavisk), så gode evner i norsk (skandinavisk) muntlig og skriftlig er en forutsetning
 • Erfaring med digitale undervisningsformer, både forelesninger og kollokvier, på zoom vil bli sterkt vektlagt
 • Erfaring med eksamensarbeid som tillaging av eksamensoppgaver, eksamensevaluering og karaktersetting både muntlig og digitalt i Inspera er et krav
 • Erfaring med å planlegge undervisning, samt forberedelser av labkurs er en fordel
 • Veiledererfaring på mastergradsnivå er ønskelig

Det skal som hovedregel benyttes intervju i tilsettingsprosessen. I henhold til gjeldende regler vil søkerne vurderes ut fra dokumentert undervisningserfaring, pedagogiske kvalifikasjoner, faglige kvalifikasjoner, administrativ kompetanse og personlig egnethet.

Det forutsettes at den som tilsettes har sin daglige arbeidsplass ved Farmasøytisk institutt.

Den som ansettes kan etter ansettelsen be om å bli vurdert for førstelektorkompetanse. Det oppnevnes da om nødvendig en komité som skal vurdere dette iht. Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger (lovdata.no). Ved oppnådd doktorgrad kan universitetslektor søke om personlig opprykk til førsteamanuensis. Personlig opprykk medfører ikke endring av arbeidsoppgaver.

Vi tilbyr

 • Lønn fra kr. 532 300 - 573 100 avhengig av kompetanse, i stilling som førstelektor (stillingskode 1198).
 • Gode pensjonsordninger i Statens Pensjonskasse
 • Trening i arbeidstiden
 • Stilling i en IA-virksomhet
 • Gode velferdsordninger

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev (motivasjon for stillingen)
 • CV
 • En dokumentert oversikt over undervisningserfaring, og andre kvalifikasjoner som man vil ha vurdert
 • Kopier av vitnemål og attester
 • Navn og kontaktinformasjon på 2-3 referanser (navn, tilknytting til søker, epostadresse og telefonnummer)

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt elektroniske rekrutteringssystem, vennligst klikk “Søk stillingen”.

Ved utdanning utenfor Skandinavia ber vi om en forklaring på karaktersystemet. Vi gjør oppmerksom på at all dokumentasjon må være på engelsk eller et skandinavisk språk.

Andre opplysninger

Se retningslinjer knyttet til tilsetting i universitetslektorstillinger ved Universitetet i Oslo.

I henhold til Offentleglova § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har en overtakelsesavtale for alle tilsatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Kontaktinformasjon

For nærmere opplysninger kontakt:

 • Seksjonsleder professor Hanne C. Winther-Larsen, telefon: 228 574011, e-post: [email protected]

For spørsmål knyttet til rekrutteringssystemet Jobbnorge, kontakt HR rådgiver Therese Ringvold, e-post: [email protected]

Søk stillingen