Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Universitetslektor i naturfagsdidaktikk og programmering

Søknadsfrist: 06.04.2023

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og utdanningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 500 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Naturfagsenteret (Nasjonalt senter for naturfag i opplæringa) er et institutt ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Oslo og er lokalisert på Blindern. Naturfagsenteret har som formål å bidra til økt kvalitet i naturfagopplæringa. Naturfagsenterets primære målgrupper er ansatte og ledere i barnehager og skoler, lærerutdanningene samt skole- og barnehageeiere. Naturfagsenteret utvikler ressurser til bruk i skole og barnehage som er integrert i etter- og videreutdanningstilbudene våre i naturfagdidaktikk. Naturfagsenterets forskning er knyttet opp mot disse ressursene samt etter- og videreutdanningstilbudene våre. Gjennom ordningene for lokal kompetanseutvikling ønsker Naturfagsenteret sammen med skole-/barnehageeiere å utforske god praksis i skolen/barnehagen.

Om stillingen

Naturfagsenteret ved Universitetet i Oslo søker en universitetslektor i 100 % stilling med tiltredelse 15.08.2023. Stillingen er fast og basert på ekstern finansiering.

Universitetslektorstillingen er tillagt oppgaver knyttet til naturfagdidaktikk, programmering og algoritmisk tenking i naturfag. Den som ansettes må ha solide kunnskaper om fagområdet teknologi, bruk av skapende arbeidsformer, og teknologiens plass og muligheter i norsk skole. Undervisningserfaring fra skole eller lærerutdanning innenfor fagfeltet er derfor påkrevet.

Stillingen vil også inkludere arbeid med Naturfagsenterets egne publikasjoner.

Arbeidsoppgaver

 • utvikle og kvalitetssikre undervisningsopplegg for lærere
 • holde kurs for lærere
 • lage undervisningsressurser, særlig innenfor feltet programmering og algoritmisk tenking i naturfag
 • inngå i et team som er senterets faglige ressurs innenfor fagfeltet naturfagdidaktikk og programmering
 • publisere på nett
 • redaksjonelle og designmessige oppgaver knyttet til tidsskriftene

Ansettelsen skjer med forbehold om de endringer i fagområde og arbeidsoppgaver som arbeidsgiver måtte bestemme.

Kvalifikasjonskrav

 • relevant utdanning fra universitet eller høyskole, tilsvarende masternivå innen teknologi/realfag-/naturfagdidaktikk
 • solid kompetanse i naturfagdidaktikk og erfaring med å utvikle undervisningsopplegg og kompetansepakker innenfor naturfag, programmering og algoritmisk tenking
 • undervisningserfaring innenfor fagområdet
 • programmeringskompetanse, fortrinnsvis med erfaring med Python, Scratch, JavaScript, HTML, CSS
 • erfaring med webdesign og universell utforming og ha et godt øye for grafikk
 • erfaring med Office 365 og Adobe InDesign
 • gode norskkunnskaper og kunnskap om norsk skole
 • gode engelskkunnskaper, skriftlig og muntlig, er ønskelig
 • førerkort
 • dokumentert relevant praktisk-pedagogisk kompetanse på grunnlag av utdanning eller undervisning og veiledning

Søkeren bør ha god kjennskap til organisasjonen og kjenne til Skaperskolen. Erfaring med design og illustrasjon er en fordel.

Personlige egenskaper

Den som ansettes må kunne se løsninger og arbeide selvstendig. Den som ansettes må ha gode samarbeidsegenskaper i forbindelse med utarbeidelse og utprøving av undervisningsopplegg. Personen må også være åpen for samarbeide i andre prosjekter ved Naturfagsenteret og formidle Naturfagsenterets aktiviteter utad.

Vi tilbyr

 • Lønn som stillingstittel universitetslektor, kode 1009, 600 000 – 650 000 kr, avhengig av kompetanse
 • Hyggelig og stimulerende arbeidsmiljø
 • God pensjonsordning i Statens Pensjonskasse
 • Fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger
 • Trening i arbeidstiden
 • God pensjonsordning og gunstig lån i Statens Pensjonskasse

Søknaden skal inneholde

 • søknadsbrev
 • CV
 • vitnemål

Søknad med vedlegg må sendes via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Vennligst merk at alle dokumenter må være enten på engelsk eller et skandinavisk språk.

Det benyttes intervju i ansettelsesprosessen.

Andre opplysninger

Se retningslinjer knyttet til ansettelse i universitetslektorstillinger ved Universitetet i Oslo.

Regler for praktiseringen av kravet om universitetspedagogisk basiskompetanse ved UiO.

Søkere til stilling som universitetslektor som ikke kan dokumentere universitetspedagogisk basiskompetanse ved ansettelse skal pålegges å oppfylle kravet innen to år fra tiltredelse.

I henhold til Offentleglova § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har en overtakelsesavtale for alle tilsatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m.

Inkludering og mangfold er en styrke. UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Videre ønsker vi medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.

Kontaktinformasjon

Senterleder: Merethe Frøyland, telefon 22 85 67 26/918 36 104, e-post; [email protected]

For spørsmål vedrørende rekrutteringssystemet kontakt HR rådgiver Nina Holtan, telefon 22 85 44 24, epost; [email protected]

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS