LEDIG STILLING VED OSLOMET

Universitetslektor ved Institutt for fysioterapi

Søknadsfrist: 01.11.2021

OsloMet

OsloMet – storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Vil du undervise ved landets største fysioterapeututdanning?

Ved Fakultet for helsevitenskap, Institutt for fysioterapi er det ledig fast 100 % stilling som universitetslektor. Stillingen er primært en heltidsstilling, men deltid kan vurderes i kombinasjon med annen relevant stilling (fortrinnsvis klinisk). Stillingen er ledig fra 1. august 2022, men det kan bli aktuelt med tidligere tiltredelse.

Institutt for fysioterapi tilbyr bachelorstudium i fysioterapi, masterstudium i fysioterapi med ulike spesialiseringer og spesialisering i rehabilitering og habilitering. Det er utstrakt forskningsaktivitet på fakultetet og ved instituttet er det tre forskningsgrupper med stor aktivitet. Den som blir ansatt i stillingen vil få bidra inn i utvikling- og gjennomføring av nye emner i ny programplan for bachelorutdanningen.

Dine arbeidsoppgaver vil i hovedsak være å

 • undervise og veilede bachelorstudenter i fysioterapi i alle studieår
 • videreutvikle emner med en studentaktiv profil
 • sensurere og utvikle vurderingsformer
 • bidra til utvikling av instituttets faglige virksomhet
 • bidra inn i faglig utviklingsarbeid som styrker utdanningskvaliteten

Kvalifikasjonskrav

 • helserelevant mastergrad
 • bachelorgrad i fysioterapi og norsk autorisasjon som fysioterapeut
 • minimum fem års klinisk erfaring som fysioterapeut fra ulike nivå i helsetjenesten
 • erfaring fra tverrfaglig rehabilitering
 • gode muntlige og skriftlige ferdigheter i et skandinavisk språk samt engelsk
 • erfaring med undervisning og veiledning på høgskole/universitetsnivå, inklusive undervisning og veiledning innenfor klinisk fysioterapi
 • interesse for- og erfaring fra å utarbeide studentaktive undervisningsopplegg og digitale læringsdesign

Søkeren må dokumentere relevant praktisk-pedagogisk kompetanse. Søkere som ved ansettelse ikke kan dokumentere pedagogisk basiskompetanse, må skaffe seg denne kompetansen i løpet av en toårsperiode. OsloMet tilbyr et emne i universitetspedagogikk (UHPED) som dekker dette kravet

Det er en fordel at du har

 • erfaring fra veiledning på individ- og gruppenivå av ulike pasientgrupper
 • erfaring med - eller interesse for bruk av helseteknologiske løsninger i behandling av pasienter
 • erfaring med prosjektarbeid
 • interesse for praksis som en viktig læringsarena
 • dokumentert pedagogisk utdanning
 • erfaring fra bruk av studieadministrative verktøy

OsloMet gjennomfører prøving av pedagogiske kvalifikasjoner i forbindelse med intervju.

Generelle kriterier for tilsetting i undervisnings- og forskerstilling fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger

Vi ønsker deg som har

 • gode samarbeidsevner, og evne til å lytte og søke gode løsninger
 • evne til omstilling og fleksibilitet
 • evne til å jobbe selvstendig
 • evne til nytenkning og til å inspirere og veilede studenter og kollegaer
 • stor arbeidskapasitet

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

Vi kan tilby deg

 • et inspirerende og dynamisk utdannings- og forskningsmiljø ved Norges tredje største universitet
 • muligheter for faglig utvikling
 • låne- og pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse
 • gode velferdsordninger

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, stillingskode 1009 universitetslektor. Lønn kroner 468 300 til 604 700 (ltr. 51 – 66). For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

Vil du søke på stillingen må du søke via vårt elektronisk rekrutteringssystem. Du må laste opp CV, attester og alle sider av vitnemål. Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Søknadsfrist: 01.11.21

Ref: 21/09347

OsloMet er Charter & Code sertifisert av EU-kommisjonen med rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R) og medlem i nettverket EURAXESS som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere. OsloMet har sluttet seg til prinsippene og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i DORA-erklæringen (sfdora.org) (The San Francisco Declaration on Research Assessment).

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS