LEDIG STILLING VED OSLOMET

Universitetslektor til bachelorprogram i vernepleie

Søknadsfrist: 15.08.2021

OsloMet

OsloMet – storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Institutt for atferdsvitenskap har om lag 60 ansatte og 750 studenter tilknyttet instituttets virksomhet. Instituttet har aktivitet ved alle tre studiesteder - i Pilestredet, på Kjeller og i Sandvika.

Vil du være med å utdanne fremtidens vernepleiere?

Ved Institutt for atferdsvitenskap er det ledig tre vikariater i 100% stilling som universitetslektor innen fagområdene miljøarbeid/habilitering/rehabilitering/opplæring/anvendt atferdsanalyse.Vikariat en er for perioden 01.08.21-01.08.22 og vikariat to og tre er for perioden 01.08.21-01.08.25.

Institutt for atferdsvitenskap har om lag 60 ansatte og 1085 studenter tilknyttet instituttets virksomhet. Institutt for atferdsvitenskap er et tverrfaglig, multidisiplinært fagmiljø. Instituttet har to bachelorprogram (vernepleie og psykologi), et masterprogram i atferdsvitenskap og et ph.d.-program i atferdsanalyse. Instituttet tilbyr også arbeidslivstilpasset etter- og videreutdanninger.

Les mer om fakultetet og instituttetLes mer om våre forskergrupper

Arbeidsoppgaver og ansvar

 • ha emnenansvar, undervise, veilede og utvikle studentaktive læringsformer ved bachelorprogram i vernepleie
 • delta i vurdering/sensurering av studenters arbeidskrav og eksamen
 • å utføre faglig-administrative oppgaver
 • å aktivt bidra til utvikling av bachelorprogrammet i vernepleie
 • å følge opp studenter i praksis
 • å ha kontakt med yrkesfeltet

Kvalifikasjonskrav

 • relevant bachelorgrad, fortrinnsvis bachelorgrad i vernepleie
 • relevant mastergrad
 • klinisk og/eller praktisk erfaring fra vernepleiefaglig arbeidsfelt
 • god muntlig og skriftlig framstillingsevne på et skandinavisk språk og engelsk
 • Søkere må dokumentere grunnleggende kompetanse i undervisning og veiledning på universitets- og høyskolenivå. Søkere som ved ansettelse ikke kan dokumentere slik universitetspedagogisk basiskompetanse, må skaffe seg denne kompetansen i løpet av en toårsperiode. OsloMet tilbyr et emne i universitetspedagogikk (UHPED) som dekker dette kravet. Dette blir kun aktuelt for vikariatene som går over fire år.

Generelle kriterier for ansettelse i undervisnings- og forskerstilling fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger

Ved vurdering og rangering av kvalifiserte søkere vil det bli lagt vekt på at søkeren har

 • erfaring med undervisning, veiledning og vurdering på høgskole-/universitetsnivå
 • kjennskap til programplanen for vernepleierutdanningen
 • har erfaring med digitale læringsplattformer og digitale undervisningsformer
 • har erfaring fra undervisning i temaer innen miljøarbeid/habilitering/rehabilitering/opplæring/anvendt atferdsanalyse
 • formell pedagogisk kompetanse

Vi ønsker deg som

 • er tydelig, strukturert og løsningsorientert
 • har evne til å arbeide selvstendig
 • har gode samarbeidsevner
 • stor arbeidskapasitet og positivt engasjement
 • har god evne til å motivere, inspirere og veilede studenter

OsloMet gjennomfører prøving av pedagogiske kvalifikasjoner i forbindelse med intervju.

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

Søknadsprosess

Vil du søke på stillingen må du sende søknad via vårt elektroniske rekrutteringssystem.Innen søknadsfristen må du sammen med søknaden laste opp følgende dokumenter:

 • søknadsbrev
 • CV og eventuell publikasjonsliste
 • attester og alle sider av vitnemål
 • gjerne to referanser med kontaktinformasjon

Du må laste opp alle disse dokumentene i vårt rekrutteringssystem for at din søknad skal behandles. Dokumentene må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Oversettelser må være autorisert og du må påregne å fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse. Ufullstendige søknader vil ikke bli tatt til vurdering.

Vi tilbyr

 • interessante oppgaver ved Norges tredje største universitet
 • mulighet til faglig utvikling i et spennende fag- og forskningsmiljø
 • et kreativt og inspirerende fagmiljø
 • låne- og pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse
 • gode velferdsordninger og et omfattende tilbud av aktiviteter innen kultur og sport

Stillingen lønnes iht. til Hovedtariffavtalene i staten og OsloMets lønnspolitikk i 1009 universitetslektor, lønnstrinn 51-66, dvs. kroner 468 300-604 700. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

 • Studieleder Karen Engeland, mobil: 958 94 979
 • Avdelingsleder Anette Brogård Antonsen, mobil: 958 43 814

Søknadsfrist: 15. august 2021

Ref: 21/07114

OsloMet er Charter & Code sertifisert av EU-kommisjonen med rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R) og medlem i nettverket EURAXESS som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere. OsloMet har sluttet seg til prinsippene og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i DORA-erklæringen (sfdora.org) (The San Francisco Declaration on Research Assessment).

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS