LEDIG STILLING VED OSLOMET

Universitetslektor innen sykepleie

Søknadsfrist: 08.08.2022

OsloMet

OsloMet – storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Instituttet er tilknyttet Fakultet for helsevitenskap og har omlag 3000 studenter og 250 tilsatte. Instituttet har virksomhet på Kjeller og i Pilestredet, Oslo.

Ønsker du å jobbe med undervisning og veiledning, og være med å utdanne dyktige sykepleiere?

Vi søker deg som tar en aktiv rolle i sykepleieutdanningen ved å vise engasjement og et ønske om å bidra til å utdanne fremtidige sykepleiere. Hvis du er genuint interessert i grunnleggende sykepleie og ønsker å bidra til kvalitet i veiledning og undervisningsaktiviteter for studenter, oppfordrer vi deg til å søke stilling som universitetslektor.

Vi har ledig 2-3 vikariater som universitetslektor innen sykepleie ved Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid, Fakultetet for helsevitenskap. Vikariatene er ledig fra medio oktober 2022 og med varighet til 31. juli 2023.

Fagområdet for stillingen er primært sykepleie til personer med komplekse og sammensatte lidelser med veiledning og undervisningsoppgaver til studenter i sykehjem og hjemmebaserte tjenester i tredje studieår.

Vi er i ferd med å implementere ny programplan og OsloMet har som mål å utvikle sykepleieutdanningen til å være landets beste, og det er innlemmet i OsloMets Strategi 2024. Det foregår en del nye aktiviteter for å videreutvikle utdanningen, blant annet simulering og bruk av ulike digitale verktøy.

Dine arbeidsoppgaver vil primært være å

 • aktivt bidra til høy utdanningskvalitet for bachelorstudenter i sykepleie
 • undervise og veilede studenter som har praksis i sykehjem og hjemmebaserte tjenester
 • bidra i arbeidet med å videreutvikle fagmiljøet og instituttets utdanninger
 • utføre faglig-administrative oppgaver

Kvalifikasjonskrav

 • bachelorgrad i sykepleie og relevant mastergrad
 • relevant erfaring fra klinisk arbeid i løpet av de siste fem år
 • gode muntlige og skriftlige ferdigheter i et skandinavisk språk samt engelsk
 • god digital kompetanse

Generelle kriterier for ansettelse i undervisnings- og forskerstilling fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.

Ønskede kvalifikasjoner

 • erfaring med undervisning og veiledning
 • erfaring med studentaktive læringsformer og digitale læringsressurser

Vi søker deg

 • som har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner, og evne til å bidra til et konstruktivt arbeidsmiljø
 • er fleksibel, løsningsorientert og har stor arbeidskapasitet
 • som har evne til å motivere og inspirere studenter i undervisning og veiledning
 • som har evne til å jobbe selvstendig og målrettet

OsloMet gjennomfører prøving av pedagogiske kvalifikasjoner i forbindelse med intervju.

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

Vi tilbyr

 • varierte arbeidsoppgaver ved Norges tredje største og mest urbane universitet med et viktig samfunnsoppdrag
 • mulighet til faglig utvikling i et kreativt og inspirerende fag- og forskingsmiljø
 • gode pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse
 • fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, stillingskode 1009 universitetslektor. Lønn kroner 478 300-615 000,- pr. år, lønnstrinn 51-66. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingene kan du kontakte:

Søknadsprosess

Vil du søke på stillingen må du søke via vårt elektroniske rekrutteringssystem. Innen søknadsfristen må du sammen med søknaden laste opp følgende dokumenter:

 • søknadsbrev
 • CV, attester og alle sider av vitnemål eller lenke til vitnemålsportalen med kode
 • Gjerne to referanser med kontaktinformasjon.

Du må laste opp attester og alle sider av vitnemål. Dokumentene må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Oversettelser må være autorisert. Vi vil be om at du fremviser originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Søknadsfrist: 8. august 2022

Ref.nr: 22/04215

OsloMet er Charter & Code sertifisert av EU-kommisjonen med rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R) og medlem i nettverket EURAXESS som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere. OsloMet har sluttet seg til prinsippene og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i DORA-erklæringen (sfdora.org) (The San Francisco Declaration on Research Assessment). Besøk OsloMet på LinkedIn.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS