LEDIG STILLING VED OSLOMET

Universitetslektor i industriell automatisering og instrumentering

Søknadsfrist: 29.05.2022

OsloMet

OsloMet – storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Institutt for maskin, elektronikk og kjemi (MEK) er et av fem institutter ved TKD. Instituttet tilbyr tre bachelorprogrammer og et masterprogram innen elektronikk, i tillegg til forsknings- og utviklingsaktiviteter (FoU). Instituttet er i ferd med å utvikle et masterprogram innen mechnical engineering med forventet oppstart i august 2024. Instituttet har om lag 35 ansatte, 10 ph.d.-studenter og 800 studenter.

MEK har en ledig stilling som universitetslektor i industriell automatisering og instrumentering. Kandidaten vil undervise i emner som reguleringsteknikk, industriell automatisering, instrumentering og aktuatorer. Kandidaten er også forventet å ta initiativet til og gjennomføre relevant faglig og pedagogisk utviklingsarbeid.

Fremtidens ingeniører må ha høy faglig kompetanse og ha evne til å jobbe tverrfaglig i et internasjonalt miljø. Studentene må tilegne seg og utvikle solide teoretiske fagkunnskaper, praktiske ferdigheter og gode sosiale ferdigheter. Instituttet legger vekt på at undervisning, veiledning og utvikling skal foregå i et godt læringsmiljø. Våre medarbeidere må derfor ha en positiv holdning til studentutvikling, i tillegg til å ha en solid faglig og teoretisk bakgrunn.

Kandidaten som ansettes må være motivert for å videreutvikle akademiske ferdigheter og ha interesse for innovative og digitale undervisnings-metoder og praksis. Erfaring fra utviklingsarbeid i, eller i nært samarbeid med industrien, blir sett på som viktig.

Kandidaten forventes å aktivt styrke og forme det faglige miljøet ved instituttet og universitetet som helhet. Dette innebærer arbeid på tvers av institutter ved TKD, samt samarbeid med andre fakulteter ved OsloMet.

Oppgaver og ansvar

 • planlegge, utvikle og undervise emner på bachelor- kanskje master-nivå
 • veiledning av studenter i praktisk arbeid
 • aktivt bidra til utvikling av høy kvalitet i utdanning ved MEK og OsloMet som helhet
 • initiere og bidra i prosjekter innen utdanning, inkludert søknader om eksternt finansierte utdanningsprosjekter
 • utføre administrative oppgaver knyttet til utdanning

Kvalifikasjoner og erfaring

De nødvendige kvalifikasjonene for stillingen er som følger:

 • MSc eller lignende i kvalifikasjoner innen automatisering, instrumentering, elektro, elektronikk eller lignende fagfelt
 • ekspertise innen instrumentering, programmerbare logiske kontrollere og driftskontrollsystemer
 • erfaring i å samarbeide med, eller direkte erfaring fra, industrien
 • meget gode ferdigheter i engelsk

Søkere som ikke har tilstrekkelig kunnskaper i et skandinavisk språk må innen tre år etter tiltredelse ha tilegnet seg norskkunnskaper tilsvarende nivå B2.

Kandidater som ikke har relevant pedagogisk utdanning på ansettelsestiden må forplikte seg til å fullføre OsloMets program for grunnleggende pedagogisk kompetanse (15 studiepoeng), eller tilsvarende, innen to år.

OsloMet gjennomfører prøving av pedagogiske kvalifikasjoner i forbindelse med intervju.

Kriterier for ansettelse i akademiske stillinger beskrives i Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.

Ønskede ferdigheter

I tillegg til kvalifikasjonene beskrevet over, vil følgende bli evaluert som positivt:

 • erfaring fra undervisning og veiledning i høyere utdanning
 • meget gode ferdigheter i norsk
 • god overenstemmelse mellom kandidatens bakgrunn og bacheloringeniørprogrammet innen elektronikk og IT: studieretning automatisering og masterprogrammet ACIT: studieretning robotikk og kybernetikk
 • pedagogisk utdanning motivasjon for å videreutvikle akademiske og pedagogiske ferdigheter, interesse for innovative og digitale undervisnings-metoder og praksis
 • kandidater med bakgrunn innen elektro vil bli foretrukket

Personlig egenskaper

 • evne til å motivere og inspirere studenter og kolleger
 • gode samarbeids- og kommunikasjonsferdigheter
 • nysgjerrighet og en iver etter å utvikle seg som faglig leder
 • fleksibilitet og evne til å tilpasse undervisning og forskning til behovene til OsloMet og instituttet, herunder tverrfaglig samarbeid
 • evne til å bygge nettverk, forskningsprosjekter og å tenke nytt og innovativt

Det er viktig for OsloMet å reflektere befolkningen i vår region, og alle kvalifiserte kandidater er velkomne til å søke. Vi gjør en aktiv innsats for å videreutvikle oss som en inkluderende arbeidsplass og tilpasse oss arbeidsplassen om nødvendig.

Vi kan tilby deg

 • en spennende jobbmulighet ved Norges tredje største universitet
 • mulighet til å være en del av et dynamisk fagmiljø og unikt akademisk nettverk
 • låne- og pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse
 • gode velferdsordninger for ansatte
 • et omfattende tilbud av aktiviteter innen kultur og sport
 • arbeidssted i Oslo sentrum

OsloMets internasjonale karriereside gir informasjon om å bo og arbeide i Oslo.

Søknadsprosessen

Du må laste opp følgende dokumenter sammen med søknaden innen søknadsfristen:

 • CV (inkludert undervisnings- og veiledningserfaring) og, hvis aktuelt, en fullstendig publikasjonsliste
 • kopier av vitnemål (herunder formell utdanning i pedagogikk, hvis aktuelt)
 • en tekst (opptil to sider) som beskriver kandidatens relevante pedagogiske erfaring og planer for pedagogisk aktivitet og utvikling i stillingen ("undervisningserklæring")
 • en tekst (opptil en side) som beskriver kandidatens eve til å undervise emner innen reguleringsteknikk og spesifikt følgende emne: ELFT2500 Instrumentation
 • navn og kontaktinformasjon til minst tre referanser
 • annen relevant dokumentasjon

Du må laste opp alle disse dokumentene. Originale dokumenter og gyldig pass må fremvises hvis du inviteres til et intervju. OsloMet utfører dokumentinspeksjoner for å gi deg som kandidat en skikkelig evaluering og sikre rettferdig konkurranse.

Hvis du har dokumenter som ikke kan lastes opp elektronisk, kan du kontakte TKDs HR seksjon: [email protected].

Vær oppmerksom på at ufullstendige søknader ikke vil bli vurdert.

Annen informasjon

Hvis du ønsker mer informasjon om stillingen, ta gjerne kontakt med:

Stillingen lønnes i henhold til hovedtariffavtalene i staten og OsloMets lønnspolitikk: stillingskode 1009 universitetslektor, kroner 468 300 - 604 700, dvs. lønnstrinn 51 - 66. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Som ansatt ved OsloMet må du alltid følge de endringene som utviklingen i faget krever og de organisatoriske endringene som er vedtatt.

Den valgte kandidaten, etter å ha godkjent stillingen, må bo på et sted slik at han/henne kan være fysisk til stede på og tilgjengelig for avdelingen.

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk.

Søknadsfrist: 29.05.2022

Ref: 22/00257

OsloMet er Charter & Code sertifisert av EU-kommisjonen med rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R) og medlem i nettverket EURAXESS som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere. OsloMet har sluttet seg til prinsippene og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i DORA-erklæringen (sfdora.org) (The San Francisco Declaration on Research Assessment). Besøk OsloMet på LinkedIn.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS