LEDIG STILLING VED OSLOMET

Universitetslektor i fagdidaktikk i design, kunst og håndverk

Søknadsfrist: 23.05.2021

OsloMet

OsloMet – storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Fakultetet tilbyr høyere utdanning innen tekniske fag, kunstfag og designfag, og har forsknings- og utviklingsaktiviteter innen disse fagfeltene. Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD) har om lag 3 000 studenter og om lag 280 ansatte, og holder til i Pilestredet i Oslo sentrum og på Kjeller utenfor Lillestrøm.

Er du kreativ og skapende og kan tenke deg å arbeide med formidling av kunstfag på ulike måter, for eksempel i skolen? Da kan en jobb innen estetiske fag være noe for deg.

Fakultet for teknologi, kunst og design, Institutt for estetiske fag søker ny medarbeider i 60% vikariat. Vikariatet er for ett år med mulighet for forlengelse. Ønsket oppstart er august 2021.

Stillingen er knyttet til undervisning og veiledning på faglærerutdanningen i design, kunst og håndverk, praktisk pedagogiskutdanning og masterutdanningen i estetiske fag. Femårig lærerutdanning i praktisk og estetiske fag, fagområdet design, kunst og håndverk er under utvikling i tråd med nasjonale føringer.

Fagmiljøet har en nasjonalt ledende posisjon innen lærerutdanning i design, kunst og håndverk. Gjennom deltakelse i nettverk og arrangering av forskningskonferanser har dette fagmiljøet også markert seg internasjonalt.

Stillingen kan bli tillagt program- og emneansvar, undervisnings- og veiledningsoppgaver i Faglærerutdanningen i design, kunst og håndverk, Masterutdanningen i estetiske fag og Praktisk, pedagogisk utdanning (PPU).

Dine arbeidsoppgaver vil i hovedsak være å

 • undervise og veilede innen fagdidaktikk på faglærerutdanning, PPU og eventuelt masterstudier tilknyttet instituttet
 • planlegge, gjennomføre og koordinere emner og undervisning
 • følge opp studenter
 • veilede studenter i praksis og annet faglig administrativt arbeid i team
 • engasjere timelærere og tilrettelegge for disse

Kvalifikasjonskrav

 • fagdidaktisk master i design, kunst og håndverk eller tilsvarende
 • erfaring med undervisning og veiledning fra grunn- og/eller videregående skole, gjerne også erfaring fra undervisning ved høgskole og/eller universitet
 • evne til å variere undervisningsmetoder, inkludert digital undervisning
 • god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på ett skandinavisk språk og engelsk

Det blir lagt stor vekt på at den som ansettes har fagdidaktisk kompetanse og praksis fra grunn- og/eller videregående opplæring og kjennskap til satsninger i skoleverket

Generelle kriterier for ansettelse i undervisnings- og forskerstilling fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger

Personlige egenskaper som er nødvendige for stillingen

 • faglig engasjert og initiativrik
 • innovativ
 • motiverende og inspirerende i samhandling med studenter og kollegaer
 • evne til å lytte og nysgjerrig på endringer

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

Vi kan tilby deg

 • interessante oppgaver ved Norges tredje største og mest urbane universitet
 • et inspirerende fagmiljø
 • tid til profesjonsnært forsknings- og utviklingsarbeid
 • gode pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse
 • gode velferdsordninger og et omfattende tilbud av aktiviteter innen kultur og sport

Søknadsprosess

Vi behandler kun søknader sendt via vårt elektroniske rekrutteringssystem og alle dokumenter må lastes opp for at din søknad skal behandles. Dokumentene må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Oversettelser må være autorisert og du må påregne å fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse. Ufullstendige søknader vil ikke bli tatt til vurdering.

Stillingen lønnes iht til Hovedtariffavtalene i staten og OsloMets lønnspolitikk som universitetslektor, stillingskode 1009, lønnstrinn 51 – 66, som tilsvarer kr. 458.900 – 597.000 i 100% stilling. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

 • instituttleder Liv Klakegg Dahlin, tlf: +47 67 23 63 18
 • studieleder Petter William Hanssen, tlf. +47 67 23 54 19

Vil du søke stillingen må du søke elektronisk ved å benytte knappen ”Søk på stillingen”.

OsloMet er Charter & Code sertifisert av EU-kommisjonen med rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R) og medlem i nettverket EURAXESS som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere. OsloMet har sluttet seg til prinsippene og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i DORA-erklæringen (sfdora.org) (The San Francisco Declaration on Research Assessment).

Referansenummer: 21/04484

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS