LEDIG STILLING VED OSLOMET

Universitetslektor i estetiske læringsprosesser

Søknadsfrist: 01.06.2022

OsloMet

OsloMet – storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Fakultetet tilbyr høyere utdanning innen tekniske fag, kunstfag og designfag, og har forsknings- og utviklingsaktiviteter innen disse fagfeltene. Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD) har om lag 4 000 studenter og om lag 400 ansatte, og holder til i Pilestredet i Oslo sentrum og på Kjeller utenfor Lillestrøm.

Er du kreativ og skapende og kan tenke deg å arbeide med formidling av kunstfag på ulike måter, for eksempel i skolen? Da kan en jobb innen estetiske fag være noe for deg.

Ved Fakultet for teknologi, kunst og design, Institutt for estetiske fag er det ledig en 50% stilling som universitetslektor ved Enhet for innovasjon og kompetanseutvikling (EIK).

Institutt for estetiske fagholder til i Pilestredet Park i Oslo sentrum. Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD) er i sterk utvikling og står foran spennende endringer de nærmeste årene. Institutt for estetiske fag vil stå sentralt i denne utviklingen. Instituttet har ca. 850 studenter og 55 ansatte. Vi tilbyr studieprogram på bachelor- og masternivå innen design, kunst og håndverk, drama- og teaterkommunikasjon, kunst og formidling, og mote og produksjon. I tillegg har vi flere videreutdanninger og praktisk-pedagogiske utdanninger i design, kunst og håndverk og drama- og teaterkommunikasjon. De fleste av utdanningene har et element av praksisopplæring som en integrert del av sin studieprogresjon og faglige innhold. Instituttet har også stor aktivitet innen etter- og videreutdanning og eksternrettet oppdragsvirksomhet. Dette er tilknyttet instituttets enhet for livslang læring, Enhet for innovasjon og kompetanseutvikling (EIK).

Stillingen er tilknyttet EIKs prosjekter og oppdrag i samarbeid med ulike eksterne partnere og nettverk. Stillingen innebærer deltagelse i og medansvar for prosjekter knyttet til enhetens arbeid med eksterne satsinger.

Arbeidsoppgaver og ansvar

 • undervisning og veiledning i prosjekter med fokus på skoleutvikling, estetiske læringsprosesser og skapermetodikk
 • veilede samarbeidsprosesser med partnere fra ulike sektorer
 • delta i og lede faglig utviklingsarbeid innen innsatser knyttet til ulike tilskuddsordninger og eksterne oppdrag
 • tilrettelegge for god dialog mellom utdanningssektoren og kunst- og kultursektoren
 • formidling av kunnskap og kompetanse innen blant annet estetiske læringsprosesser og skapermetodikk, på ulike arenaer og plattformer

Kvalifikasjonskrav

 • utdanning på masternivå innen ett av instituttets fagområder
 • pedagogisk kompetanse og kjennskap til satsinger i utdanningssektoren
 • erfaring med veiledning i skoleutvikling og skolers bruk av estetiske læringsprosesser
 • erfaring fra kunstprosjekter og skapende virksomhet
 • erfaring innen undervisning og veiledning i digitale medier
 • god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på ett skandinavisk språk og engelsk

Søkere må dokumentere grunnleggende kompetanse i undervisning og veiledning på universitets- og høyskolenivå. Søkere som ved ansettelse ikke kan dokumentere slik universitetspedagogisk basiskompetanse, må skaffe seg denne kompetansen i løpet av en toårsperiode. OsloMet tilbyr et emne i universitetspedagogikk (UHPED) som dekker dette kravet.

Generelle kriterier for ansettelse i undervisnings- og forskerstilling fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger

Det vil bli lagt stor vekt på

 • erfaring fra faglige utviklingsprosjekter og oppdragsvirksomhet
 • kjennskap til estetiske læringsprosesser og skolers bruk av kunst og kultur
 • kontakt med, og kjennskap til kunst- og kulturfeltet
 • erfaring med undervisning og formidling
 • erfaring med prosjektledelse

Personlige egenskaper som er nødvendige for stillingen

 • innovativ, faglig engasjert og initiativrik
 • fremtidsrettet med evne til å ta beslutninger
 • evne til å samarbeide og å bygge relasjoner
 • evne til å lytte og være nysgjerrig på endringer
 • strukturert og løsningsfokusert

OsloMet kan gjennomføre prøving av pedagogiske kvalifikasjoner i forbindelse med intervju.

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

Søknadsprosessen

Innen søknadsfristen må du sammen med søknaden laste opp følgende dokumenter:

 • søknadsbrev
 • CV, attester og alle sider av vitnemål
 • gjerne 2 referanser med kontaktinformasjon

Vi behandler kun søknader sendt via vårt elektroniske rekrutteringssystem og alle dokumenter må lastes opp for at din søknad skal behandles. Dokumentene må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Oversettelser må være autorisert og du må påregne å fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som søker skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse. Ufullstendige søknader vil ikke bli vurdert.

Vi tilbyr

 • interessante oppgaver ved Norges tredje største og mest urbane universitet
 • mulighet for faglig utvikling i inspirerende, aktive og sterke fagmiljøer
 • en arbeidsplass i utvikling
 • låne- og pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse
 • fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger

Stillingen lønnes iht. Hovedtariffavtalene i staten og OsloMets lønnspolitikk i stillingskode 1009 universitetslektor, lønnstrinn 51 – 66, dvs. kr. 468 300 – 604 700 per år i 100% stilling. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

 • instituttleder Liv Klakegg Dahlin, tlf: +47 67 23 63 18
 • studieleder Dag Johannes Sunde tlf. +47 907 30 423

OsloMet er Charter & Code sertifisert av EU-kommisjonen med rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R) og medlem i nettverket EURAXESS som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere. OsloMet har sluttet seg til prinsippene og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i DORA-erklæringen (sfdora.org) (The San Francisco Declaration on Research Assessment). Besøk OsloMet på LinkedIn.

Referansenummer: 22/02694

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS