LEDIG STILLING VED OSLOMET

Universitetslektor eller høgskolelærer / øvingslærer innen akuttsykepleie

Søknadsfrist: 22.05.2022

OsloMet

OsloMet – storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Instituttet er tilknyttet Fakultet for helsevitenskap og har omlag 3000 studenter og 250 tilsatte. Instituttet har virksomhet på Kjeller og i Pilestredet, Oslo.

OsloMet har et ledende kompetansemiljø innen sykepleie til akutt og kritisk syke og skadde pasienter. Vi øker opptaket av akuttsykepleiestudenter da vi fra høsten 2022 vil ta opp studenter hver høst og starter opp med master innen akuttsykepleie. Vi trenger derfor å styrke bemanningen. Vi søker deg som vil være med å utvikle dette fagfeltet og fremtidens akuttsykepleie.

Ved Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid er det ledig en fast 100 % stilling som universitetslektor eller høgskolelærer/øvingslærer. En lavere stillingsandel kan være mulig, gjerne i kombinasjon med relevant klinisk stilling (eksempelvis 50 % ved OsloMet og 50 % i klinikk). Det er ønskelig med tiltredelse så snart som mulig.

Dersom det ikke melder seg søkere på masternivå, vil vi kunne ansette i midlertidig stilling som høgskolelærer/øvingslærer med krav om kvalifisering dvs. master innen tre år.

Vi ønsker deg som er nysgjerrig og interessert i kollegers arbeid og er ambisiøs på studenters vegne. Du har evne og vilje til tverrfaglighet og interesse for å bidra til faglige forskningsprosjekter.

Fagmiljøet og organisasjonen står foran spennende oppgaver knyttet til endringer i utdanningsplaner og organisering av virksomheten. Det er utstrakt forskningsaktivitet på instituttet med åtte forskningsgrupper og vi ansetter jevnlig stipendiater.

Les mer om fakultetet og instituttet på vår nettside.

Arbeidsoppgaver og ansvar

 • undervise/veilede i teoretiske og praktiske emner, primært innen akuttsykepleie og eventuelt ved andre tilgrensende utdanninger som anestesi, barn- intensiv- og operasjons sykepleie
 • planlegge, gjennomføre og evaluere undervisning og veiledning, inkludert veiledning av studenter i praksisstudier
 • utvikle og anvende studentaktive og digitale læringsformer
 • bidra til utvikling av høy utdanningskvalitet og til instituttets faglige virksomhet
 • utvikling og gjennomføring av vurderingsformer inkludert å delta i vurdering/sensurering av studenters arbeidskrav og eksamen

Kvalifikasjonskrav

 • autorisasjon som sykepleier med videreutdanning i akuttsykepleie og relevant mastergrad eller
 • autorisasjon som sykepleier med videreutdanning i akuttsykepleie med krav om å ta master innen 3 år eller
 • autorisasjon som sykepleier med videreutdanning i anestesi eller intensiv og relevant mastergrad
 • nyere relevant klinisk erfaring fra akuttavdeling
 • gode muntlige og skriftlige ferdigheter i et skandinavisk språk, samt engelsk

Søkere må dokumentere grunnleggende kompetanse i undervisning og veiledning på universitets- og høyskolenivå. Søkere som ved ansettelse ikke kan dokumentere slik universitetspedagogisk basiskompetanse, må skaffe seg denne kompetansen i løpet av en toårsperiode. OsloMet tilbyr et emne i universitetspedagogikk (UHPED) som dekker dette kravet.

Generelle kriterier for ansettelse i stilling som universitetslektor/høgskolelærer/øvingslærer fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger

Vi vil legge vekt på

 • erfaring fra undervisning og/eller veiledning på høgskole-/universitetsnivå
 • erfaring med digitale læringsplattformer og metoder
 • erfaring med fagutvikling og eventuelt publisering av fag/forskningsartikler

Personlige egenskaper som er viktige for stillingen

Strukturert, logisk, direkte, åpen, samarbeidsvillig, faglig engasjert, og ambisiøs på vegne av seg selv, sykepleiefaget, dine medarbeidere og OsloMet. Er endringsrobust og har evne til omstilling og gjennomføring, bidrar til en delekultur og et arbeidsmiljø der medarbeidere og ledere arbeider sammen for å nå de mål som er satt. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

OsloMet gjennomfører prøving av pedagogiske kvalifikasjoner i forbindelse med intervju.

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

Vi tilbyr

 • mulighet til faglig utvikling i et spennende fag- og forskingsmiljø
 • et kreativt og inspirerende fagmiljø
 • et godt arbeidsmiljø med god delekultur
 • kontakt med mangfoldig studentgruppe
 • gode låne- og pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse
 • fleksibel arbeidstid
 • gode velferdsordninger og et omfattende tilbud av aktiviteter innen kultur og sport

Stillingen lønnes iht. Hovedtariffavtalene i staten og OsloMets lønnspolitikk i stillingskode 1009 universitetslektor, lønn kroner 468 300 - 604 700 (ltr. 51 – 66), eller 1007 høgskolelærer/ øvingslærer lønn kroner 413 500 – 563 900 (ltr. 43-62). For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

 • Fungerende studieleder, Anne Eikeland, telefon +47 67 23 60 79, e-post: [email protected]
 • For spørsmål av administrativ karakter, kontakt Malin Larsen, e-post: [email protected]

Vil du søke stillingen må du søke via vårt elektroniske rekrutteringssystem. Du må laste opp CV, attester og alle sider av vitnemål. Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse. Ufullstendige søknader vil ikke bli tatt til vurdering.

Søknadsfrist: 22. mai 2022

Ref: 22/03003

OsloMet er Charter & Code sertifisert av EU-kommisjonen med rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R) og medlem i nettverket EURAXESS som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere. OsloMet har sluttet seg til prinsippene og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i DORA-erklæringen (sfdora.org) (The San Francisco Declaration on Research Assessment). Besøk OsloMet på LinkedIn.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS