LEDIG STILLING VED OSLOMET

Universitetslektor / øvingslærer innen radiografi

Søknadsfrist: 24.11.2022

OsloMet

OsloMet – storbyuniversitetet er Norges tredje største universitet, med et stort mangfold blant sine nær 22 000 studenter og 2200 ansatte. Universitetet har studiesteder i Oslo sentrum og på Kjeller ved Lillestrøm. OsloMet er tett på byen og arbeidslivet, og driver utdanning og forskning innenfor en stor bredde av fagfelt som bidrar til å løse samfunnets utfordringer. OsloMet har lange historiske linjer med store profesjonsutdanninger som har eksistert i over 100 år. Universitetet er også en aktiv pådriver for innovasjon og ny teknologi for utvikling av velferdsstaten.

Ved Fakultet for helsevitenskap, Institutt for naturvitenskapelige helsefag, er det ledig et 100% vikariat som universitetslektor/øvingslærer innen radiografi. Vi søker deg som er ambisiøs og motivert til å undervise og veilede studenter. Ønsket oppstart er 1. mars 2023 og vikariatet har en varighet på seks måneder med mulighet til forlengelse.

Radiografi er én av fire avdelinger på Institutt for naturvitenskapelige helsefag, og er landets største radiografutdanning med om lag 25 ansatte. Fagmiljøet drifter bachelor i radiografi og videreutdanning i stråleterapi. I tillegg bidrar miljøet til den instituttovergripende masterspesialiseringen i biomedisin med egen retning i CT og nukleærmedisin. Masterspesialiseringen er en del av det fakultetsovergripende masterprogrammet i helse og teknologi.

Radiografmiljøet er opptatt av å være nyskapende, både hva pedagogikk og radiografifaglig utvikling angår, og det er økt fokus på innovasjon, teknologi og digital kompetanse. Vi arbeider med studentaktive læringsformer ved alle emnene og har utviklet flere digitale læreverk. Fagmiljøet har gode eksterne samarbeidspartnere nasjonalt og internasjonalt innen klinikk, industri og ved andre forsknings- og utdanningsinstitusjoner. Videre har avdelingen tre moderne øvingslaboratorier – konvensjonell røntgen, mobil røntgen og en CBCT, og er i tillegg i ferd med å bygge en liten klinisk sengepost. Øvingsavdelingen er godt egnet til realistiske simuleringer.

Dine arbeidsoppgaver vil i hovedsak være å

 • undervise bachelorstudenter på radiografutdanningen
 • veilede studenter i øvingslaboratorier og følge opp studenter i praksis
 • bidra til videreutvikling av digitale læringsressurser
 • aktivt bidra til høy utdanningskvalitet
 • utføre faglig-administrative oppgaver

Kvalifikasjonskrav

 • bachelor i radiografi
 • erfaring med undervisning og/eller veiledning
 • gode skriftlige og muntlige fremstillingsevner i et skandinavisk språk og engelsk

Generelle kriterier for ansettelse i undervisnings- og forskerstilling fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.

Ønskede kvalifikasjoner

 • relevant master
 • med omvendt klasserom og studentaktive læringsformer
 • erfaring med digitale læringsverktøy i en pedagogisk kontekst
 • oppdatert klinisk erfaring som radiograf
 • relevant forsknings- og utviklingsarbeid

Personlige egenskaper som er nødvendige for stillingen

Vi søker deg som har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner og som er engasjert i studenter. Du er positiv til digitalisering, har ambisjoner og er initiativrik.

OsloMet gjennomfører prøving av pedagogiske kvalifikasjoner i forbindelse med intervju.

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

Søknadsprosess

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk ved å benytte knappen «Logg inn og søk stillingen».

Vi behandler kun søknader sendt via vårt elektroniske rekrutteringssystem og alle dokumenter må lastes opp for at din søknad skal behandles. Dokumentene må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Oversettelser må være autorisert, og du må påregne å fremvise originaler ved et eventuelt intervju.

Innen søknadsfristen må du laste opp følgende dokumenter:

 • søknadsbrev
 • CV, attester og alle sider av vitnemål
 • gjerne to referanser med kontaktinformasjon

OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse. Ufullstendige søknader vil ikke bli tatt til vurdering.

Har du dokumenter som ikke kan lastes opp elektronisk, kontakt Sofie Rabo Carlsen via e-post, [email protected]

Vi tilbyr

 • et inspirerende utdannings- og forskningsmiljø
 • varierte arbeidsoppgaver i en stor organisasjon med et viktig samfunnsoppdrag
 • gode pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse
 • fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger
 • mer om ansattgoder og fordeler på våre nettsider

Stillingen lønnes iht. til Hovedtariffavtalene i staten og OsloMets lønnspolitikk i 1009 universitetslektor, lønnstrinn 51-66, dvs. kroner 478 300-615 000 per år/1007 øvingslærer, lønnstrinn 47-60, dvs. kroner 449 900-553 500. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingene kan du kontakte:

 • studieleder Kari Gerhardsen Vikestad, telefon: +47 67 23 63 91, e-post: [email protected]
 • instituttleder Elin Holter Anthonisen, telefon: +47 977 33 698, e-post: [email protected]
 • for spørsmål av administrativ karakter, kontakt Sofie Rabo Carlsen, e-post: [email protected]

Søknadsfrist: 24. november 2022

Ref.nr: 22/07722

OsloMet er Charter & Code sertifisert av EU-kommisjonen med rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R) og medlem i nettverket EURAXESS som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere. OsloMet har sluttet seg til prinsippene og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i DORA-erklæringen (sfdora.org) (The San Francisco Declaration on Research Assessment). Besøk OsloMet på LinkedIn.

Logg inn og søk stillingen

Powered by Labrador CMS