LEDIG STILLING VED OSLOMET

Universitetslektor - Institutt for fysioterapi

Søknadsfrist: 15.08.2021

OsloMet

OsloMet – storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Vil du undervise ved landets største fysioterapeututdanning?

Ved Fakultet for helsevitenskap, Institutt for fysioterapi er det ledig et vikariat som universitetslektor i 80 % stilling. Vikariatet er for perioden 1. januar 2022 til 31. juli 2023 med mulighet for forlengelse.

Institutt for fysioterapi tilbyr bachelorstudium i fysioterapi, masterstudium i fysioterapi med ulike spesialiseringer og spesialisering i rehabilitering og habilitering. Det er utstrakt forskningsaktivitet på fakultetet og ved instituttet er det tre forskningsgrupper med stor aktivitet. Den som blir ansatt i stillingen vil få bidra inn i utvikling- og gjennomføring av nye emner i ny programplan for bachelorutdanningen

Fakultet for helsevitenskap har to doktorgradsprogram, i henholdsvis helsevitenskap og atferdsanalyse.

Dine arbeidsoppgaver vil i hovedsak være

 • undervise og veilede bachelorstudenter i fysioterapi i alle studieår
 • videreutvikle emner med en studentaktiv profil
 • sensurere og utvikle vurderingsformer
 • bidra til utvikling av instituttets faglige virksomhet

Vi søker deg som har

 • helserelevant mastergrad
 • bachelorgrad i fysioterapi og norsk autorisasjon som fysioterapeut
 • gode muntlige og skriftlige ferdigheter i et skandinavisk språk samt engelsk
 • erfaring med undervisning og veiledning på høgskole/universitetsnivå, inklusive undervisning og veiledning innenfor klinisk fysioterapi
 • klinisk erfaring som fysioterapeut fra ulike nivå i helsetjenesten
 • god digital kompetanse
 • interesse for- og erfaring fra å utarbeide studentaktive undervisningsopplegg og digitale læringsdesign

Det er en fordel at du har

 • interesse for praksis som en viktig læringsarena
 • kompetanse innen fysioterapi til eldre og fysioterapi ved nevrologiske lidelser
 • dokumentert pedagogisk utdanning
 • erfaring fra studieadministrative verktøy

OsloMet gjennomfører prøving av pedagogiske kvalifikasjoner i forbindelse med intervju.

Generelle kriterier for tilsetting i undervisnings- og forskerstilling fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger

Vi ønsker deg som har

 • gode samarbeidsevner, evne til å lytte og søke gode løsninger
 • evne til å jobbe selvstendig med stor arbeidskapasitet
 • er innovativ og initiativrik
 • god evne til å inspirere og veilede studenter og kollegaer

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

Vi kan tilby deg

 • et inspirerende og dynamisk utdannings- og forskningsmiljø ved Norges tredje største universitet
 • muligheter for faglig utvikling
 • pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse
 • gode velferdsordninger

Stillingen lønnes iht til Hovedtariffavtalene i staten og OsloMets lønnspolitikk i stillingskode 1009 universitetslektor, lønnstrinn 51-66, dvs. kroner 468 300 - 604 700 pr. år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Søknadsprosess

 • Innen søknadsfristen må du sammen med søknaden laste opp følgende dokumenter:søknadsbrev
 • CV, attester og alle sider av vitnemål
 • 2 referanser med kontaktinformasjon

Vi behandler kun søknader sendt via vårt elektroniske rekrutteringssystem og alle dokumenter må lastes opp for at din søknad skal behandles. Dokumentene må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Oversettelser må være autorisert og du må påregne å fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse. Ufullstendige søknader vil ikke bli tatt til vurdering.

Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

Søknadsfrist: 15. august 2021

Ref: 21/04929

OsloMet er Charter & Code sertifisert av EU-kommisjonen med rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R) og medlem i nettverket EURAXESS som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere. OsloMet har sluttet seg til prinsippene og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i DORA-erklæringen (sfdora.org) (The San Francisco Declaration on Research Assessment).

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS