LEDIG STILLING VED OSLOMET

Førstelektor / universitetslektor i tverrfaglig teknologi

Søknadsfrist: 28.05.2021

OsloMet

OsloMet – storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Fakultetet tilbyr høyere utdanning innen tekniske fag, kunstfag og designfag, og har forsknings- og utviklingsaktiviteter innen disse fagfeltene. Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD) har om lag 3 000 studenter og om lag 280 ansatte, og holder til i Pilestredet i Oslo sentrum og på Kjeller utenfor Lillestrøm.

Institutt for informasjonsteknologi tilbyr tre bachelorstudier, et masterstudium og er delaktig i et tverrfaglig doktorgradsstudium. Vitenskapelige ansatte ved instituttet forsker innen et bredt spekter av fagområder, inkludert informatikk, naturvitenskap, innovasjon og ledelse. Studenter og forskere er også involvert i et økende antall tverrfaglige aktiviteter ved universitetet.

Ved Institutt for informasjonsteknologi er det en ledig fulltidsstilling som førstelektor/universitetslektor i teknologiske fag med vekt på tverrfaglighet.

Les mer om Institutt for informasjonsteknologi og Fakultet for teknologi, kunst og design.

Arbeidsoppgaver og ansvar

 • undervisning, veiledning, sensur og emneutvikling i bacheloremner, inkludert laboratorie-baserte tverrfaglige emner
 • koordinering og videreutvikling av studieprogrammer på bachelornivå
 • videreutvikling av internasjonalt arbeid ved instituttets utdanninger, inkludert European Project Semester
 • bidra til utvikling av emner og kurs innenfor OsloMet sin satsing på etter- og videreutdanning
 • bidra til digitalisering av eksisterende emner og utvikling av nye heldigitale eller hybride emner
 • faglig-administrative oppgaver

Kvalifikasjonskrav

 • mastergrad/hovedfag fortrinnsvis innen teknologi, design eller samfunnsvitenskapelige fag
 • erfaring og undervisningskompetanse i tverrfaglige emner, laboratorie-baserte emner og utdanningstilbud for internasjonale studentgrupper
 • god muntlig og skriftlig framstillingsevne på norsk, eller et skandinavisk språk
 • Søkeren må dokumentere relevant praktisk-pedagogisk kompetanse.
 • Det kreves god muntlig og skriftlig framstillingsevne på engelsk.

Generelle kriterier for ansettelse i undervisnings- og forskerstilling fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.

Kriterier for vurdering av utdanningsfaglig kompetanse fremgår av OsloMets retningslinjer for vurdering av utdanningsfaglig kompetanse.

Ved vurdering av søkerne vil vi legge vekt på

 • pedagogiske kvalifikasjoner og undervisningserfaring
 • formidlingsevne; å kunne uttrykke tanker, ideer og kunnskap på en tydelig og klar måte
 • språklige ferdigheter som muliggjør presis skriftlig og muntlig kommunikasjon på norsk, eller et skandinavisk språk, samt på engelsk
 • evne til å samarbeide med studenter og kolleger
 • kunnskap om kompetansebehov i det norske arbeidsmarkedet, og evne til å oversette disse behovene til kompetansemål i utdanningene
 • interesse for å utvikle utdanningsprogrammer med høy kvalitet, og for å utvikle egne ferdigheter i undervisning og veiledning, samt interesse for digitale og innovative pedagogiske teknikker og praksis
 • kunnskap om og erfaring med studentaktive læringsformer
 • fleksibilitet og evne til å tilpasse undervisning og veiledning til behovene til OsloMet, Fakultet for teknologi, kunst og design og Institutt for informasjonsteknologi, inkludert tverrfaglig samarbeid
 • kompetanse innen digitalisering av utdanningstilbud, og utvikling av hybride utdanningstilbud. Det er en fordel om du har kjennskap til teknologi- eller ingeniørfaglige emner.

Personlige egenskaper som er nødvendige for stillingen

 • evne til å arbeide selvstendig og ta egne initiativ
 • personlige egenskaper som kan bidra positivt til arbeidsmiljøet
 • gode samarbeids- og kommunikasjonsevner.

OsloMet gjennomfører prøving av pedagogiske kvalifikasjoner i forbindelse med intervju. Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

Sakkyndig vurdering

Som søker vil du bli vurdert av en sakkyndig komite.

Innen søknadsfristen må du sammen med søknaden laste opp følgende dokumenter:

 • CV (inkludert lærings- og veiledningserfaring og navn og kontaktinformasjon for minst tre referanser)
 • kopier av attester / vitnemål (inkludert formell utdanning i pedagogikk, hvis aktuelt)
 • komplett liste over publikasjoner
 • annen relevant dokumentasjon.

OsloMet har sluttet seg til prinsippene og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i DORA-erklæringen.

Du må laste opp alle disse dokumentene for at din søknad skal behandles. Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Har du dokumenter som ikke kan lastes opp elektronisk, kontakt [email protected]

Vi tilbyr

 • interessante oppgaver ved Norges tredje største og mest urbane universitet
 • mulighet til faglig utvikling i et spennende fag- og forskingsmiljø
 • kontakt med mangfoldig studentgruppe
 • låne- og pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse
 • gode velferdsordninger og et omfattende tilbud av aktiviteter innen kultur og sport

Stillingen lønnes iht til Hovedtariffavtalene i staten og OsloMets lønnspolitikk i stillingskode 1009 universitetslektor, lønnstrinn 51 – 66, dvs kroner 458 900-597 000 per år, eller stillingskode 1198 førstelektor, lønnstrinn 60 – 74, dvs kroner 535 200-694 400 per år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

Søknadsfrist: 28. mai 2021

Ref.: 21/04384

OsloMet er Charter & Code sertifisert av EU-kommisjonen med rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R) og medlem i nettverket EURAXESS som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere. OsloMet har sluttet seg til prinsippene og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i DORA-erklæringen (sfdora.org) (The San Francisco Declaration on Research Assessment).

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS