LEDIG STILLING VED NORD UNIVERSITET

Universitetslektor i kjemi - vikariat

Søknadsfrist: 05.10.2021

Nord universitet

Utfordringene verden står overfor krever ny innsikt, innovative løsninger og lokal forankring. Nord universitet er et ungt universitet med sterk regional tilknytning og et globalt perspektiv. Vi leverer fremtidsrettede studietilbud og relevant forskning med fokus på blå og grønn vekst, bærekraftig innovasjon og entreprenørskap, samfunnssikkerhet og helse, velferd og oppvekst.


Nord universitet har 11.500 studenter og 1.350 ansatte fordelt på åtte studiesteder.


Fakultet for biovitenskap og akvakultur
(FBA) utdanner mennesker som fremmer bærekraftig og nytenkende utvikling for å møte globale utfordringer innen matproduksjon, klima og miljø. Fakultetet er en internasjonal arena for utdanning, forskning og kunnskapsformidling, med ansatte og studenter fra 25 land. Fakultetet tilbyr doktorgrad (ph.d.) i akvatisk biovitenskap.


Fakultet for biovitenskap og akvakultur har 900 studenter og 160 ansatte i Bodø og Steinkjer. Fagmiljøet er organisert i faggruppene Akvakultur, Økologi, Genomikk og Husdyr, produksjon og velferd.


Les mer: www.nord.no/fba

Om stillingen

Ved Nord universitet, fakultet for biovitenskap og akvakultur, er det ledig et vikariat (100 % - stilling) som universitetslektor i kjemi.

Vikariatet er to-årig med ønsket tiltredelse 1. januar 2022.

Stillingen har kontorsted Bodø. Stillingen kan også innebære arbeidsoppgaver ved Nord universitets øvrige studiesteder.

Arbeidsoppgaver

 • Hovedansvaret for å undervise i grunnleggende generell kjemi
 • Bidra i undervisning i organisk kjemi
 • Sammen med fakultetets ingeniører ha ansvar for laboratorieundervisning for studentene
 • Noe retting av laboratorierapporter og teoriøvinger må påregnes
 • Veilede studenter i analytiske metoder ved behov
 • Bidra i forskningsaktiviteter ved fakultetet

Kvalifikasjonskrav

 • For ansettelse i stilling som universitetslektor kreves det minimum mastergrad i kjemi.
 • Kandidater som ikke har dokumentert «relevant pedagogisk kompetanse» må minimum gjennomføre dagskurs i utdanningsfaglig komeptanse ved tiltredelse. Nye utfyllende bestemmelser for utdanningsfaglig kompetanse trådte i kraft 01.09.19, se mer informasjon på Nords nettsider. Nord universitet tilbyr emne i universitetspedagogikk som dekker krav til utdanningsfaglig kompetanse.
 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne på engelsk, siden undervisningsspråket i all hovedsak er engelsk. I tillegg er det en fordel at søker snakker norsk, da vi har mange norske studenter.

Ved vurdering og rangering av kvalifiserte søkere vil det bli lagt vekt på:

 • Erfaring fra undervisning og veiledning
 • Pedagogiske kvalifikasjoner
 • Personlig egnethet

Vi kan tilby

Stillingen lønnes etter Statens regulativ, kode 1009 universitetslektor. Ltr 54 - 66 (491.200 - 604.700). For særskilt godt kvalifiserte søkere kan høyere avlønning vurderes.

Fra lønnen går lovfestet innskudd i Statens pensjonskasse.

 • God låne-, forsikrings-, og pensjonsordning i Statens pensjonskasse
 • Kreativt og kollegialt arbeidsmiljø
 • Ein arbeidsplass i stadig utvikling
 • Fleksibel arbeidstid
 • Aktivt bedriftsidrettslag

Generell informasjon

Den som ansettes, må rette seg etter de lover, avtaler og instrukser som til enhver tid gjelder for stillingen. Det tas forbehold om endring i ansvars- og arbeidsområde som følge av fremtidig organisasjonsutvikling og omorganisering ved Nord universitet.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Nord universitet oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med nedsatt funksjonsevne, hull i CV`en, innvandrerbakgrunn og ellers ulik livserfaring til å søke. Universitetet praktiserer moderat kjønnskvotering i samsvar med lokal tilpasningsavtale for Hovedavtalen i Staten.

Opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV kan bli brukt til anonymiserte registreringsformål.

Søkere vil bli vurdert av en sakkyndig bedømmelseskomité.Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju.

Kontakt

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Søknadsprosessen

Søkere vil bli vurdert av en sakkyndig bedømmelseskomité.Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju og prøveforelesning.

Søknad

Søknad med cv, kopi av vitnemål og attester sendes elektronisk innen 05.10.2021.

All dokumentasjon som det skal tas hensyn til, lastes opp som vedlegg til søknaden.

Fullstendig elektronisk dokumentasjon må sendes inn innen søknadsfristen.

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv etter ønske om å bli utelatt fra søkerlisten. Søkere som likevel ber om konfidensialitet, må grunngi dette særskilt i søknaden. Søkerne vil i tilfellet bli forhåndsvarslet om offentliggjøring.

Referanse: 30090202

Søk på stillingen

fnokode:1234

Powered by Labrador CMS