LEDIG STILLING VED NMBU

Universitetslektor i fysikk (20%)

Søknadsfrist: 15.04.2024

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

NMBU skal bidra til å sikre fremtidens livsgrunnlag gjennom fremragende forskning, utdanning, formidling og innovasjon. Vi har landets mest fornøyde universitetsstudenter, som får forskningsbasert utdanning i et unikt studentmiljø. Våre kandidater får med seg høy kompetanse på tverrfaglig samarbeid og er populære i arbeidsmarkedet.

NMBU har internasjonalt ledende forskningsmiljøer innen flere fag. Sammen med våre partnere i samfunns- og næringslivet bidrar vi til å løse noen av de største samfunnsutfordringene i vår tid. Vi satser på innovasjon, formidling og entreprenørskap fordi vi mener disse utfordringene best løses med felles innsats.

Vi mener at et godt arbeidsmiljø preges av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne, kulturell bakgrunn eller om du har vært utenfor arbeidslivet en periode. Vi vil legge arbeidsplassen til rette for personer med nedsatt funksjonsevne.

Nærmere opplysninger om NMBU finnes på www.nmbu.no.

Om Fakultet for realfag og teknologi

Fakultet for realfag og teknologi (REALTEK) utvikler forskningsbasert kunnskap og utdanner sivilingeniører og lektorer som trengs for å nå FNs bærekraftmål. Vi har om lag 150 ansatte, 70 doktorgradsstudenter og snart 1500 studenter.

Utdanningen og forskningen ved REALTEK favner bredt og inkluderer fagområdene datavitenskap, maskin og prosessteknologi, robotikk, byggeteknikk og arkitektur, industriell økonomi, miljøfysikk og fornybar energi, geomatikk, vann- og miljøteknikk, anvendt matematikk samt lærerutdanning innen realfag og naturbruk.

Vi søker en motivert pedagog for å bidra til, samt styrke, NMBUs undervisning i fysikk.

Om stillingen

Fakultet for realfag og teknologi (REALTEK) har en ledig deltidsstilling (20%) som universitetslektor/førstelektor i fysikk. Stillingen er et vikariat med varighet på 18 måneder.

Vi søker en kandidat som kan undervise grunnleggende fysikkemner i forbindelse med at flere av våre forelesere skal avvikle forskningstermin.

Arbeidsoppgaver

  • Undervise grunnleggende kurs i fysikk

Kompetanse

Faglige kvalifikasjonskrav for universitetslektor:

  • Undervisningserfaring i fysikk på lavere grads nivå, gjerne fra videregående skole.
  • Mastergrad eller tilsvarende i fysikk
  • Relevante forskningskvalifikasjoner utover mastergrads- eller hovedfagsnivå og/eller relevant yrkespraksis, og 
  • Dokumentert relevant praktisk-pedagogisk kompetanse på grunnlag av utdanning eller undervisning og veiledning.

Krav til språklige kunnskaper:

  • Flytende norsk språk.
  • Gode kunnskaper i engelsk muntlig og skriftlig.

Nødvendige personlige egenskaper:

  • Sterk motivasjon for å formidle grunnleggende fysikk til studenter innen realfag.

Lønns- og tilsettingsvilkår og nærmere opplysninger

Stillingen innplasseres i stillingskode 1009 Universitetslektor, lønnstrinn 54 -72 (kr. 532 200 -720 100), avhengig av kvalifikasjoner.

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i statsansatteloven, og etter lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester

Nærmere opplysninger ved:

Professor Espen Olsen, leder Institutt for Fysikk, tlf: +47 67231566, epost: espen.olsen@nmbu.no

I henhold til personopplysningsloven vil vi herved underrette om at rapporten fra ekspertutvalget vil bli sendt til alle søkere

Information to applicants

Slik søker du:

Søknad sendes elektronisk via linken ”Søk stillingen” øverst på denne siden. Legg ved vitnemål og attester.

Søknadsfrist: 15.04.2024

Søkere som innkalles til intervju må kunne fremlegge bekreftede kopier av vitnemål og attester.

Inntil ti publikasjoner vurdert av kandidaten som spesielt relevant skal legges ved søknaden. Hvis det er vanskelig å vurdere søkerens bidrag kan en kort beskrivelse vedlegges.

Din CV må legges inn i JobbNorges CV-skjema og ikke bare legges med som vedlegg. Dette for å kunne innfri forskrift til forvaltningsloven §15.

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS