LEDIG STILLING VED NMBU

Førstelektor / universitetslektor innen bildediagnostikk

Søknadsfrist: 02.07.2021

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

NMBU har et særlig ansvar for forskning og utdanning som sikrer livsgrunnlaget for fremtidige generasjoner. Bærekraft er forankret i alt vi gjør og vi leverer kunnskap for livet.

NMBU har 1800 ansatte, hvorav om lag 250 stipendiater, 6000 studenter og er organisert i sju fakulteter. NMBU har campus i Ås og i Oslo. I 2021 er vi samlokalisert i Ås.

For NMBU er godt arbeidsmiljø preget av mangfold.Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne, kulturell bakgrunn eller om du har vært utenfor arbeidslivet en periode. Arbeidsplassen vil om nødvendig bli lagt til rette for personer med nedsatt funksjonsevne.

Nærmere opplysninger om NMBU finnes på www.nmbu.no.

Om Veterinærhøgskolen

NMBU Veterinærhøgskolen er landets eneste veterinærfaglige utdanningsinstitusjon og gir kompetanse innen veterinærmedisin og veterinær samfunnsmedisin. Fakultetet utdanner veterinærer, dyrepleiere og doktorander i Veterinærvitenskap og forsker på veterinærmedisin og relaterte biomedisinske fagområder. Vi har 500 studenter og er 430 ansatte.


Fakultetet består av instituttene; Institutt for prekliniske fag og patologi, Institutt for parakliniske fag, Produksjonsdyrmedisin og Sports- og familiedyrmedisin. Vi driver også Dyresykehuset, som er nært knyttet til vår forskning og utdanning, og tar i mot pasienter fra hele landet.

Vi søker «large animal track» europeisk spesialist i bildediagnostikk alternativt hesteradiolog til nytt dyresykehus i Ås.

Om stillingen

Ved NMBU Veterinærhøgskolen, Institutt for sports- og familiedyrmedisin, Seksjon for anestesi og radiologi, er det ledig fast 100 % stilling som førstelektor/universitetslektor innen bildediagnostikk.

Den som tilsettes skal jobbe som radiolog i et team som i dag består av ECVDI/ACVR diplomater, 5 dedikerte radiografer og dyrepleiere med bred kunnskap innenfor bildediagnostikk. Enhet for radiologi har et tett og godt samarbeid med de kliniske seksjonene, Dyresykehuset – smådyr og Dyresykehuset – hest.

Enhet for radiologi kan tilby «state of the art» utstyr for smådyr og hest innen røntgen, gjennomlysning, ultralyd, ekkokardiografi, CT (inkludert mulighet for stående hode CT på hest), MRI (både 3T og stående MR for hest) og nukleærmedisin i nye og flotte lokaler i Ås.

Enhet for radiologi kan tilby variert og spennende arbeid sammen med gode kolleger og trivelig arbeidsmiljø.

Arbeidsoppgaver

 • Hovedarbeidsoppgavene vil være bildediagnostikk hos hest innen alle modaliteter (røntgen, ultralyd, CT, MR og scintigrafi).
 • Undervisning av studenter samt veiledning av veterinærer.
 • Forskning.
 • Noe administrativt arbeid må påregnes.

Det er utarbeidet betenkning/stillingsbeskrivelse for stillingen. Hege Kippenes Skogmo. E-mail: [email protected]

Kompetanse

Faglige kvalifikasjonskrav

Det kreves:

 • Veterinærmedisinsk utdanning med norsk autorisasjon på ansettelsestidspunktet.
 • Dokumenterbar bred hesteklinisk- og bildediagnostisk kompetanse.
 • Gode språkkunnskaper både muntlig og skriftlig i engelsk.
 • Dokumentert utdanningsfaglig kompetanse i form av «pedagogisk mappe» med beskrivelse av:
  • Pedagogisk utdanning, gjennomført eget program på min. 200 timer og pedagogisk erfaring.
  • Undervisnings-, pedagogisk- og veiledningserfaring.
  • Grunnleggende undervisningsferdigheter innen planlegging, gjennomføring, evaluering og utvikling av undervisning og veiledning.

De som ikke oppfyller de pedagogiske kravene ved ansettelsen, pålegges å oppfylle dem innen to år etter ansettelsen.

Følgende erfaring og kunnskap vektlegges:

 • Undervisningserfaring på universitetsnivå.
 • Forskningserfaring.
 • Gode ferdigheter i et skandinavisk språk.

Personlige egenskaper

Det kreves:

 • Motivasjon for undervisning.
 • Gode samarbeids- og formidlingsevner.
 • Gode kommunikasjonsferdigheter.
 • Positiv holdning, ansvarsbevissthet og løsningsorientert innstilling.

Personlig egnethet vil tillegges vekt.

Følgende krav for ansettelse som førstelektor:

 • Europeisk (ECVDI) eller amerikansk (ACVR) spesialistgrad innen radiologi, preferanse «large animal track».

For ansettelse som universitetslektor:

Det er ønskelig med:

 • Kandidater som har fullført bildediagnostikk residency, men ikke avlagt eksamen.
 • Kandidater med lang erfaring innen hestepraksis, klinisk spesialitet innen annet fagfelt og sterk interesse for bildediagnostikk er også velkommen til å søke.

Lønns- og tilsettingsvilkår og nærmere opplysninger

Stillingen innplasseres i stillingskode 1198 Førstelektor, lønnsramme 24 (ltr. 61–77) (NOK 553 500,- – 752 800,-), avhengig av kvalifikasjoner. Ansiennitetsopprykk i stillingen.

Dersom en kandidat har fullført et ECVDI/ACVR-godkjent residency, og er godkjent for eksamen 2022 og ingen diplomater søker, kan det bli aktuelt med midlertidig ansettelse for inntil tre år, jf. Universitets- og høgskolelovens § 6-5,1. ledd.

Søknad om fast ansettelse med ny bedømmelse må skje innen utløpet av treårsperioden. Ansettelsen blir fast dersom søkeren da blir funnet kvalifisert.

Stillingen innplasseres i så fall i stillingskode 1009, Universitetslektor, lønnsramme 25 (ltr. 51–71) (NOK 468.300 – 665.700), avhengig av kvalifikasjoner. Ansiennitetsopprykk i stillingen.

Nærmere opplysninger ved:

I henhold til personopplysningsloven vil vi herved underrette deg om at rapporten fra ekspertutvalget vil bli sendt til alle søkere.

generell informasjon til søkere

Slik søker du:

Søknad sendes elektronisk via linken ”Søk stillingen” øverst på denne siden. Legg ved vitnemål og eventuelle attester.

Søknadsfrist: 02.07.2021

Søker skal også vedlegge dokumentasjon av sin utdanningsfaglige kompetanse, kalt en pedagogisk mappe. Se NMBUs veileder for søkere og medlemmer i sakkyndig komite for dokumentasjon og vurdering av utdanningsfaglig kompetanse for stilling som førsteamanuensis.

Søker vedlegger arbeider som etter søkerens vurdering er sentrale i produksjonen. Dersom det i fellesarbeid er vanskelig å identifisere søkerens innsats, må det legges ved en kort redegjørelse om søkerens del av arbeidet.

Dokumenter som ikke kan sendes elektronisk sendes i tre eksemplarer med ordinær post merket still.nr. 21/02906 til NMBU, Veterinærhøgskolen, postboks 5003, 1432 Ås, innen søknadsfristen.

Søkere som innkalles til intervju må kunne fremlegge bekreftede kopier av vitnemål og attester.

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS