Stilling:

Assisterende fakultetsdirektør (Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning - Administrasjonen)

Søknadsfrist 23. november 2018

Ved Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning (HSL-fakultetet) er det ledig stilling som assisterende fakultetsdirektør. Arbeidssted er UiT Tromsø.

HSL-fakultetet har sju institutter og fire sentre, og er lokalisert i Tromsø, Alta, Harstad og Kirkenes. Ved fakultetet er det om lag 650 årsverk og 4200 studenter. Fakultetet driver forskning, undervisning og utadrettet virksomhet i en rekke humanistiske og samfunnsvitenskapelige fag/disipliner. Innenfor flere fagfelt har fakultetet de tyngste forskningsmiljøene i Norge og landsdelen, og store deler av undervisningstilbudet er også unikt i nordnorsk sammenheng. Fakultetet har hovedansvar for universitetets samlede portefølje innen lærerutdanning, og har også ansvar for sosialfaglige profesjonsutdanninger.

Det er tilsatt faglig ledelse både på fakultets- og instituttnivå, og dekan er øverste leder ved fakultetet. HSL-fakultetet har fakultetsstyre med ekstern styreleder som øverste beslutningsorgan. Fakultetsadministrasjonen består fra 1. januar 2019 av følgende to seksjoner: seksjon for forskning, utdanning og formidling og seksjon for økonomi og HR. Assisterende fakultetsdirektør er leder av seksjon for økonomi og HR.

Assisterende fakultetsdirektør inngår i fakultetsledelsen og er stedfortreder for fakultetsdirektøren. På delegasjon fra dekan har disse et overordnet ansvar for å sikre høy kvalitet på saksbehandlingen, effektiv administrativ drift og å sikre at driften av virksomheten til enhver tid følger lover, regelverk og strategiske føringer vedtatt i styrende organer på fakultetet og universitetet for øvrig.

Arbeidsoppgavene er ledelse, koordinering og saksbehandling, særlig knyttet til økonomi og personalforvaltning. Stillingens ansvars- og arbeidsoppgaver vil kunne endres over tid og fastsettes etter nærmere avtale i samarbeid med fakultetsdirektøren. Basert på dette vil det bli utformet en egen instruks for stillingen.

Vi søker en synlig, samlende og resultatorientert leder som evner å se muligheten for ledelse av en stor og kompleks kompetanseorganisasjon. Det kreves relevant høyere grads utdanning fra universitet eller høgskole og helst med økonomi eller fag med relevans for personalforvaltning i fagkretsen. Det stilles videre krav om ledererfaring i tillegg til administrativ praksis og kompetanse innen minst ett av de sentrale områdene for stillingen. Vi vil vektlegge erfaring i ledelse og administrasjon av større organisasjoner og fra overordnet budsjettplanlegging og økonomistyring. Kjennskap til og erfaring fra administrativt arbeid i universitets- og høgskolesektoren er en fordel. Kjennskap til humanistiske og/eller samfunnsvitenskapelige fag er en fordel. Søkere må ha god skriftlig og muntlig fremstillingsevne i norsk eller et annet skandinavisk språk i tillegg til engelsk. Den som tilsettes, forutsettes å kunne arbeide raskt og selvstendig, være fleksibel og ha gode samarbeidsevner. Personlig egnethet tillegges stor vekt. For spesielt kvalifiserte søkere kan kravet om høyere grads utdanning fravikes.

Lønn etter statens regulativ kode 1059, underdirektør. Fra bruttolønn trekkes 2 % innskudd til Statens pensjonskasse.

Tiltredelse så snart som mulig.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

  • Fakultetsdirektør Frode G. Larsen, e-post: [email protected], tlf. 77 64 45 47, mobil: 92688102, eller
  • Dekan Sonni Olsen, e-post: [email protected], tlf.77 66 04 01, mobil: 41517399

Søknad sendes elektronisk på søknadskjema på www.jobbnorge.no.

Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, herunder arbeidsstedet fysiske beskaffenhet, helsetjeneste, muligheter for fleksitid og lignende rettes til telefonreferansen.

Ved UiT Norges arktiske universitet legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne og nasjonal eller etnisk bakgrunn.

Universitetet er IA-virksomhet, og legger derfor vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for tilsatte med redusert funksjonsevne. Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, herunder arbeidsstedets fysiske beskaffenhet, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til telefonreferansen.

Personopplysninger som avgis i søknad og CV til stillinger behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger; personopplysningsloven. I henhold til offentlighetsloven § 25,2. ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på kandidaten skal offentliggjøres. Søker vil i forkant av eventuell offentliggjøring bli varslet.

Velkommen som søker!

Søk på stillingen