Ledig stilling ved UiT Norges arktiske universitet

Studieleder - Institutt for helse- og omsorgsfag

Søknadsfrist: 27.10.2019

Vil du jobbe ved verdens nordligste universitet?

Om stillingen

Ved Det helsevitenskapelige fakultet, Institutt for helse- og omsorgsfag er det ledig åremålsstilling som studieleder. Stillingen er tilknyttet masterprogrammene i helsefag i Tromsø. Stillingen vil inngå i ledergruppen på instituttet.

UiT Norges arktiske universitet

Det helsevitenskapelige fakultet ved UiT Norges arktiske universitet er en nasjonal nyskapning som samler de fleste helserelaterte utdanninger. Dette legger til rette for unik tverrfaglighet og innovasjon i helsefaglig utdanning og forskning. Vi jobber tett sammen med tjenestene i nord for å løse morgendagens utfordringer.


Les mer om oss på uit.no/helsefak

Åremålet er satt til 4 år fra tiltredelsestidspunktet, og det er ønskelig å få noen inn i stillingen snarest mulig.

Institutt for helse- og omsorgsfag (IHO)

Den utlyste stillingen er faglig og administrativt forankret ved Institutt for helse- og omsorgsfag (IHO). IHO er ett av ti institutter på Det helsevitenskapelige fakultet. IHO skal gjennom sin samlede forsknings-, utviklings-, og utdanningsaktivitet bidra til å videreutvikle helse- og omsorgstjenester av høy faglig kvalitet for den nordnorske befolkningen. Instituttet utdanner ergoterapeuter, fysioterapeuter, radiografer og sykepleiere og har studieprogrammer knyttet til bachelor- og masterutdanninger innen disse områdene. Instituttet bidrar inn i ph.d.-programmet ved Det helsevitenskapelige fakultetet. Forskningsaktiviteten ved instituttet er i dag organisert i åtte forskningsgrupper. Instituttet har rundt 250 ansatte i hel- og delstillinger og er hovedsakelig lokalisert i Tromsø, Hammerfest, Narvik og Harstad.

Pr i dag er det syv masterprogram ved instituttet. Master i sykepleie og master i jordmorfag har egne studieledere. Denne stillingen skal ivareta og koordinere den faglige virksomheten innen master i psykisk helsearbeid, master i helsesykepleie, master i helsefaglig utviklingsarbeid, master i fysioterapi og master i aldring og geriatrisk helsearbeid.

Arbeidsoppgaver

Studieleder er faglig/administrativ leder for sitt respektive fagområde. Lederoppgavene utgjør et omfang på minimum 80 % av stillingen. Andelen lederoppgaver varierer over tid i forhold til hvilke oppgaver som er tillagt stillingen, antall studenter, ansatte og utdanningstilbud. Det er instituttleder som fastsetter andel tid til ledelse. Tiden som ikke går med til lederoppgaver anvendes til FOU-arbeid ved instituttet eller annet arbeid ved UiT etter avtale med instituttleder. Studieleder har faglig ansvar for utdanningsprogrammet, og er delegert myndighet fra instituttleder innenfor områdene HMS for ansatte, personalansvar og økonomiansvar.

Du som tilsettes må påregne endring i ansvar og fordeling av oppgaver som følge av endringer som måtte komme i lederstrukturen ved instituttet.

Kvalifikasjonskrav

Vi krever at du som tilsettes har kompetanse og utdanning innen det aktuelle fagområdet. Vi krever fortrinnsvis førstestillingskompetanse (førsteamanuensis, doktorgrad eller tilsvarende), alternativt akademisk utdanning av høyere grad. Vi krever minimum tre års erfaring fra helsetjeneste og autorisasjon for de som søker studielederstillingene innenfor profesjonsutdanningene våre. Det er en fordel om du har veilednings- og undervisningserfaring.

Den som ansettes må ha:

 • relevant praksis fra fagområdet
 • gode muntlige og skriftlige kunnskaper i norsk eller annet skandinavisk språk
 • gode engelskkunnskaper
 • grunnleggende datakunnskaper og beherske MS Office-pakken
 • gode kommunikasjonsevner
 • lyst til å arbeide med faglig ledelse
 • ledelseserfaring

Vi vil legge sterk vekt på personlig egnethet. Vi søker deg som er initiativrik og evner å finne løsninger. Du må kunne arbeide godt alene så vel som sammen med andre i nettverk og på tvers av faggrenser. Du må også må være villig til å engasjere deg i faglig og pedagogisk utviklingsarbeid innen eget fagområde og for instituttet og universitetet som helhet. Vi søker deg som vil vektlegge godt lederskap gjennom å vise retning og skape resultater gjennom endringsprosesser i takt med virksomhetens behov. Vi vil at du skal bidra til utvikling av medarbeiderskap og teamfølelse.

Vi kan tilby

 • spennende og interessante lederoppgaver
 • dyktige og engasjerte kollegaer
 • tverrfaglig samarbeid
 • gode karrieremuligheter
 • stor grad av selvstendighet i arbeidet
 • gode pensjons- og velferdsordninger

Arbeids- og lønnsvilkår

Stillingen som studieleder lønnes etter statens regulativ kode 1473. Endelig lønnstrinn fastsettes for den enkelte etter kompetanse og ansiennitet.

Den som ansettes må være villig til å engasjere seg i utviklingsarbeidet innen eget fag og for universitetet som helhet.

Søknad

Søknad sendes elektronisk på søknadsskjema som du finner på denne siden. Søknaden skal inneholde:

 • søknadsbrev
 • CV (fullstendig oversikt over utdanning, praksis og faglig arbeid)
 • vitnemål/karakterutskrifter
 • autorisasjon (for de som søker studielederstillingene innen profesjonsutdanningene)
 • attester fra tidligere arbeidsforhold som skal inngå i ansiennitetsberegning

Bedømmelse forutsetter at vi har mottatt etterspurte søknadsdokumenter innen søknadsfristen.

All dokumentasjon som skal vurderes må være oversatt til engelsk eller et skandinavisk språk.

Søknader som kommer til oss via e-post eller på andre måter vil ikke bli tatt i betraktning.

De best kvalifiserte søkerne vil bli innkalt til intervju hvor vi vil avklare personlig egnethet. Du får da anledning til å spørre mer om stillingen.

Kontakt

Kontaktperson for stillingen er:

Generelt

UiT Norges arktiske universitet legger vekt på mangfold, og oppfordrer allekvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne og nasjonal eller etnisk bakgrunn. Universitetet er IA-virksomhet og legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for tilsatte med redusert funksjonsevne.

Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, herunder arbeidsstedets fysiske beskaffenhet, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til telefonreferansen.

Personopplysninger som avgis i søknad og CV til stillinger behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger; Personopplysningsloven. I henhold til offentlighetsloven §25, 2. ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på kandidaten skal offentliggjøres. Søker vil i forkant av eventuell offentliggjøring bli varslet.

Les mer på våre nettsider.

Velkommen som søker.

Søk på stillingen