Ledig stilling ved UiT Norges arktiske universitet

Stabsleder ved avdeling for bygg og eiendom

Søknadsfrist: 04.08.2019

Vil du jobbe ved verdens nordligste universitet?

Om stillingen

UiT Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utnytte vår sentrale beliggenhet i nordområdene, vår faglige bredde og kvalitet og våre tverrfaglige fortrinn til å møte fremtidens utfordringer.


Troverdighet, akademisk frihet, nærhet, kreativitet og engasjement skal prege forholdet mellom ansatte, mellom ansatte og studenter og mellom UiT og samarbeidspartnere.

Ved UiT Norges arktiske universitet (UiT) er det ledig fast stilling som stabsleder. Stillingen er plassert ved avdeling for bygg og eiendom. UiT Norges arktiske universitet har sin virksomhet over flere campus og ledelsen ved avdeling for bygg og eiendom trenger å styrke sin stab for å møte behovene fra studenter, fakultet, andre administrative enheter og for å øke sin strategiske kapasitet.

Mer om stillingen

Stabslederen vil inngå i avdelingsdirektørens ledergruppe. På vegne av avdelingsdirektøren vil stabslederen tilrettelegge, følge opp og håndtere beslutninger innen avdelingens oppgaveportefølje. Oppfølging av stabens oppgaver og drift av avdelingens interne prosesser vil være sentrale arbeidsområder.

Stabslederen vil ha en stedfortrederfunksjon for avdelingsdirektør på dedikerte områder. Det kan forventes delegert myndighet innen spesielle saksområder etter avtale. Stabslederen har personalansvar for avdelingsstaben. Tilrettelegging for bedre intern arbeidsflyt vil være sentralt i stabslederens oppgaver.

Arbeidsoppgaver vil i tillegg blant annet være å:

 • tilrettelegge, støtte og følge opp pågående forbedringsprosesser
 • koordinere og styrke dialogen med fakultetene og andre enheter
 • oppfølging, fordeling av innkomne saker gjennom ulike saksbehandlingssystemer
 • oppfølging/ sikre ulike pålagte rapporteringskrav
 • oppfølging av avtaleportefølje innen eiendom
 • forberedende budsjettarbeid og økonomistøtte
 • HMS – oppfølging av vernetjenesten og tilrettelegging av HMS forum
 • sentrale oppgaver innenfor beredskapsarbeid i henhold til UiTs beredskapsrutiner

Kvalifikasjonskrav

Stillingen krever:

 • utdanning på minimum bachelorgradsnivå eller tilsvarende innen HR/administrasjon/økonomi.
 • god økonomiforståelse
 • gode kommunikasjonsevner, muntlig og skriftlig på norsk og engelsk.

Det er en fordel om søkeren har tidligere ledererfaring og er vant med ansvar og å ta selvstendig beslutninger. Kunnskap eller erfaring i endrings- eller prosessledelse vil bli vektlagt.

Personlige egenskaper som vil bli vektlagt:

 • gode samarbeidsevner
 • evne til å være strukturert, systematisk og til å bidra til effektiv koordinering
 • evne å tenke helhetlig og fremtidsrettet
 • evne til å være utadvendt og inkluderende
 • evne til å være åpen, uredd og ikke redd for å si ifra
 • evne til å bidra sosialt, fremme teamarbeid og være samlende som person

Vi tilbyr

Stillingen lønnes etter statens regulativ kode 1054 kontorsjef.

Fra bruttolønn trekkes 2 % innskudd til Statens pensjonskasse.

Kontaktinformasjon

Spørsmål om stillingen kan rettes til:

Slik søker du på stillingen

Søkerne vil bli vurdert av en sakkyndig komité som har en rådgivende funksjon. De søkerne som vurderes å være best kvalifisert vil bli innkalt til intervju. Intervju skal blant annet ta sikte på å avklare personlig egnethet for stillingen.

Søkere som blir invitert til intervju må ta med originale vitnemål og attester.

Søknad sendes elektronisk via www.jobbnorge.no. Bedømmelse forutsetter at søknadsdokumentene som nevnes under er vedlagt innen søknadsfristens utløp. Dokumenter som skal vurderes må være sertifisert og oversatt til skandinavisk eller engelsk.

Vedlegg til søknadsbrev:

 • elektronisk utfylt CV (fullstendig oversikt over utdanning og praksis)
 • 2-3 referanser med kontaktinformasjon
 • vitnemål og attester
 • dokumentasjon av norskkunnskaper
 • dokumentasjon av engelskkunnskaper

Andre opplysninger

Ved UiT Norges arktiske universitet legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne og nasjonal eller etnisk bakgrunn.

Universitetet legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for tilsatte med redusert funksjonsevne. Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, herunder arbeidsstedets fysiske beskaffenhet, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til telefonreferansen.

Personopplysninger som avgis i søknad og CV til stillinger behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger; personopplysningsloven. I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på kandidaten skal offentliggjøres. Søker vil bli varslet i forkant av en eventuell offentliggjøring.

Søk på stillingen