Ledig stilling ved UiT Norges arktiske universitet

Prosjektleder Arktisk senter for logistikk (ArcLog) - Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi (IVT)

Søknadsfrist: 16.09.2019

Vil du jobbe ved verdens nordligste universitet?

Ved UiT i Narvik, Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi (IVT), er det ledig 100% prosjektstilling som prosjektleder i 3 år. Stillingen er tilknyttet Institutt for Industriell teknologi.

UiT Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utnytte vår sentrale beliggenhet i nordområdene, vår faglige bredde og kvalitet og våre tverrfaglige fortrinn til å møte fremtidens utfordringer.


Troverdighet, akademisk frihet, nærhet, kreativitet og engasjement skal prege forholdet mellom ansatte, mellom ansatte og studenter og mellom UiT og samarbeidspartnere.

UiT Norges arktiske universitet er verdens nordligste universitet med 3500 ansatte og 16000 studenter. IVT-fakultetet driver utdanning, forskning og formidling innen ingeniørvitenskap og teknologi. Gjennom forskning og utdanning vil vi være en drivkraft i utviklingen av framtidas næringsliv og samfunn, med et særlig fokus på nordområdene. Fakultetet har hovedsete i Narvik, men tilbyr også utdanninger i Tromsø, Alta, Bodø og Mo i Rana. Fakultetet har ca. 200 ansatte fordelt på fem institutter og tre administrative seksjoner.

Stillingens tilhørighet

Stillingen er lagt til Institutt for industriell teknologi (IIT). Mer informasjon finner du på vår hjemmeside.

Kjernevirksomheten ved instituttet er utdanning, forskning og formidling innenfor maskin-, prosess- og produksjonsrelaterte ingeniørfag. Instituttets overordnede målsetning er å bidra til bærekraftig utvikling av landsdelen og nordområdene. Vi leverer ingeniørfaglig kompetanse til en bredt spekter av industrielle virksomheter på nasjonalt og internasjonalt nivå. Instituttet har en meget sterk kobling til næringslivet i landsdelen. Vårt hovedsete er i Narvik, men vi tilbyr desentralisert ingeniørutdanning både i Alta og Mo i Rana, samt nettbaserte utdanninger. Instituttet har ca 350 studenter.

Om prosjektet - ArcLog

ArcLog er et kompetansesenter som kobler akademia, forskningsmiljøer og arbeidslivet tett sammen. ArcLog skal legge til rette for kunnskapsdeling mellom ulike aktører, med Nordkalotten som primært nedslagsfelt. Økt verdiskapning gjennom FoU samarbeid mellom universitetet og industrielle aktører er vår hovedmålsetting. Dette skal samtidig gi økt kunnskap om enkeltbedriftenes behov for kompetanseutvikling og bidra til en løpende utvikling av universitetets studieportefølje, samt etter og videreutdannings (EVU) tilbud.

ArcLog skal utvikle og fremme metoder og tilhørende teknologier innenfor et mangfoldig og bredt logistisk perspektiv.

Tematiske innretninger for senteret er:

 • Automasjon, effektive produksjonsteknologier og materialflyt, særlig for små og mellomstore bedrifter
 • Sikker og bærekraftig transport
 • Kunnskap- og opplevelsesbasert turisme
 • Beredskapslogistikk

Sentrale arbeidsoppgaver vil være:

 • Daglig ledelse av ArcLog (økonomi- og budsjettoppfølging, utvikling og fremdrift, rapportering)
 • Videreutvikling og vedlikehold av ett tett industrielt samarbeid
 • Organisere og gjennomføring av samlinger, kurs, seminarer og konferanser
 • Innkalle til møter og rapportere til prosjektets styringsgruppe og instituttledelse/fakultet
 • Informasjon- og markedsføring
 • Rede grunn for å søke nasjonale senteretableringsordninger (eks. SFI-ordningen)
 • Oppbygging av prosjektportefølje med innretning mot regionale og interregionale finansieringsordninger, forskningsrådets program og Horisont2020, samt arvtageren FP9

Kvalifikasjonskrav

Vi ønsker en person som har:

 • Høyere utdanning, fortrinnsvis masternivå gjerne innenfor ingeniør- og/eller økonomifag
 • Kan arbeide selvstendig, strukturert og målrettet
 • Har gode samarbeidsevner, er kontaktskapende og utadvendt.
 • Har erfaring fra prosjektledelse og prosjektstyring
 • Har god oversikt og liker å ha mange aktiviteter pågående til enhver tid
 • Er resultatorientert og har erfaring med økonomistyring av prosjekter
 • Har godt kjennskap, nettverk og erfaring fra relevant industri og næring
 • Har gode skriftlige egenskaper ift rapportering

Søkeren bør være fortrolig med relevante dataverktøy og må beherske norsk og engelsk, både muntlig og skriftlig. Personlig egnethet for stillingen vil vektlegges.

Vi kan tilby

 • Et godt arbeidsmiljø
 • Gode velferdsordninger
 • Gode pensjons-, forsikrings- og låneordninger i Statens Pensjonskasse

Lønn etter Statens regulativ kode 1113, Prosjektleder. Det trekkes 2% pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.

Søknad

Søknad sendes elektronisk på søknadsskjema som du finner på denne siden. Søknaden skal inneholde:

 • søknadsbrev
 • CV (fullstendig oversikt over utdanning, praksis og faglig arbeid)
 • vitnemål og attester
 • 2-3 referanser med kontaktinformasjon

Søkere som blir innkalt til intervju må ta med originale vitnemål og attester.

Kontaktinformajon

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

 • Instituttleder Wei Deng Solvang, telefon 99367877, epost: [email protected] eller
 • Faggruppeleder personal og organisasjon Lise Bang Ericsson, telefon 90614470, epost: [email protected]

Generelt

UiT Norges arktiske universitet legger vekt på mangfold, og oppfordrer allekvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne og nasjonal eller etnisk bakgrunn. Universitetet er IA-virksomhet og legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for tilsatte med redusert funksjonsevne.

Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, herunder arbeidsstedets fysiske beskaffenhet, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til telefonreferansen.

Personopplysninger som avgis i søknad og CV til stillinger behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger; Personopplysningsloven. I henhold til offentlighetsloven §25, 2. ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på kandidaten skal offentliggjøres. Søker vil i forkant av eventuell offentliggjøring bli varslet.

Les mer på våre nettsider.

Velkommen som søker.

Søk på stillingen