Ledig stilling ved UiT Norges arktiske universitet

Kontorsjef ved Institutt for matematikk og statistikk

Søknadsfrist: 07.01.2020

Vil du jobbe ved verdens nordligste universitet?

Om stillingen

Vi søker etter en dyktig og engasjert kontorsjef. Er du ansvarsbevisst og systematisk? Er du omgjengelig og liker å være i kontakt med mange ulike mennesker? Liker du en innholdsrik og variert arbeidshverdag? Vil du være en del av et lederteam? Da kan dette være jobben for deg!

UiT Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utnytte vår sentrale beliggenhet i nordområdene, vår faglige bredde og kvalitet og våre tverrfaglige fortrinn til å møte fremtidens utfordringer.


Troverdighet, akademisk frihet, nærhet, kreativitet og engasjement skal prege forholdet mellom ansatte, mellom ansatte og studenter og mellom UiT og samarbeidspartnere.

Kontorsjefen er instituttlederens nærmeste medarbeider og skal, etter delegasjon fra instituttleder, utføre oppgaver knyttet til den daglige drift og ledelse av den administrative virksomheten. Dette omfatter saksforberedelse for instituttleder og instituttets lederteam, utarbeidelse av budsjett og årsplaner, rapportering, økonomi- og personalforvaltning, presentasjoner av instituttet, studie- og forskningsadministrasjon og personalansvar for administrative og tekniske stillinger ved instituttet. Stillingen har medansvar for HMS- arbeidet ved instituttet.

Instituttleder er nærmeste overordnede. Kontorsjefen er en del av instituttets lederteam.

Stillingen innbyr til interessante og utviklende arbeidsoppgaver i skjæringspunktet mellom fagutvikling, administrasjon og ledelse. Innholdet i stillingen vil over tid kunne endres som følge av interne organisasjonsendringer, eller andre pålagte endringer.

Intervjuer er planlagt kort tid etter søknadsfrist.

Om instituttet

Institutt for matematikk og statistikk (IMS) har i overkant av 30 ansatte hvorav ca. 17 er faste vitenskapelige stillinger, én administrativt ansatt, samt et varierende antall stipendiater og postdoktorer. Instituttet er i vekst og antall ansatte er ventet å øke de neste årene.

Instituttet tilbyr utdanning på bachelor-, master- og ph.d.-nivå, og har ansvaret for ett bachelorprogram, to mastergradsprogram, og et sivilingeniørprogram.

I tillegg gir instituttet matematikk- og statistikkemner som inngår i en rekke andre studieprogrammer, blant annet i flere av UiTs ingeniørutdanninger.

Instituttet har forskningsgrupper som holder høyt nasjonalt. Forskningen ved instituttet spenner fra ren matematikk (differensialgeometri og algebraisk geometri) til anvendt forskning på blant annet klima, økologi og helse. Mer informasjon om forskningen er gitt på nettsidene til Institutt for matematikk og statistikk. Instituttet leder og deltar i flere nasjonale og internasjonale forskningsprosjekter.

Kvalifikasjonskrav

Det kreves høyere utdanning på mastergradsnivå. Annen utdanning på lavere grads nivå kan sammen med relevant erfaring, kompensere for utdanningskravet. Den som tilsettes må ha administrativ praksis i universitets-/forsknings- eller høgskolesektoren, og kompetanse innen flest mulig av de saksfeltene stillingen skal dekke. Det kreves erfaring fra ledelse.

Den som tilsettes forutsettes å kunne arbeide raskt og selvstendig. I tillegg må vedkommende være fleksibel, ha gode samarbeidsevner, inneha analytiske evner og kunne delta i strategiarbeid. Den som skal tilsettes må beherske både norsk og engelsk skriftlig og muntlig. Personlig egnethet vil tillegges stor vekt.

Søknad

Søknad sendes elektronisk på søknadsskjema som du finner på denne siden.

Søknaden skal inneholde:

  • søknadsbrev
  • CV (fullstendig oversikt over utdanning, praksis og faglig arbeid)
  • vitnemål og attester
  • 2-3 referanser med kontaktinformasjon

All dokumentasjon som skal vurderes må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Søknaden leveres elektronisk gjennom Jobbnorge.

Søkere som blir innkalt til intervju må ta med originale vitnemål og attester.

Kontakt

Flere opplysninger om stillingen kan du få av:

Instituttleder Martin Rypdal

- Telefon: 90175422

- E-post: [email protected]

Du kan også kontakte:

Fakultetsdirektør Valentina Vollan

- Telefon: 77 64 40 80

- E-post: [email protected]

Generelt

UiT Norges arktiske universitet legger vekt på mangfold, og oppfordrer allekvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne og nasjonal eller etnisk bakgrunn. Universitetet er IA-virksomhet og legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for tilsatte med redusert funksjonsevne.

Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, herunder arbeidsstedets fysiske beskaffenhet, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til telefonreferansen.

Personopplysninger som avgis i søknad og CV til stillinger behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger; Personopplysningsloven. I henhold til offentlighetsloven §25, 2. ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på kandidaten skal offentliggjøres. Søker vil i forkant av eventuell offentliggjøring bli varslet.

Les mer på våre nettsider.

Velkommen som søker.

Søk på stillingen