Spennende jobbmulighet i Norges arktiske universitetsmuseum ved UiT Norges arktiske universitet!

Utgravingsgsledere arkeologi

Søknadsfrist: 10.06.2020

Om stillingene

Norges arktiske universitetsmuseum er en del av UiT Norges arktiske universitet og driver forskning, formidling og innsamling av både naturhistorisk og kulturhistorisk materiale fra Nord-Norge. Universitetsmuseet er forvaltningsmyndighet for arkeologisk materiale nord for Rana kommune. Dette innebærer blant annet arkeologiske undersøkelser av kulturminner som er dispensert fra Lov om kulturminner. Funnmaterialet er basis for museets arkeologiske forskning og formidling.

UiT Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utnytte vår sentrale beliggenhet i nordområdene, vår faglige bredde og kvalitet og våre tverrfaglige fortrinn til å møte fremtidens utfordringer.


Troverdighet, akademisk frihet, nærhet, kreativitet og engasjement skal prege forholdet mellom ansatte, mellom ansatte og studenter og mellom UiT og samarbeidspartnere.

Norges arktiske universitetsmuseum har ledig tre engasjementer som utgravningsleder (SKO 1434). Stillingene har varighet på to og tre år.

Stillingene er 100% eksternt finansiert og knyttet til utgravningsprosjektet Hålogalandsvegen. I forbindelse med utbygging av E10/rv. 83/rv. 85 Hålogalandsvegen skal Universitetsmuseet foreta utgravning av en rekke kulturminner langs Tjeldsundet og Gullesfjorden i nordlige Nordland-sørlige Troms. De berørte lokalitetene spenner i tid fra eldre steinalder til nyere samiske kulturminner, og omfatter i all hovedsak ulike typer boplasser. Majoriteten av lokaliteter er fra steinalder. Feltarbeidet er planlagt avviklet i 2020, 2021 og 2022.

Arbeidsoppgaver

Utgravningsleder skal i samarbeid med prosjektleder og øvrig prosjektstab utarbeide planer og rutiner for gjennomføring av feltarbeid og etterarbeid, ivareta løpende faglig og administrativ arbeidsledelse på utvalgte delområder, og bidra til bearbeiding av materiale og utarbeidelse av rapport. Stillingen omfatter også formidling under og etter feltarbeidet. Nærmeste faglige overordnet er prosjektleder.

Kvalifikasjoner

Vi søker personer som har kompetanse innenfor ett eller flere av følgende fagområder: steinalder, jernalder, middelalder, samiske kulturminner. Erfaring med formidling vil tillegges vekt.

Det stilles krav om:

 • Fullført mastergrad eller tilsvarende i arkeologi
 • Bred og oppdatert feltledererfaring fra arkeologisk feltarbeid i Norden
 • Erfaring med digital innmåling og Intrasis
 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne
 • Beherske norsk eller annet skandinavisk språk flytende
 • Førerkort kl. B

Det er en fordel om den som tilsettes snakker norsk eller annet skandinavisk språk

Personlige egenskaper

 • Interesse for arkeologisk feltmetodikk
 • Gode samarbeidsevner og trives med å jobbe i team
 • Strukturert og selvstendig
 • Evne til å legge til rette for godt arbeidsmiljø

I vurderingen av søkerne vil vi vektlegge søkers motivasjon og personlige egnethet for stillingen.

Kontakt

Flere opplysninger om stillingen kan du få av forsker/prosjektleder arkeologiske undersøkelsen Anja Roth Nieminavn:

- Telefon: 77645026 - E-post: [email protected]

eller seniorrådgiver Keth Lind:

- Telefon: 77645628 - E-post: [email protected]

Vi tilbyr

 • Et godt arbeidsmiljø med dedikerte kolleger
 • Gode velferdsordninger
 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse

Stillingene som utgravingsledere arkeologi lønnes etter statens regulativ kode 1434 rådgiver. Det trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.

Søknaden

Søknaden sendes elektronisk via www.jobbnorge.no, og skal inneholde:

 • CV og søknadsbrev
 • Vitnemål og karakterutskrifter for alle grader
 • Attester
 • 2-3 referanser med kontaktinformasjon

All dokumentasjon som skal vurderes må være på et skandinavisk språk eller engelsk.

Generelt

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

Ved UiT legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne og nasjonal eller etnisk bakgrunn. UiT er IA-virksomhet, og legger derfor vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for tilsatte med redusert funksjonsevne. Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til kontaktperson for stillingen.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Søk på stillingen