Ledig stilling ved UiT Norges arktiske universitet

Prosjektleder arkeologi ved Universitetsmuseet

Søknadsfrist: 26.02.2020

Om stillingen

Universitetsmuseet er en del av UiT Norges arktiske universitet og driver forskning, formidling og innsamling av både naturhistorisk og kulturhistorisk materiale fra Nord-Norge. Universitetsmuseet er forvaltningsmyndighet for arkeologisk materiale nord for Rana kommune. Dette innebærer blant annet arkeologiske undersøkelser av kulturminner som er dispensert fra Lov om kulturminner. Funnmaterialet er basis for museets arkeologiske forskning og formidling.

UiT Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utnytte vår sentrale beliggenhet i nordområdene, vår faglige bredde og kvalitet og våre tverrfaglige fortrinn til å møte fremtidens utfordringer.


Troverdighet, akademisk frihet, nærhet, kreativitet og engasjement skal prege forholdet mellom ansatte, mellom ansatte og studenter og mellom UiT og samarbeidspartnere.

Universitetsmuseet har ledig en fast stilling som prosjektleder. Stillingen er 100% eksternt finansiert og knyttet til utgravningsprosjektet Hålogalandsvegen. Prosjektet er forankret i Universitetsmuseets øvrige forvaltningsvirksomhet gjennom en felles prosjektkoordinator, og vil ha en overordnet styringsgruppe.

I forbindelse med utbygging av E10/rv. 83/rv. 85 Hålogalandsvegen skal Universitetsmuseet foreta utgravning av en rekke kulturminner langs Tjeldsundet og Gullesfjorden i nordlige Nordland-sørlige Troms. De berørte lokalitetene spenner i tid fra eldre steinalder til nyere samiske kulturminner, og omfatter i all hovedsak ulike typer boplasser. Majoriteten av lokaliteter er fra steinalder. Feltarbeidet er planlagt avviklet i 2020, 2021 og 2022.

Arbeidsoppgaver

Den som tilsettes vil ha administrativt og faglig ansvar for planlegging, gjennomføring og oppfølging av de arkeologiske undersøkelsene tilknyttet Hålogalandsvegen. Til stillingen ligger også ansvar for rapportering mot tiltakshaver og styringsgruppe, utarbeidelse av sluttpublikasjon, samt kontakt med tiltakshaver, publikum og media.

Sentrale arbeidsoppgaver:

 • Lede Hålogalandsveg-prosjektet i overensstemmelse med Universitetsmuseets strategi, planer og retningslinjer
 • Ansvar for planlegging, tilrettelegging, framdrift, administrasjon og logistikk
 • Følge opp, konkretisere og realisere utgravningene i samarbeid med øvrige prosjektdeltakere
 • Legge til rette for et kreativt og produktivt samarbeid i prosjektteamet
 • Legge til rette for og utvikle et kreativt tverrfaglig samarbeid mellom ulike ekspertiser
 • Sørge for god dokumentasjon og kommunikasjon til interne og eksterne prosjektdeltakere
 • Bidra til vitenskapelig produksjon og annen formidling basert på prosjektets resultater
 • Bidra til forbedring av prosjektmetodikken ved Universitetsmuseet

Stillingen innebærer utstrakt feltarbeid og reisevirksomhet i sommerhalvåret.

Kontakt

Flere opplysninger om stillingen kan du få av:

Kvalifikasjoner

 • Minimum mastergrad eller tilsvarende innen nordisk arkeologi. Relevant forskningserfaring utover mastergrads-/hovedfagsnivå vil tillegges vekt. Søkere med doktorgrad vil ha et fortrinn
 • Allsidig erfaring fra arkeologiske utgravninger, og bred ledererfaring fra arkeologisk feltarbeid. Kunnskap om nordnorsk arkeologi vil bli tillagt vekt
 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne, til akademisk og ikke-akademisk publikum
 • Beherske norsk eller annet skandinavisk språk flytende
 • Førerkort kl B

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsevner og trives med å jobbe i team
 • Inkluderende og støttende lederegenskaper
 • Faglig nysgjerrighet og entusiasme
 • Strukturert og leveransedyktig
 • Fleksibel med evne til å håndtere varierte oppgaver
 • Evne til å bidra til et positivt arbeidsmiljø

I vurderingen av søkerne vil vi vektlegge søkers motivasjon og personlige egnethet for stillingen.

Vi tilbyr

 • Et inkluderende og kreativt arbeidsmiljø
 • Gode velferdsordninger
 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse

Stillingen som prosjektleder lønnes etter statens regulativ kode SKO 1113. Det trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.

Søknaden

Søknaden sendes elektronisk via www.jobbnorge.no, og skal inneholde:

 • CV og søknadsbrev
 • Vitnemål og karakterutskrifter for alle grader
 • Attester
 • 2-3 referanser med kontaktinformasjon

All dokumentasjon som skal vurderes må være på et skandinavisk språk eller engelsk.

Generelt

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

Ved UiT legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne og nasjonal eller etnisk bakgrunn. UiT er IA-virksomhet, og legger derfor vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for tilsatte med redusert funksjonsevne. Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til kontaktperson for stillingen.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Velkommen som søker!

Søk på stillingen