Ledig stilling ved UiT Norges arktiske universitet

Assisterende instituttleder ved Institutt for helse- og omsorgsfag

Søknadsfrist: 02.03.2020

Om stillingen

Ved Det helsevitenskapelige fakultet, Institutt for helse- og omsorgsfag er det ledig stilling som assisterende instituttleder tilknyttet bachelorutdanningen i sykepleie.

Stillingen er et åremål på 4 år med tiltredelse etter avtale. Arbeidssted er Tromsø.

UiT Norges arktiske universitet

Det helsevitenskapelige fakultet ved UiT Norges arktiske universitet er en nasjonal nyskapning som samler de fleste helserelaterte utdanninger. Dette legger til rette for unik tverrfaglighet og innovasjon i helsefaglig utdanning og forskning. Vi jobber tett sammen med tjenestene i nord for å løse morgendagens utfordringer.


Les mer om oss på uit.no/helsefak

Stillingens tilhørighet

Den utlyste stillingen er faglig og administrativt forankret ved Institutt for helse- og omsorgsfag (IHO). IHO er ett av ti institutt på Det helsevitenskapelige fakultet og bidrar gjennom sin samlede forsknings-, utviklings- og utdanningsaktivitet til å videreutvikle helse- og omsorgstjenester av høy faglig kvalitet for den nordnorske befolkningen.

Instituttet utdanner ergoterapeuter, fysioterapeuter, radiografer og sykepleiere og har studieprogrammer knyttet til grunn-, videre- og masterutdanninger innen disse områdene. Instituttet bidrar i ph.d.- programmet ved Det helsevitenskapelige fakultetet.

Forskningsaktiviteten ved instituttet er i dag organisert i åtte forskningsgrupper. Instituttet har rundt 250 ansatte i hel- og delstillinger og er hovedsakelig lokalisert i Tromsø, i Hammerfest, i Narvik og i Harstad.

Bachelorprogrammet i sykepleie tilbyr fulltidsutdanning (3 år) i Tromsø, Hammerfest, Narvik og Harstad og desentralisert deltidsutdanning (4 år) med studiegrupper i Kirkenes, Alta, Tromsø, Storslett, Finnsnes, Målselv og Harstad. Vi utdanner sykepleiere med kunnskap, ferdigheter og kompetanse, som er tilstede for mennesker i alle livets faser.

Du får jobbe med

Som assisterende instituttleder har du det faglige hovedansvaret for og skal koordinere bachelorprogram i sykepleie ved IHO. Du har i tillegg delegert økonomi-, personalledelse- og HMS-ansvar for:

1) studielederne ved sykepleierutdanningen campus Tromsø og DSU.

2) de ansatte ved bachelorutdanningen i sykepleie i Troms.

Personalledelse innebærer organisering av arbeidsoppgaver for alle ansatte ved enheten i Tromsø, personalplanlegging og rekruttering, og det skal legges til rette for samhandling og et godt arbeidsmiljø. Det skal arrangeres fellesmøter for alle ansatte ved sykepleierutdanningen ved hele IHO, og assisterende instituttleder skal bidra til at man får en samlet bachelorutdanning i sykepleie ved UiT.

Økonomistyring skal gjøres innenfor enhetens økonomiske ramme, med utforming av budsjett innenfor gjeldende bevilgning. Det skal sikres rasjonell drift og budsjettbalanse innenfor enhetens tildelte ramme i samarbeid med øvrig instituttledelse.

Faglig ledelse innebærer drift og utvikling av undervisning, utviklingsarbeid, forskning og formidling innen sykepleiefaget. Det skal lages overordnede planer og langsiktige prioriteringer av sykepleierutdanningens faglige mål og strategiske satsinger i tråd med UiT sin strategi. Kvalitet og produktivitet skal fremmes og individuelle prestasjoner skal evalueres. Kommunikasjon med eksterne miljøer innen sykepleie, både nasjonalt og internasjonalt skal gjennomføres. Det skal tilrettelegges særskilt for å øke studenters utveksling i praksisstudier. Assisterende instituttleder skal sørge for målrettet profilering av studiet og arbeide med markedsføring.

Assisterende instituttleder inngår i instituttets ledergruppe og har et kollektivt ansvar sammen med øvrige ledere for at instituttets mål og strategier blir fulgt opp.

Vi tar forbehold om at det kan komme inn nye oppgaver, og at enkelte oppgaver kan bli presisert tydeligere.

Kvalifikasjoner

Det kreves bachelorgrad i sykepleie, relevant mastergrad og førstestillingskompetanse. Ledererfaring fra utdanningssektoren er en fordel.

Vi søker en person som er:

 • Mål- og resultatbevisst
 • Evne til å jobbe systematisk og strukturert
 • Gode evner til å jobbe i team
 • Tålmodighet og god stayerevne
 • Gode muntlige og skriftlige kommunikasjonsferdigheter i norsk og engelsk

Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt ved utvelgelsen av kandidater.

Vi tilbyr

 • Et godt arbeidsmiljø med dedikerte kolleger
 • Gode velferdsordninger
 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse

Stillingen er plassert i Statens lønnsregulativ kode 1003 avdelingsleder. Lønn etter avtale.

Det gis rett til seks måneder FoU-termin etter fullført åremålsperiode som assisterende instituttleder. FoU-termin kan etter avtale avvikles i funksjonsperioden.

Søknaden

Søknaden sendes elektronisk via www.jobbnorge.no, og skal inneholde:

 • CV og søknadsbrev
 • Vitnemål og karakterutskrifter for alle grader
 • Attester
 • 2-3 referanser med kontaktinformasjon

All dokumentasjon som skal vurderes må være på et skandinavisk språk eller engelsk.

Kontakt

For nærmere opplysninger om stillingen kan du kontakte:

Generelt

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

Ved UiT legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne og nasjonal eller etnisk bakgrunn. UiT er IA-virksomhet, og legger derfor vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for tilsatte med redusert funksjonsevne.

Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til kontaktperson for stillingen.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Søk på stillingen