Ledig stilling på Universitetet i Sørøst-Norge

IT sjef - Avdeling for infrastruktur

Søknadsfrist: 20.10.2020

Universitetet i Sørøst-Norge

Universitetet i Sørøst-Norge har om lag 18 000 studenter og ca. 1900 ansatte. Universitetet er organisert i fire fakulteter, og har undervisnings- og FoU-virksomhet på åtte campuser.


Universitetets hovedprofil er å tilby profesjonsrettete, arbeidslivsorienterte og samfunnsrelevante utdanninger, samt anvendt forsknings- og utviklingsarbeid.

Ved avdeling for infrastruktur har vi ledig stilling: IT sjef

Om stillingen

Universitetet i Sørøst-Norge, USN, er blant landets største høyere utdanningsinstitusjoner med rundt 18000 studenter og 1900 ansatte fordelt på åtte campuser.

USN er et samfunnsengasjert og arbeidslivsintegrert universitet som fokuserer på praksisnær, profesjonsorientert og anvendt forskning og utdanning.

Mer informasjon om virksomheten finner du på www.usn.no.

Ved Avdeling for infrastruktur er det ledig fast 100% stilling som IT-sjef for snarlig tiltredelse. IT-sjefen rapporterer til infrastrukturdirektør og er en del av infrastruktuavdelingens lederteam. Hovedarbeidssted etter avtale.

Universitetet og sektoren er løpende i utviklings- og omstillingsprosesser særlig innenfor IT-området og digitalisering. IT avdelingen er en svært viktig aktør i realiseringen av sektorens og universitetets digitaliseringsstrategi. Samtidig skal IT-avdelingen levere og gjøre tilgjengelig sikre, relevante og sammenhengende IT-tjenester til ansatte og studenter ved å ha fokus på anvendelse av teknologi, kunnskap om USNs primærvirksomhet og være i samhandling med universitetets fagmiljøer. IT-sjefen skal sørge for utvikling av avdelingens kompetanse og kapasitet i takt med det digitale skiftet og bidra aktivt i utviklingsprosesser hvor digitalisering av prosesser og verktøy er premiss for å lykkes.

Avdelingen har fire seksjoner:

 • Seksjon for IT-support
 • Seksjon for identitetsforvaltning og samhandlingssystemer
 • Seksjon for brukernære tjenester
 • Seksjon for infrastruktur

Til sammen har avdelingen ca 65 medarbeidere på 7 campuser, herunder 18 lærlinger.

Aktuelle arbeidsoppgaver

 • Lede og videreutvikle IT-avdelingen og IT-avdelingens leveranser i samsvar med USNs strategier
 • Omsette universitetets strategier og sektorens digitaliseringsstrategi til konkrete handlingsplaner for IT avdelingen
 • Personal- og økonomiansvar
 • Sørge for at IT-avdelingen er representert og er en aktiv bidragsyter og rådgiver i alle IT relaterte prosjekter, også der fagavdelingene er systemeier
 • Gjennomføre organisatoriske tilpasninger og bygge morgendagens kompetanse i et fagområde med stadig endrede behov

Kvalifikasjoner

 • Relevant utdanning fra universitet eller høgskole, minimum tilsvarende masternivå, manglende formell utdannelse kan i særskilte tilfeller kompenseres med relevant erfaring
 • Relevant ledererfaring
 • Gode kommunikasjonsevner muntlig og skriftlig på norsk og engelsk

Lederegenskaper

Vi søker en leder med solid kunnskap om IT-strategiske spørsmål, som ser mulighetene som ligger i de raskt økende teknologiske endringer som skjer i samfunnet. USN skal også legge til rette for læring i det digitale rom, tilpasse systemer til endringer i arbeidsprosesser og etablere samhandlingsarenaer internt og eksternt.

Vi ser etter en leder som tenker helhetlig og langsiktig, har analytisk legning, setter tydelige mål og har gjennomføringsevne.

Ved vurdering av søkere vil det vil bli lagt vekt på

 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner overfor brukere, egne medarbeidere og universitetets ledelse
 • Motivasjon og initiativ til å drive endringsprosesser og videreutvikle tjenester og leveranser
 • Fleksibilitet, løsningsorientering og serviceinnstilling
 • Evne til å sette mål for eget og andres arbeid
 • Evne til å lede og motivere sine medarbeidere til å nå avdelingens og egne mål
 • Erfaring fra tilsvarende tjenesteleveranser innen drift, forvaltning og utvikling i større virksomhet
 • Personlig egnethet for stillingen vil bli tillagt vekt

Vi tilbyr

 • Gode muligheter for kompetanse- og karriereutvikling.
 • Inkluderende miljø med engasjerte kolleger.
 • God pensjonsordning i Statens pensjonskasse.
 • Ansattgoder og fordeler, bl.a. mulighet for trening i arbeidstiden.

Lønn og vilkår

IT sjef (SKO 1211 seksjonssjef). Lønn etter avtale.

Lønnsplassering etter kvalifikasjoner og kompetanse. Fra lønna går lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Ansettelsen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for ansatte i staten, og etter ansettelsen må du påregne at det kan skje endringer i arbeidsområdet.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju. De som blir innkalt til intervju bes ta med kopi av attester og vitnemål.

Ansettelsesorgan er ansettelsessutvalget for teknisk-administrative stillinger ved Universitetet i Sørøst-Norge.

Den som ansettes, må rette seg etter de lover, forskrifter og avtaler som til enhver tid gjelder for stillingen.

Universitetet i Sørøst-Norge ønsker å ansette personale som gjenspeiler mangfoldet i befolkningen, og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider for å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen for de som har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke arbeid hos oss.

I henhold til offentlighetslovens § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen:

For spørsmål om søknadsprosessen:

Slik søker du

Universitetet i Sørøst-Norge benytter elektronisk søknadsbehandling. Søkere til stillingen må registrere sin søknad og CV med vedlegg elektronisk via rekrutteringsportalen Jobbnorge ved å klikke på lenken til høyre ”Søk stillingen”.

Her kan du lese mer om ansettelsesprosessen for teknisk-administrative stillinger ved Universitetet i Sørøst-Norge.

Vi gjør oppmerksom på at alle dokumenter må være på et skandinavisk språk eller på engelsk. Eventuelle oversettelser må være attesterte.

Det er søkers eget ansvar å sørge for at etterspurt dokumentasjon har blitt lastet opp til søknaden!

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS
Powered by Labrador CMS