Ledig stilling ved UiT Norges arktiske universitet

Accountable Manager (AM) / Seksjonssjef ved trafikkflygerutdanningen

Søknadsfrist: 20.06.2019

Vil du jobbe ved verdens nordligste universitet?

Om stillingen

Ved UiT Norges arktiske universitet, Institutt for teknologi og sikkerhet (ITS), er det ledig fast 100 % stilling som Accountable Manager (AM) / Seksjonssjef ved trafikkflygerutdanningen, med tiltredelse snarest.

UiT Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utnytte vår sentrale beliggenhet i nordområdene, vår faglige bredde og kvalitet og våre tverrfaglige fortrinn til å møte fremtidens utfordringer.


Troverdighet, akademisk frihet, nærhet, kreativitet og engasjement skal prege forholdet mellom ansatte, mellom ansatte og studenter og mellom UiT og samarbeidspartnere.

ITS er organisert under Fakultet for naturvitenskap og teknologi, og har ca. 80 tilsatte og ca. 500 studenter. Instituttet tilbyr utdanninger på bachelor- og masternivå så vel som forskning innenfor områdene luftfartsfag, nautiske fag, ingeniørfag og sikkerhetsfag.

UiT Norges arktiske universitet tilbyr Norges eneste trafikkflygerutdanning i offentlig regi. Bachelor i luftfartsfag er et unikt studium som kombinerer tradisjonell flyskole med akademiske fag. Det blir tatt opp 12 studenter per semester ved trafikkflygerutdanningen, og flyskolen har 48 studenter i operativ trening lokalisert på Bardufoss.

Skolen opererer med 6 en-motors fly av typen Cessna 182 med Garmin 1000 og 2 to-motors fly av type PA-31 Navajo. I tillegg benytter utdanningen en FMPT II simulator, Alsim ALX / 35. Instituttet har som mål å erstatte alle våre fly og simulatorer innen to år.

UiT tilbyr ingeniørutdanning innen droneteknologi, hvor ITS har ansvaret for den operative aktiviteten knyttet til droneflyving. ITS starter også opp med masterprogram innen luftfartsvitenskap høsten 2020.

Stillingens tilhørighet

Utdanningen med tilhørende stilling er organisert under Institutt for teknologi og sikkerhet.

Ved trafikkflygerutdanningen University of Tromsø School of Aviation (UTSA), er det for tiden tilsatt Accountable Manager, skolesjef (HT), 4 admin piloter, sikkerhets- og kvalitetsleder (SM/CMM), 12 heltids flyinstruktører og øvrig administrativt personell. Arbeidsspråket er norsk og engelsk.

AM rapporterer til instituttleder. Arbeidssted er Tromsø, men det må påregnes ukentlige faste arbeidsdager på Bardufoss.

Sentrale arbeidsoppgaver

Accountable Manager har ansvar for den samlede virksomheten på UTSA. Sentrale oppgaver er:

 • lede faglig og administrativ virksomhet på UTSA, herav resultatansvar
 • overordnet ansvar for trafikkflygerutdanningen på UiT, inklusiv personal- og økonomiansvar
 • påse at trafikkflygerutdanningen til enhver tid er i samsvar med myndighetens krav
 • legge til rette for og stimulere til høy kvalitet i utdanningen, samt inspirere og motivere studenter og ansatte til faglig utvikling
 • bidra til å skape en positiv organisasjonskultur og stimulere til et produktivt arbeidsmiljø for ansatte og studenter
 • sørge for at de samlede ressurser brukes på en god og hensiktsmessig måte i samsvar med universitetets mål
 • videreutvikle strategien til UTSA og initiere endringer som er nødvendige for å oppnå mål
 • lede luftfartsstyret

Kvalifikasjonskrav

Vi søker etter en utviklingsorientert AM som har:

 • ledelseserfaring fra luftfartsbransjen og/eller fra høyere utdanning- og forskningsinstitusjon, kunnskapsbasert næringsliv eller offentlig forvaltning
 • bred kjennskap til trafikkflygerutdanning, samt generell kjennskap til aktuelle luftfartsbestemmelser

Personlige egenskaper som vi søker:

 • gode lederegenskaper; motiverende og inkluderende overfor ansatte og studenter
 • gode kommunikasjonsevner, flink til å bygge nettverk og skape tillit
 • gode samarbeidsevner, med fokus på medvirkning og dialog
 • mål-, beslutnings- og handlingsorientert
 • evne til å skape god arbeidskultur og struktur

Fordel for ansettelse:

 • høyere utdanning fortrinnsvis innen økonomi, ledelse, administrasjon e.l.
 • trafikkflygersertifikat
 • kjennskap til og erfaring fra universitets- og høyskolesektoren

Vi tilbyr

 • sentral lederposisjon ved et universitet i positiv utvikling
 • dyktige og engasjerte medarbeidere
 • interessante og utviklende lederoppgaver
 • mulighet til å være med å forme utviklingen av UTSA
 • gode og fleksible arbeidstidsordninger
 • lønn og øvrige arbeidsvilkår etter avtale
 • gunstig pensjonsordning

Personlig egnethet med lederegenskaper vil tillegges betydelig vekt.

Tilsettingen skjer med forbehold om godkjenning fra Luftfartstilsynet.

Universitetet ønsker flere kvinner i ledende stillinger og oppfordrer derfor kvinner til å søke.

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

Lønn etter statens regulativ 1211 seksjonssjef. Fra bruttolønn trekkes 2 % pliktig pensjonsinnskudd til Statens pensjonskasse.

Kontaktinformasjon

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

 • Instituttleder Yngve Birkelund, tlf. 77 6 602 46 / 993 77 377, e-post: [email protected] eller
 • Studieleder luftfartsfag Prof. Vegard Nergård, tlf. 77 66 07 89 / 915 75 195, e-post [email protected]

Søknad, CV og vedlegg sendes elektronisk via skjema på denne siden, "Søk stillingen".

Legg ved vitnemål og attester, samt uttømmende politiattest som er utstedt i Norge eller et annet EØS-land som ikke er eldre enn tre måneder. Oppgi referanser i søknaden.

Søk stillingen