Ledig stilling på Universitetet i Stavanger

Avdelingsleder - Universitetsbiblioteket

Søknadsfrist: 08.12.2019

Universitetsbiblioteket i Stavanger søker avdelingsleder

Om stillingen

Universitetet i Stavanger søker etter avdelingsleder til universitetsbibliotekets Avdeling for ressurser som har ansvar for bibliotekets samlinger og systemer.

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger (UiS) har omlag 12.000 studenter og 1.700 ansatte. Vi er medlem av European Consortium of Innovative Universities. Universitetet har store ambisjoner. Vi skal ha en innovativ og internasjonal profil og være en drivkraft i kunnskapsutviklingen og endringsprosesser i samfunnet.Universitetet ligger i den mest attraktive regionen i landet med 300.000 innbyggere.


Stavangerregionen har et dynamisk arbeidsmarked og spennende kultur- og fritidsaktiviteter. I samspill og dialog med våre omgivelser regionalt, nasjonalt og internasjonalt har vi et åpent og innovativt klima for utdanning, forskning, nyskapning, formidling og museumsvirksomhet.Sammen med våre ansatte og studenter vil vi løfte blikket, og våge å tenke stort og nytt – vi vil utfordre det velkjente og utforske det ukjente.

Avdeling for ressurser har 11 ansatte og ivaretar medieinnkjøp og abonnementsavtaler for tidsskrifter og databaser. Avdelingen har ansvar for bibliotekets systemer, programvare og metadata. I tillegg har avdelingen ansvar for implementering og drift av digitale pensumlister på universitetet.

Avdelingsleder inngår i bibliotekets ledergruppe og rapporterer til bibliotekdirektør. Stillingen er ledig fra 1.1.2020.

Om biblioteket

Vil du være leder på et universitetsbibliotek som er i rivende utvikling? Da er Universitetet i Stavanger rette stedet for deg. Universitetsbiblioteket i Stavanger jobber stadig med å skape et inspirerende læringsmiljø og utvikler stadig nye tjenester for forskere og studenter. Dette skaper en aktiv hverdag som byr på positive utfordringer for alle ansatte på biblioteket. Vi håper du ønsker å bli en del av en uformell og trivelig arbeidsplass med mange muligheter.

Les mer om universitetsbiblioteket på våre nettsider.

Hovedoppgaver

 • strategisk ledelse og utvikling, personalledelse og administrasjon
 • økonomi, med oppfølging av budsjett og regnskap
 • overordnet ansvar for å utvikle samlingene og bibliotekets digitale tjenester
 • HMS-ansvarlig

Kvalifikasjoner

Den som ansettes må ha:

 • utdanning på mastergradsnivå eller annen relevant utdanning.
 • god lederkompetanse og ledererfaring
 • erfaring fra bibliotek
 • god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

Videre legges det vekt på at den som ansettes har:

 • et godt strategisk overblikk og er engasjert og motivert til å videreutvikle biblioteket
 • vist stor arbeidskapasitet, prioriterings-, beslutnings- og gjennomføringsevne
 • gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • erfaring innenfor økonomistyring

Vi tilbyr

 • varierte arbeidsoppgaver i en stor, spennende og samfunnsviktig organisasjon et inspirerende arbeidsmiljø med dyktige kollegaer
 • gode utviklingsmuligheter
 • lønn som hovedbibliotekar etter Statens lønnsregulativ l.pl 90.205, kode 1077, kr 580.000-680.000 bto pr år. I særskilte tilfeller kan høyere avlønning vurderes.
 • gunstige vilkår i Statens pensjonskasse
 • mer om ansattgoder og fordeler på uis.no

Kontaktinformasjon

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Opplysninger om ansettelsesprosessen fås ved henvendelse til Rosa Andrade, tlf 51 83 28 45, e-post [email protected]

Søknad

Søk stillingen elektronisk via "Søk stillingen" på denne siden. Her registreres søknad og CV med relevant utdanning og arbeidserfaring.

Relevante vitnemål, attester og eventuelt annen dokumentasjon som du ønsker det skal tas hensyn til lastes opp som vedlegg til søknaden. Dersom vedleggene overskrider 30 MB til sammen må de komprimeres før opplasting. Dokumentasjonen må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk. Opplysninger og dokumentasjon som det skal tas hensyn til ved vurdering må være registrert innen søknadsfristens utløp.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om søker har anmodet om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste, jf offentlighetsloven § 25.

UiS vurderer bare søknader og vedlegg registrert i JobbNorge.

Søk stillingen