Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Senterleder - Det norske universitetssenteret i Paris

Søknadsfrist: 03.03.2024

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.

Det humanistiske fakultetet (HF) ved Universitetet i Oslo er Norges største humanioramiljø og et av de beste humanistiske fakultetene i Norden.Fakultetet

har om lag 6000 studenter og tilbyr 14 bachelorprogram, 22 masterprogram, 18 årsenheter og mer enn 70 fag innenfor områdene språk, kultur, historie, medier, litteratur og idéfag. På Det humanistiske fakultet jobber i overkant av 700 ansatte på syv institutter, to sentre og en fakultetsadministrasjon. HF er vertsfakultet for den nye tverrfakultære satsingen UiO: Norden, og har også to sentre for fremragende forskning (SFF).

Om stillingen

Et midlertidig engasjement som senterleder blir ledig ved Det norske universitetssenteret i Paris (Centre Universitaire de Norvège à Paris) fra 1. juli 2024 for to år, med mulighet for forlengelse.

Senteret blir finansiert av følgende fire universiteter: Universitetet i Oslo, Universitetet i Bergen, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet og Universitetet i Tromsø. For nærmere informasjon om senteret, see here.

Senteret er tilknyttet forskningsstiftelsen Fondation Maison des Sciences de l'Homme (FMSH), som er samlokalisert med École des Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS) i Paris.

Arbeidsoppgaver

Senterleder skal realisere den faglige virksomheten ved senteret og fremme samarbeid mellom franske og norske forskningsmiljøer innenfor samfunnsvitenskap og humaniora. Ifølge retningslinjene for senterets faglige virksomhet skal senteret bidra til å realisere eierinstitusjonenes internasjonaliseringsstrategi. Senteret skal organisere kurs og seminarer som bidrar til norsk forskerutdanning og senterlederen har et særskilt ansvar for at dette skjer. Senteret skal støtte prosjektetableringsmøter rettet mot større forskningsprogram. Senterleder skal bidra til å realisere dette arbeidet.

Senterleder skal arbeide for at franske forskere og doktorander søker seg til Norge, og norske til Frankrike, gjennom de finansieringsordninger som finnes. Lederen er senterets representant overfor FMSH.

Senteret har også en administrativ ansatt som bistår senterleder.

Kvalifikasjonskrav 

Det kreves at senterleder har fast vitenskapelig stilling normalt på professornivå, evt på førsteamanuensisnivå, ved ett av eieruniversitetene. Det forutsettes videre at vedkommende som engasjeres beholder sin lønn fra egen institusjon, men søker arbeidsgiver om permisjon fra undervisning og administrasjon. Institusjonen vedkommende er ansatt ved, får 500 000 kr årlig til vikarmidler i kompensasjon.

Engasjementet krever fast opphold ved senteret i Paris i perioden. Senteret leier tjenestebolig for senterleder. Ytterligere tillegg kan gis etter nærmere avtale.

Lederen må ha gode faglige kontakter i Frankrike og bestrebe seg på å utvikle nye, med tanke på seminarer, veiledningsmuligheter for stipendiater og fremtidig norsk-fransk forskersamarbeid.

Den som engasjeres må beherske norsk, engelsk og fransk skriftlig og muntlig.

Ved vurdering av søkerne vil det bli lagt vekt på:

  • kjennskap til og kontaktnett innen norsk og fransk universitetssektor
  • gode leder-, samarbeids- og kommunikasjonsegenskaper
  • evne til strategisk tenkning og planmessig handling innenfor eksisterende ressursrammer
  • evne til å motivere og legge til rette for samarbeid på tvers av faggrenser
  • erfaring fra administrasjon og økonomistyring
  • personlig egnethet og motivasjon for stillingen

Søknaden skal inneholde

Til informasjon skal følgende dokumenter legges ved den elektroniske søknaden:

  • søknadsbrev med beskrivelse av motivasjon
  • CV med publikasjonsliste

Søknad (evt. med vedlegg) må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen.

Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Kontaktinformasjon

Eventuelle spørsmål kan rettes til

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS