Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Seksjonssjef for HR og HMS

Søknadsfrist: 09.10.2022

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og utdanningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 500 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Institutt for medisinske basalfag (IMB) arbeider for å øke basalmedisinsk kunnskap slik at vi kan forstå normale prosesser, gi innsikt i mekanismer som forårsaker sykdom, og fremme god helse. Instituttet har ansvar for undervisning i basalfagene i medisinutdanningen og masterutdanningen i klinisk ernæring ved Det medisinske fakultet. Instituttet har en stor forskningsaktivitet og en betydelig andel er eksternt finansiert. Vi rekrutterer våre medarbeidere internasjonalt og engelsk brukes ofte som arbeidsspråk i tillegg til norsk.


Instituttet har ca. 350 ansatte, fire fagavdelinger, og om lag 55 forskningsgruppeledere. Avdelingslederne har budsjettansvar og forskningsgruppeledere har personalansvar. Instituttet har verksteder, forsøksdyrenhet, disseksjonssaler og laboratorier, og HMS står høyt på dagsorden.

Om stillingen

Institutt for medisinske basalfag søker en trygg og åpen leder som trives med å jobbe både operativt og utviklingsorientert, og kan støtte opp om god ledelse og utvikling av våre ansatte og vår organisasjon. Seksjon for HR og HMS består av fire HR-rådgivere og én HMS-koordinator i tillegg til leder. Seksjonens leder er en sentral rådgiver for instituttledelsen og øvrige linjeledere på instituttet i både HR- og HMS-saker. Stillingen rapporterer til instituttets administrasjonssjef, og vil inngå i administrasjonssjefens ledergruppe sammen med fire andre seksjonsledere.

Vi søker en leder som evner å utvikle og koordinere seksjonens tjenester slik at de oppleves som brukervennlige og effektive for instituttets ansatte, og som oppmuntrer og støtter seksjonens ansatte til å yte sitt beste. Instituttet har ambisjoner om å styrke HR- og HMS-arbeidet på flere områder, og ønsker en leder som kan bidra til å holde trykket oppe i prioriterte utviklingsprosesser.

Arbeidsoppgaver

 • Personal- og fagansvar for seksjonens ansatte (5 medarbeidere)
 • Veiledning, rådgivning og støtte til linjeledere
 • Rådgivning og saksbehandling i krevende personalsaker
 • Forberedelser, gjennomføring og oppfølging av lokale og sentrale lønnsforhandlinger
 • Gjennomføring av medarbeiderundersøkelse og utvikling av arbeidsmiljøet
 • Bistå i planlegging, koordinering og oppfølging av instituttets HMS-arbeid
 • Andre HR-faglige og HMS-relaterte oppgaver ved behov

Kvalifikasjonskrav

 • Høyere relevant utdanning på masternivå innen relevante fag. Realkompetanse i form av lang og relevant arbeidserfaring kan kompensere for utdanningskravet.
 • Erfaring med HR-arbeid i offentlig sektor
 • Erfaring med håndtering av krevende personalsaker
 • Bred kompetanse innen relevant lov- og avtaleverk
 • Gode muntlige og skriftlige kommunikasjonsferdigheter på norsk og engelsk
 • Gode ferdigheter i bruk av relevante IT- og saksbehandlingssysteme

Det er en fordel med

 • Erfaring fra systematisk HMS-arbeid
 • Erfaring med, og forståelse for endringsledelse
 • Erfaring fra store og komplekse organisasjoner

Personlige egenskaper

 • Du er en trygg, åpen og inkluderende leder som skaper resultater sammen med andre
 • Du kommuniserer godt, presist og tydelig
 • Du er løsningsorientert og opptatt av kontinuerlig forbedringsarbeid
 • Du er strukturert og dyktig til å involvere og delegere
 • Du har god organisasjonsforståelse og samarbeider godt med andre

Vi tilbyr

 • Et hyggelig, internasjonalt arbeidsmiljø i stadig utvikling med spennende utfordringer
 • Lønn som Seksjonssjef SKO1211 kr 661 400 - kr 814 900 (70-79) avhengig av kompetanse og erfaring. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes
 • God pensjonsordning og gunstig lån i Statens Pensjonskasse
 • Fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger
 • Trening i arbeidstiden og et variert treningstilbud gjennom SiO og Bedriftsidrettslaget

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev
 • CV
 • Vitnemål, attester, liste med 2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer)

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Inkludering og mangfold er en styrke. UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

Videre ønsker vi medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.

Kontaktinformasjon

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS