Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Seksjonsleder forskningsadministrasjon - Det medisinske fakultet

Søknadsfrist: 25.05.2020

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Det medisinske fakultet ble opprettet i 1814 og er landets eldste medisinske fakultet. Vi driver fremtidsrettet utdanning, forskning og formidling til pasientens og samfunnets beste. Fakultetet er organisert i tre grunnenheter og har omtrent 1850 ansatte (ca. 1200 årsverk) og ca. 2000 studenter.

Om stillingen

Fakultetsadministrasjonen ved Det medisinske fakultet søker en sterk og erfaren leder til Seksjon for forskningsadministrasjon.

Forskningsadministrasjonen består av 21 medarbeidere som bistår fakultetet i forskningsadministrative spørsmål og arbeider tett med forskningsstøtten på universitetssykehusene.

Stillingen rapporterer til fakultetsdirektør, og er en del av seksjonsledergruppen ved fakultetsadministrasjonen.I tillegg deltar vedkommende i dekanens utvidete ledergruppe.

Seksjonens portefølje kan deles i tre hovedområder:

- Gruppe for forskerutdanning forvalter fakultetets Ph.D program, samt forskerlinjen.

- Enhet for eksternfinansiering jobber proaktivt opp mot våre institutter, forskergrupper og enkelt forskere med hjelp til ekstern forskningsfinansiering, særlig EUs forskningsprogrammer.

- Gruppe for forskningsadministrativ støtte jobber med forskningsetikk, personvern, databeskyttelse, bibliometri og forskningsinfrastruktur, samt rapporteringer.

Arbeidsoppgaver

 • faglig ledelse av seksjonen
 • personalledelse, herunder personalplanlegging, rekruttering og utvikling
 • strategisk planlegging og prioritering av seksjonens mål i samarbeid med fakultetsledelsen
 • rådgiver for fakultetsledelsen
 • representere fakultetet i eksterne nettverk og møtearenaer

Kvalifikasjonskrav

 • stillingen krever relevant utdanning fra universitet eller høyskole, minimum tilsvarende mastergrad. Realkompetanse kan erstatte utdanningskravet.
 • ledererfaring fra en kompleks organisasjon
 • gode kommunikasjonsferdigheter på norsk og engelsk
 • bakgrunn innenfor medisin/helse/livsvitenskap vil bli vektlagt

Ønskelig kompetanse/erfaring

 • lederutdanning er ønskelig
 • erfaring fra universitet- og høyskolesektoren er en fordel
 • erfaring fra forskningsledelse og/eller forskningsadministrasjon er også en fordel

Personlige egenskaper

 • åpen og inkluderende, med en motiverende lederstil
 • tydelig og resultatorientert
 • gode samarbeidsegenskaper og evne til relasjonsbygging
 • stor arbeidskapasitet og evne til å takle press

For å trives i stillingen må du være analytisk, og evne å se nye strukturer. Du må ha god oversikt over norsk forskningspolitikk og utviklingstrekk, ha god forståelse for våre rammer og hva det vil si å arbeide innenfor en stor kunnskapsorganisasjon i tett samarbeid med universitetssykehusene.

Ved vurdering av søkerne vil det bli lagt vekt på utdanning, erfaring, samt motivasjon for stillingen. I tillegg vil det bli lagt stor vekt på personlig egnethet.

Vi tilbyr

 • lønn som seksjonssjef stillingskode 1211 fastsettes etter individuell vurdering innenfor et spenn mellom kr 765 100 og kr 906 000, avhengig av kompetanse og erfaring
 • fleksibel arbeidstid og sommertid fra 15. mai til 14. september
 • gode velferdsordninger, blant annet trening i arbeidstiden
 • god pensjonsordning og gunstige lånebetingelser i Statens Pensjonskasse

Søknaden skal inneholde

 • søknadsbrev
 • CV
 • Vedlegg: relevante vitnemål og attester, liste med 2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer)

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Kontaktinformasjon

Interesserte kan ta en uforpliktende kontakt med:

 • Per Inge Hjertaker i Headvisor AS mob. 91729682, alternativt
 • Fakultetsdirektør Unn-Hilde Grasmo-Wendler, mob. 97483184

Søk på stillingen