Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Prosjektleder ved Arkeologisk seksjon

Søknadsfrist: 29.01.2020

Om stillingen

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerteforsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Kulturhistorisk museum ved Universitetet i Oslo (KHM) er ett av landets største kulturhistoriske museer, og er et forskningsintensivt museum og en universitetsenhet med status på linje med UiOs fakulteter. Det rommer den største arkeologiske-, etnografiske- og numismatiske samlingen i Norge. Museet inkluderer også vikingskipene på Bygdøy, kirkekunstsamling fra middelalderen, klassiske og egyptologiske samlinger fra Middelhavslandene samt et runearkiv.

Flere stillinger fra Universitetet i Oslo

Kulturhistorisk museum (KHM) ved Universitet i Oslo vil i 2020 starte arbeidet med planlegging og gjennomføring av arkeologiske undersøkelser i forbindelse med utbygging av E39 på Sørlandet. Riksantikvaren og Nye Veier har startet et prøveprosjekt knyttet til automatisk fredete kulturminner på denne strekningen av E39 mellom Lyngdal i Vest-Agder og Ålgård i Rogaland.

Riksantikvaren åpner her for å prøve ut en alternativ forvaltningspraksis som innebærer nye samarbeidsformer mellom fylkeskommune, forvaltningsmuseum og tiltakshaver ved planlegging og gjennomføring av et stort samferdselstiltak. Arkeologiske utgravninger skal kunne skje før reguleringsplanvedtak, delvis samtidig som registreringene pågår, og byggestart på hele strekningen umiddelbart etter reguleringsplanvedtak.

Prøveprosjektet omfatter et bredt samarbeid mellom Riksantikvaren, Vest-Agder fylkeskommune, Rogaland fylkeskommune, Kulturhistorisk museum og Arkeologisk museum i Stavanger, i tillegg til de to respektive maritime museene.

Til prøveprosjektet søker vi en prosjektleder (SKO 1113) som vil ha det faglige, administrative og økonomiske ansvaret for gjennomføringen av de arkeologiske undersøkelsene, i henhold til museets retningslinjer for prosjektstyring. Dette innebærer også arbeidsledelse for alle KHMs ansatte i prosjektet i felt, og det må påregnes stor grad av tilstedeværelse i felt så lenge undersøkelsene pågår.

Utgravningene vil faglig sett spenne over hele forhistorien, og det er ønskelig med en bred erfaringsbakgrunn fra arkeologiske undersøkelser i Norden. Prosjektlederen vil få et hovedansvar for overordnet planlegging, potensialevurderinger og et faglig program for undersøkelsene i Agder, i tillegg til samarbeidet i felt mellom KHM og de andre involverte partene. Prosjektet er forankret i Arkeologisk seksjon som vil nedsette en referansegruppe som en ressursgruppe internt på museet. Prøveprosjektet har også en overordnet felles styringsgruppe.

Stillingen vil ha en varighet på 1 år med mulighet for forlengelse, og ønsket oppstart vår 2020. KHM må ta forbehold om tilsettingstidspunkt og prosjektets varighet i påvente av formelle vedtak.

Kvalifikasjonskrav

Absolutte krav:

 • mastergrad i nordisk arkeologi. Søkere med doktorgrad i nordisk arkeologi vil ha et fortrinn
 • bred og relevant ledererfaring fra arkeologisk feltarbeid i Norden
 • allsidig erfaring fra arkeologiske utgravninger
 • erfaring med prosjektarbeid og formidling vil være en fordel
 • førerkort (kl. B)
 • leveringsdyktighet i forhold til tidsfrister og kvalitet
 • søkere må beherske norsk eller skandinavisk språk.

Personlige egenskaper

KHM søker en prosjektleder som er selvstendig, strukturert, fleksibel og samarbeidsvillig. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • lønn som prosjektleder (stillingskode 1113) fra kr 563 700,- til kr 640 200,- per år avhengig av kompetanse og erfaring
 • et faglig stimulerende arbeidsmiljø
 • gode pensjonsordninger
 • gode velferdsordninger

Søknaden skal inneholde

 • søknadsbrev
 • CV
 • vitnemål og attester

Søknad med vedlegg og publikasjoner må sendes inn via vårt elektroniske rekrutteringssystem. Vi gjør oppmerksom på at all dokumentasjon må være på engelsk eller et skandinavisk språk.

Det benyttes intervju i tilsettingsprosessen. Søkere som innkalles til intervju vil bli bedt om å oppgi 2-3 referanser.

Andre opplysninger

I henhold til Offentleglovas § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har en overtakelsesavtale for alle tilsatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Kontaktinformasjon

 • Seksjonsleder Lene Melheim, tel: 22841957, e-post:[email protected]
 • Seniorrådgiver Anita Marie Hansen, tel: 22859567, e-post: [email protected], for spørsmål knyttet til elektronisk søknad

Søk på stillingen