Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Økonomisjef for Det odontologiske fakultet

Søknadsfrist: 21.10.2020

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerteforsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.

Det odontologiske fakultet (OD) er et av Europas ledende odontologiske fagmiljøer. Fakultetets forskere bidrar med topp forskning innen flere odontologiske felt og i samarbeid med nasjonale og internasjonale anerkjente forskningsgrupper.


Utdanningen er forankret i medisinen og biologien og med omfattende klinisk ferdighetstrening. Vi utdanner fremtidens tannleger og tannpleiere som tar et helhetlig behandlingsansvar for pasienten. Fakultetet tilbyr også ph.d.-utdanning og profesjonsrettet spesialistutdanning. Vår forskning spenner vidt fra ren basalforskning, via forskning i skjæringspunktet mellom basalfag og klinisk forskning og til anvendt samfunnsmedisinsk forskning. Vi utdanner tannleger, tannpleiere og spesialister. Vi har 530 studenter og 430 ansatte og driver Norges største tannklinikk med rundt 50.000 pasientbesøk i året.


Fakultetet består av to institutter: Institutt for klinisk odontologi og Institutt for oral biologi.


Fakultetsadministrasjonen er ansvarlig for virksomhets- og økonomistyring, HR, kommunikasjon, IT, studie- og forskningsadministrasjon ved fakultetet. Vi er i alt ca. 35 ansatte.

ccOm stillingen

Som økonomisjef ved Det odontologiske fakultet (OD), spiller du en sentral rolle i videreutvikling av fakultetets virksomhets- og økonomistyring og for lokal implementering av UiOs nye økonomisystem. OD er i stadig utvikling og arbeidsoppgavene vil være utfordrende og varierte. OD forvalter et budsjett på om lag 300 mill. kroner, og god økonomistyring er svært viktig.

UiO satser på administrativ forbedring og digitalisering. OD har fokus på å etablere gode rutiner for virksomhets- og økonomistyring og dra nytte av de mulighetene det nye økonomisystemet gir oss. Sentralt i dette arbeidet er også godt plan-, budsjett- og oppfølgingsarbeid ved fakultetet. Vår økonomisjef er en viktig både rådgiver og premissleverandør i dette arbeidet.

OD sin klinikkvirksomhet står for ca. 15% av våre inntekter, og gode rutiner for å sikre at disse inntektene blir korrekte og kommer inn både fra egenandeler og Helfo, er viktig. Denne informasjonen kommer fra journalsystemet vårt, og på lengre sikt er det ønskelig å integrere dette med økonomisystemet for ytterligere effektivisering og kvalitetssikring av disse rutinene. OD arbeider aktivt med å øke andelen av eksternfinansierte prosjekter, og økonomiseksjonen støtter forskerne i budsjettering, oppføling og rapportering for prosjektene.

Du blir del av et team med gode kollegaer og høy kompetanse. Økonomigruppen består av fire medarbeidere, inkludert leder. Stillingen rapporterer til fakultetsdirektør.

Arbeidsoppgaver

 • Lede og utvikle egen enhet
 • Lede planlegging og gjennomføring av budsjettprosess, prognoseoppdatering, rapportering og internkontroll
 • Være rådgiver for og gi støtte til ledere i deres økonomiarbeid
 • Lede tilrettelegging og implementering av økonomisystemet for OD
 • Initiere og gjennomføre økonomiske analyser som støtter opp under ODs arbeid
 • Lede utvikling, oppdatering og opplæring i økonomiprosesser og -rutiner

Kvalifikasjonskrav

 • Det kreves utdanning fra universitet eller høyskole på masternivå. Realkompetanse med relevans for de aktuelle oppgavene kan erstatte deler av utdanningskravet
 • Det kreves relevant og bred arbeidserfaring innen økonomiområdet - erfaring fra økonomistyring vil vektlegges.
 • Det kreves noe ledererfaring
 • Det kreves høy digital kompetanse og erfaring med prosessforbedringsarbeid knyttet til ERP-systemer
 • Det er en fordel med kompetanse om/erfaring med forvaltning av IT-systemer
 • Erfaring fra helsesektoren eller universitets- og høyskolesektoren er en fordel

Personlige egenskaper

Vi søker en utviklings- og løsningsorientert leder med beslutningskraft, gjennomføringsevne og evne til å håndtere komplekse prosesser. Du har en lyttende og involverende lederstil, samtidig som du er tydelig. Du evner å formidle økonomiske temaer på en forståelig måte. God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk er en forutsetning.

Vi tilbyr

 • Et hyggelig arbeidsmiljø med varierte arbeidsoppgaver
 • God mulighet for faglig og personlig utvikling
 • Fleksibel arbeidstid
 • Stillingen lønnes i SKO 1407 Avdelingsleder i lønnsspenn mellom kr 704.900 – 813.400 (ltr. 75-80) pr. år avhengig av kompetanse/erfaring
 • God pensjonsordning i Statens Pensjonskasse
 • Stilling i en IA-virksomhet
 • Gode velferdsordninger

Søknaden skal inneholde

 • søknadsbrev
 • CV
 • Vitnemål, attester

Søknad (med vedlegg) må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Kontaktinformasjon

 • Konstituert fakultetsdirektør Britt Amundsen Hoel, (mobiltelefon +47 9136892)

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS
Powered by Labrador CMS