Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Økonom med lederegenskaper - Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Søknadsfrist: Vi behandler søknader fortløpende

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet (MN) driver framtidsrettet utdanning, forskning og innovasjon innen realfag og teknologi og er internasjonalt ledende på flere områder. Vi har en lang og stolt tradisjon innen forskning og utdanning i de klassiske realfagene, og dekker også et bredt spekter av tverrfaglig forskning. Virksomheten har 800 doktorgradskandidater, 1100 vitenskapelig ansatte, 450 teknisk-/administrativt ansatte og 6000 studenter. Fakultetsadministrasjonen bistår enhetene ved fakultetet i den daglige drift og har samtidig et overordnet koordineringsansvar for fakultetet som helhet. Administrasjonen har rundt 100 ansatte fordelt på fem seksjoner.

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet har 1050 ansatte og 6000 studenter. Årlige inntekter er på 2 milliarder kroner, hvorav 60 % kommer fra Kunnskapsdepartementet og 40 % kommer fra ca. 750 eksternt finansierte forskningsprosjekter. Fakultetet har 21 rapporterende enheter i form av 9 institutt og 12 forskningssentre.

Vi ser etter en økonom med interesse for/erfaring fra personalledelse, og god økonomi- og regnskapsforståelse. Du er opptatt av utvikling av medarbeidere og har gode resultater innen økonomistyring og -rådgivning. Du er løsningsorientert og samarbeider godt med andre og bidrar gjennom ledelse til et entusiastisk og dyktig team. Du vil kunne påvirke din egen arbeidshverdag og utvikling i stor grad.

Du vil hovedsakelig ha ansvar for leveranser til instituttledelse og til fakultetets økonomileder knyttet til økonomi- og virksomhetsrapportering, budsjett og prognoser, samt analyser og beslutningsgrunnlag. Du vil også være en viktig diskusjonspartner for økonomileder og forventes å opparbeide en overordnet kunnskap og forståelse for instituttenes økonomi og utvikling.

Avdelingsleder inngår i økonomiseksjonens ledergruppe og rapporterer til økonomileder, og du vil ha lederansvar for instituttøkonomigruppen som består av 6 medarbeidere. Utviklingen av et helhetlig økonomiarbeid, som gir gode beslutningsgrunnlag for brukere på ulike aktivitetsområder og nivå i organisasjonen, er sentralt i stillingen.

Ansvar og arbeidsoppgaver

 • Personalledelse; evnen til å spille andre gode og bidra til god samhandling
 • Kompetanseutvikling; fasilitere og delta i løpende utvikling av fag, arbeidsformer og prosesser
 • Ansvarlig for avdelingens leveranser og bidra til helhetlig god kvalitet
 • Økonomisk rapportering, budsjett og prognoser
 • Økonomiske analyser og beslutningsgrunnlag
 • Bidra til en helhetlig god kvalitet på økonomisk data og analyser samt et godt samarbeid i økonomiseksjonen

Kvalifikasjonskrav

 • Relevant utdanning fra universitet eller høyskole, minimum tilsvarende bachelornivå. Realkompetanse med relevans for stillingen kan kompensere utdanningskravet
 • Minimum 5 års erfaring innen økonomistyring, budsjett, prognoser og regnskap
 • God regnskaps- og økonomiforståelse
 • Erfaren bruker av Excel og økonomisystemer
 • Behersker norsk og engelsk, både muntlig og skriftlig

Personlige egenskaper

 • Du har gode lederegenskaper og fortrinnsvis ledererfaring
 • Du har gode samarbeids- og kommunikasjonsegenskaper
 • Du har god helhetsforståelse og evne til vesentlighetsvurdering
 • Du er løsnings- og resultatorientert slik at bruker får gode leveranser
 • Du er analytisk og arbeider strukturert
 • Du har engasjement og tar initiativ
 • Du er villig til å lære noe nytt
 • Du bidrar til et godt arbeidsmiljø og arbeidsfellesskap der kolleger gjør hverandre gode
 • Du må trives med å håndtere mange og ulike oppgaver i et hektisk miljø

Personlig egnethet og motivasjon for stillingen vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • Lønn som avdelingsleder (kode 1407) fastsettes etter individuell vurdering innenfor et spenn på kr: 655 400 – 765 100 pr. år avhengig av erfaring og kompetanse
 • Hyggelig og stimulerende arbeidsmiljø
 • God pensjonsordning og gunstige lån i Statens Pensjonskasse
 • Fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger

Søknaden skal inneholde

 • En kortfattet søknad hvor du beskriver din motivasjon for stillingen
 • CV
 • Vitnemål
 • Attester

Søknad med vedlegg skal sendes inn via vårt elektroniske rekrutteringssystem, vennligst klikk på « Søk stillingen ».

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju løpende. I henhold til offentlighetslovens § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Kontaktinformasjon

For nærmere opplysninger vedrørende stillingen, vennligst ta kontakt med DNV sertifisert rådgiver i Businesspeople Rekruttering: Beate Eikesæth, mob: 913 95 985