Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Nestleder i Seksjon for opptak - Avdeling for studieadministrasjon

Søknadsfrist: 10.08.2020

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerteforsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte.


Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.

Om stillingen

Seksjon for opptak i Avdeling for studieadministrasjon forvalter nasjonale og lokale lover og forskrifter på opptaksfeltet, koordinerer opptak til studier på Universitetet i Oslo (UiO) og vurderer norske og internasjonale søknader til UiOs studieportefølje. Seksjonen har ansvar for UiOs sentrale informasjonstjeneste for søkere og studenter (Knutepunktet) og mottak av internasjonale studenter. Seksjonen bistår fakultetene med rådgiving, opplæring og brukerstøtte innenfor seksjonens ansvarsfelt.

Vi søker nå motiverte og godt kvalifiserte kandidater til stillingen som nestleder i Seksjon for opptak med ønsket tiltredelse 01.09.20. Seksjonen har ca. 30 medarbeidere, og i tillegg ekstrahjelper i sesongen. Som nestleder inngår du i avdelingsdirektørens ledergruppe.

Arbeidsoppgaver

 • Bistå seksjonssjefen i ledelse og utvikling av seksjonens arbeid, og bidra til koordinering av seksjonens oppgaver, fremdrift og at seksjonen leverer tjenester med god kvalitet innen gitte frister
 • Være en pådriver for utviklings- og forbedringsarbeid i seksjonen
 • Ivareta personalansvar for om lag halvparten av medarbeiderne i seksjonen: ledelse og oppfølging av ansatte, koordinering og bemanningsplanlegging
 • Inngå i nasjonale nettverk og arbeidsgrupper etter behov
 • Ha det faglige oppfølgingsansvaret for deler av seksjonens fagområder
 • Saksbehandling innen seksjonens fagområder

Fordeling av ansvarsområder mellom seksjonssjef og nestleder gjøres etter en helhetsvurdering, og vil kunne endres over tid.

Kvalifikasjonskrav

 • Relevant utdanning fra universitet eller høyskole, tilsvarende bachelornivå.
 • Realkompetanse kan kompensere for utdanningskravet.
 • Solid erfaring med administrasjon av høyere utdanning og et godt overblikk over universitets- og høyskolesektoren
 • Ledererfaring med personalansvar og administrative lederoppgaver
 • Kjennskap til opptaksarbeid og informasjonsarbeid ved universiteter og høyskoler
 • Erfaring med bruk av Felles studentsystem (FS)
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

Personlige egenskaper

Vi søker deg som liker å jobbe i en kompleks kunnskapsorganisasjon, og som ser helheten i saker og prosesser. Du må like å ha mange baller i luften samtidig, samtidig som du har evne til å arbeide systematisk og er resultat- og løsningsorientert. Du er en tydelig og motiverende leder, og legger vekt på å følge opp og utvikle dine medarbeidere og skape et godt arbeidsmiljø også i perioder med stort tidspress. Vi vektlegger personlige egenskaper som samarbeidsevner, gjennomføringsevne, serviceinnstilling, fleksibilitet og profesjonalitet. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • Et hyggelig arbeidsmiljø og arbeidsoppgaver med mulighet for faglig og personlig utvikling
 • lønn som avdelingsleder kode 1407 fastsettes etter individuell vurdering innenfor et spenn mellom ltr 68 og 77, avhengig av ansiennitet og kompetanse
 • fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger
 • trening i arbeidstiden
 • god pensjonsordning og gunstig lån i Statens Pensjonskasse

Søknaden skal inneholde

 • søknadsbrev
 • CV
 • Evt. vitnemål, attester, liste med 2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer)

Søknad (evt. med vedlegg) må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

Evt. ved lederstilling med mindre enn 40 % kvinneandel: Kvinner oppfordres spesielt til å søke.

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Kontaktinformasjon

Søk på stillingen