Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Leder for Integrasjonsseksjonen - Universitetets Senter for Informasjonsteknologi (USIT)

Søknadsfrist: 09.10.2021

Om stillingen

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.

Universitetets senter for informasjonsteknologi (USIT) er et godt og spennende sted å jobbe, og vi legger stor vekt på at de tilsatte skal ha utfordrende og lærerike oppgaver som gir gode muligheter for faglig utvikling. Oppdraget vårt er samfunnsnytte, nyskapning og effektive tjenester. Som den sentrale delen av IT-virksomheten på UiO, skal vi utvikle og levere de beste tjenestene til studenter, som stiller høye krav til digitalitet, og til forskere og undervisere som er blant de fremste i landet.


Fra stabilt nett og gode lagringstjenester til HPC-tjenester for partikkelakseleratoren i CERN og genforskning for framtidens legemidler, ligger USIT helt i teten som leverandør både til UiO og andre i innenfor forskning og UH-sektoren. USIT er et av landets største IT-faglige miljøer med i overkant av 200 fast ansatte og en omsetning på mer enn 260 millioner kroner. Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i statsansatteloven, og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester. Etter ansettelsen må du påregne at det kan skje endringer i arbeidsområdet.

Har du lyst til å bruke lederevnene og IT-ferdighetene dine på noe som er 100% samfunnsnyttig, og som fremmer forskning og utdanning i Norge? Vårt team med dyktige, morsomme og hyggelige IT-folk som jobber med integrasjoner trenger en ny leder for å takle dagens og morgendagens utfordringer.

Universitetets Senter for Informasjonsteknologi (USIT) søker leder til integrasjonsseksjonen ved Universitetet i Oslo (UiO). Seksjonen har det helhetlige koordinerings-, leveranse- og forvaltningsansvaret for integrasjon ved UiO og er med sine 16 dyktige integrasjonseksperter et viktig og etterspurt kompetansesenter innen integrasjon i universitetssektoren.

Vi ser nå etter en erfaren teknologileder, som kan sette retning og være en pådriver for å utvikle teknologien i vår integrasjonsplattform og over 50 integrasjoner. En som har den gode kombinasjonen av dyp innsikt i teknologitrender, god faglig lederevne, og forståelse for kompleksiteten i større systemlandskap. En som vil sørge for at Integrasjonsseksjonen ved UiO er rustet til å ta i bruk morgendagens teknologi.

Som seksjonsleder for integrasjon vil du ha en sentral rolle som rådgiver, initiativtaker og teknologiansvarlig. Du vil ha ansvaret for å sikre at vi til enhver tid tar robuste og framtidsrettede teknologivalg, i tett samarbeid med de ulike teamene i seksjonen. Hos oss vil arbeidet ditt kunne skape stor verdi for mange mennesker, hver dag.

Arbeidsoppgaver

 • Ansvar for teknologisk strategi
 • Følge med på teknologitrender og ha nødvendig kontaktflate inn mot relevante aktører
 • Bidra til valg av design og ha ansvar for teknologivalg
 • Løse operative oppgaver innenfor fagområdet
 • Følge opp seksjonens ansatte, og bidra til et godt arbeidsmiljø
 • Daglig operativ ledelse av seksjonen som helhet og de tilhørende teamene

Andre relevante arbeidsoppgaver innen fagområdet kan bli tillagt stillingen. Vi gjør oppmerksom på at IT-organisasjonen ved UiO er i endring og den som blir ansatt må påregne endringer som følge av dette.

Kvalifikasjonskrav vi mener du må ha

 • Du evner å ivareta, lede og motivere kompetente og selvstendige medarbeidere
 • Erfaring med tilsvarende rolle, eller annen ledererfaring innenfor utvikling
 • Kunnskap og erfaring med teknologistandarder og teknologiplattformer
 • Erfaring med utviklingsmetodikk og -verktøy, og kodestandarder

Ønskelig kompetanse/erfaring:

 • Du har en tillitsbasert lederstil og setter retning, inspirerer og koordinerer for å oppnå resultater gjennom andre
 • Kunnskap og erfaring innen mellomvare, integrasjoner, autentisering og autorisasjon
 • Dokumenterte kunnskaper om programmering, fortrinnsvis med programmering i Python
 • Kjennskap til versjonskontroll som Git
 • God kunnskap og erfaring med Microservice-arkitektur
 • Erfaring med arbeid i prosjekter og teams
 • Kjennskap til Scrum og DevOps

Dette er deg

 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • En positiv innstilling
 • Du vet at man må prøve (og feile) for å lykkes
 • Strukturert og organisert tilnærming til dine oppgaver
 • Liker å jobbe i, og lede, team
 • Flytende i både norsk og engelsk
 • Har minimum bachelorgrad innenfor IT, informatikk, programmering, datateknologi eller lignende, fra høyskole eller universitet. Relevant erfaring kan kompensere for utdanningskravet.

Vi tilbyr

 • Interessante arbeidsoppgaver i en organisasjon med høy kompetanse og inspirerende arbeidsmiljø
 • Gode opplærings- og utviklingsmuligheter
 • Gode muligheter til å påvirke arbeidsdagen
 • Fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger
 • Trening i arbeidstiden
 • God pensjonsordning og gunstig lån i Statens Pensjonskasse

I vurdering av kandidater vil personlig egnethet bli vektlagt.

Lønn fastsettes etter individuell vurdering innenfor et spenn mellom 752 800 og 919 700 kroner per år.

Søknaden skal inneholde

 • søknadsbrev
 • CV
 • vitnemål, attester, liste med 2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer)

Søknad (med vedlegg) må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Kvinner oppfordres spesielt til å søke.

Inkludering og mangfold er en styrke. UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

Videre ønsker vi medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i statsansatteloven, og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester. Etter ansettelsen må du påregne at det kan skje endringer i arbeidsområdet.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.

Kontaktinformasjon

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS