Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Leder av internasjonal avdeling - Norsk senter for menneskerettigheter

Søknadsfrist: 30.09.2021

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Norsk senter for menneskerettigheter (SMR) har som formål å drive forskning, utdanning, formidling og programvirksomhet om menneskerettigheter. Senteret er tverrfaglig og skal fremme menneskerettighetsfaget som akademisk arbeidsfelt. SMR har for tiden ca. 25 medarbeidere og holder til i lyse og trivelige lokaler ved Tullinløkka i Oslo sentrum.

Om stillingen

Ved Norsk senter for menneskerettigheter (SMR) er det ledig stilling som leder av internasjonal avdeling.

Internasjonal avdeling har ansvar for gjennomføring av anvendt menneskerettighetsarbeid internasjonalt. Kompetansebygging og styrking av ulike profesjonsgruppers kunnskap og oppfølging av internasjonale menneskerettighetsstandarder er sentralt i avdelingens arbeid. Arbeidet støttes av Utenriksdepartementet gjennom en flerårig finansieringsavtale. Internasjonal avdeling består for tiden av 10 medarbeidere. Arbeidet foregår i hovedsak innenfor temaene Rettsstat og demokrati, Tros -og livssynsfrihet, Likhet og ikke-diskriminering, Menneskerettigheter og næringsliv, FNs menneskerettighetsmekanismer og generell menneskerettighetsutdanning.

SMR er et fler- og tverrfaglig senter ved Det juridiske fakultet, UiO. SMR skal gjennom forskning, utdanning, formidling og internasjonalt anvendt arbeid fremme menneskerettighetsfaget som en akademisk disiplin. SMR vektlegger sammenhengen mellom forskning, utdanning og praktisk anvendelse, særlig gjennom et utstrakt internasjonalt arbeid. Se SMRs nettside for utfyllende informasjon.

Ansvar og arbeidsoppgaver

Leder av internasjonal avdeling har ansvar for daglig drift og videreutvikling av avdelingen og det internasjonale anvendte arbeidet ved senteret, i samarbeid med senterleder. Vi søker en leder som er synlig og kommuniserer godt, som samarbeider godt ekstern og internt, og som har strategiske ambisjoner. Vi ønsker en leder som bygger nettverk, bidrar til faglig samarbeid med andre relevante aktører og bidrar til å synliggjøre resultater.

Leder rapporterer faglig til senterleder og administrativt til kontorsjef, og deltar i senterets ledergruppe. Stillingen er eksternfinansiert og nåværende finansieringsavtale er for resten av 2021 og for perioden 2022-2023. Det må regnes med noe reisevirksomhet i stillingen.

Lederens viktigste oppgaver er:

 • Daglig ledelse og utvikling av avdelingen, herunder personalansvar og økonomiansvar.
 • Overordnet administrativt ansvar for søknadsprosesser, planlegging, gjennomføring og rapportering på eksterne avtaler samt synliggjøring av resultater.
 • Sikre finansieringen av avdelingens arbeid og bidra til utvikling av nye eksternfinansierte prosjekter.
 • Faglig og strategisk ledelse.

Kvalifikasjonskrav

 • Relevant utdanning fra universitet eller høyskole, minimum tilsvarende masternivå. Realkompetanse med relevans for de aktuelle oppgavene kan kompensere utdanningskravet.
 • Dokumentert, relevant arbeidserfaring for fagfeltet.
 • Dokumentert ledererfaring og god administrativ kompetanse tilpasset stillingens funksjoner. Erfaring fra universitet, høyskole eller annet akademisk institusjonsarbeid et fortrinn.
 • Kunnskap og erfaring innenfor språk, kultur og samfunn tilpasset det aktuelle fagfeltet.
 • Kunnskap om internasjonale menneskerettigheter.
 • Gode norsk- og engelskkunnskaper.

Personlige egenskaper

Vi søker en person som liker å arbeide som lagspiller i en kompleks kunnskapsorganisasjon. Du har evne til å jobbe systematisk, er resultat- og løsningsorientert og har god gjennomføringsevne. Du er en tydelig og motiverende leder som er trygg i rollen. Du må ha god rolle- og organisasjonsforståelse og like å håndtere kombinasjonen av drift og forvalting med strategisk arbeid. I tillegg har du gode relasjons-, kommunikasjons- og samarbeidsevner. Du trives med å bygge nettverk og bidrar til faglig samarbeid med andre relevante aktører.

I totalvurderingen vil vi legge spesiell vekt på de personlige egenskapene som gjør søkeren skikket til stillingen.

Starttidspunkt

Oppstart snarest eller etter avtale.

Tilsettingsperiode tom 31.12.2023, med mulighet til forlengelse.

Vi tilbyr

 • Et godt arbeidsmiljø med store utviklingsmuligheter.
 • Lønn som avdelingsleder (1407) fastsettes etter individuell vurdering innenfor et spenn mellom kr. 637 900 og 734 400 pr. år.
 • God pensjonsordning i Statens Pensjonskasse.
 • Stilling i en IA-virksomhet.
 • Gode velferdsordninger.
 • Trening i arbeidstiden.

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev
 • CV
 • Vitnemål og attester

Søknad og vedlegg må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

Inkludering og mangfold er en styrke. UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning. Videre ønsker vi medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.

Kontaktinformasjon

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS