Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Kontorsjef ved Det juridiske fakultet - Nordisk institutt for sjørett

Søknadsfrist: 22.04.2020

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Nordisk institutt for sjørett (NIFS) er en av fem grunnenheter ved Det juridiske fakultet og er et ressurssenter for forskning innen sjørett, forsikringsrett, petroleumsrett og energi- og klimarett i Norden. NIFS er også vertskap for forskergruppen i naturressursrett. NIFS har en internasjonal profil, med studenter og samarbeidspartnere fra hele verden.

Ledig stilling som kontorsjef ved Det juridiske fakultet, Nordisk institutt for sjørett

Om stillingen

Vi søker deg som har ledererfaring, god økonomiforståelse og evne til å gå helhjertet inn i og koordinere instituttets svært mangfoldige virksomhet. Du er serviceinnstilt, har gode samarbeidsevner og gjennomføringskraft, samt god forståelse for hva ledelse og administrasjon av et mindre institutt eller tilsvarende enhet innebærer.

Som kontorsjef inngår du i instituttets ledergruppe, og du har ansvaret for instituttets administrative og forvaltningsmessige oppgaver, herunder personalledelse, økonomistyring og koordinering av forsknings- og studieadministrasjon og instituttets arealer. Siden administrasjonen ved instituttet er liten er fleksibilitet avgjørende for gjennomføring av oppgavene.

Kontorsjefen bistår instituttledelsen med administrative støttefunksjoner og forbereder i samråd med instituttleder saker for instituttets nordiske styre.

Kontorsjefen inngår i fakultetets administrative ledernettverk. Det er tett administrativt samarbeid mellom enhetene ved fakultetet.

Arbeidsoppgaver

 • Administrativ ledelse av instituttet, herunder ansvar for forsknings- og studieadministrasjon
 • Økonomi, plan og rapportering
 • Personalledelse og personalansvar for administrativt personale
 • Oppfølging av alle ansatte i HR-systemet etter delegasjon fra instituttleder
 • Overordnet ansvar for søknads- og driftsfase av de mange eksternfinansierte prosjekter
 • HMS-arbeid
 • Ansvar for instituttets arealer

Kvalifikasjonskrav

 • Relevant høyere utdanning, minimum tilsvarende bachelorgrad, men masternivå er å foretrekke. Dokumentert relevant realkompetanse kan erstatte utdanningskravet
 • Erfaring med og dokumenterte resultater fra lederfunksjon
 • Erfaring fra økonomistyring
 • Gode IKT-kunnskaper og god forståelse for bruk av IKT-verktøy og systemer
 • Erfaring fra universitets- og høgskolesektoren
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

Personlige egenskaper

 • Gode lederegenskaper
 • Gode samarbeidsevner
 • Tydelig og gode kommunikasjonsevner
 • God koordinerings- og gjennomføringsevne
 • Evne til å være fleksibel
 • Evne til å tenke helhetlig og strategisk og være utviklingsorientert
 • Evne til å skape gode relasjoner på arbeidsplassen og et godt arbeidsmiljø

Vi tilbyr

 • Lønn som kontorsjef stillingskode 1054 fastsettes etter individuell vurdering innenfor et spenn mellom kr 691 400– 789 200, avhengig av kompetanse/ansiennitet
 • Fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger
 • Trening i arbeidstiden
 • God pensjonsordning og gunstig lån i Statens Pensjonskasse

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev
 • CV
 • Vitnemål, attester, liste med 2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer.)

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt elektroniske rekrutteringssystem Jobbnorge, vennligst klikk på «Send søknad»

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. I tråd med UiOs likestillingspolitikk oppfordrer vi alle interesserte til å søke, uavhengig av kjønn og etnisitet.

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Kontaktinformasjon

For spørsmål om Jobbnorge: personalkonsulent Siri Martenson, epost: [email protected]

Send søknad