Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Gruppeleder / controller - Seksjon for regnskap

Søknadsfrist: 16.08.2021

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.

Om stillingen

Vi har ledig en stilling som gruppeleder/controller ved Seksjon for regnskap.

Vi søker leder for gruppen med ansvar for forvaltning av regnskapsprinsipper, interne kontrollrutiner, avstemming og rapportering av UiO sitt eksternregnskap. UiO har fra 1. mai ny systemleverandør, og skiftet økonomisystem til UNIT4. Vi ønsker å utvikle et dynamisk kontrollprogram tilpasset nye systemer og prosesser, og søker en gruppeleder som vil være en pådriver i dette arbeidet. Du vil også være med på å ta et større ansvar for regnskapsprosessene i organisasjonen, og delta i og lede utviklingsarbeid internt i seksjonen. Dette i samarbeid med de andre tjenesteområdene i avdelingen. Gruppeleder deltar i seksjonens ledergruppe.

Seksjon for regnskap inngår i Avdeling for økonomi- og virksomhetsstyring, som har ansvar for virksomhets- og økonomistyringen, samt regnskaps-, lønns- og økonomitjenestene ved UiO iht. regelverk, rapporteringskrav og interne styringsbehov.

Seksjon for regnskap har blant annet ansvar for regnskapsprosessene, fakturaflyt, betalingsformidling, avstemming, internkontroll, forvaltning av statlige regnskapsstandarder samt utarbeidelse av tertial- og årsregnskapet. Vi har i dag 24 årsverk som er organisert i 3 grupper: Inngående faktura og aktivering (GIFA), Prosjekt, inntekter og avgift (GAPI) og Avstemming, rapportering og kontroll (GARK).

Arbeidsoppgaver

Gruppeleder vil ha personalansvar, og har ansvar for koordinering av gruppen som har følgende arbeidsoppgaver:

 • Internkontroll og avstemming på regnskapsområdet.
 • Identifisere, videreutvikle og forbedre rutiner, arbeidsmetoder og regnskapstjenester som seksjonen leverer.
 • Analyse og forvaltning av UiOs regnskaps- og rapporteringsprinsipper etter statlige regnskapsstandarder (SRS).
 • Analysere konsekvenser av innføring av nytt eller endret regelverk og nye rammebetingelser, samt planlegge og gjennomføre implementeringen av disse.
 • Planlegge og gjennomføre opplæring både internt i seksjonen og av brukerne av våre tjenester.
 • Utarbeide finansregnskapet etter SRS samt dokumentasjon til Riksrevisjonen.
 • Ansvar for omposteringsløsning, avstemmingsverktøy og leverandørregistrering.
 • Bistand til enhetene i bruk av seksjonens verktøy for regnskapsføring og avstemming.

Stillingen vil kunne tillegges andre oppgaver innenfor seksjonens arbeidsområder.

Kvalifikasjonskrav

 • Utdanning på høyere nivå innen økonomi, regnskap eller revisjon, minimum bachelor, gjerne master.
 • God overordnet regnskapskompetanse, i statlige regnskapsregler (SRS) og god kjennskap til økonomireglementet i staten.
 • Erfaring fra arbeid i større virksomhet, gjerne fra økonomi/regnskap, og gjerne tjenesteproduksjon av støttetjenester for interne/eksterne brukere.
 • Gode ferdigheter i og forståelse for i IKT-baserte verktøy.
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk.
 • Det er ønskelig med erfaring knyttet til forbedring av rutiner og prosesser.
 • Gjerne erfaring fra team- eller prosjektledelse.

Personlige egenskaper

 • Strukturert, god tallforståelse, initiativrik og ansvarsbevisst.
 • Fleksibel, og har god gjennomføringsevne.
 • Nysgjerrig og engasjert i jobben.
 • Arbeider selvstendig, og setter pris på utfordringer.
 • Identifiserer oppgaver og nye muligheter på egenhånd.
 • Gode analytiske evner.
 • Tar ansvar for resultatet, ikke bare oppgaven.
 • Har gode formidlings- og kommunikasjonsevner.
 • Løsningsorientert, og samarbeider godt med andre.

Vi tilbyr

 • lønn som avdelingsleder, SKO 1407 fastsettes etter individuell vurdering innenfor et spenn på kr. 677.600-752.800 avhengig av kompetanse og ansiennitet
 • godt fagmiljø
 • hyggelig arbeidsmiljø og trivelige kollegaer i moderne kontorlokaler
 • fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger
 • mulighet for trening i arbeidstiden
 • god pensjonsordning i Statens pensjonskasse.

Søknaden skal inneholde

 • søknadsbrev
 • CV
 • vitnemål, attester, liste med 2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer).

Søknad (med ev. vedlegg) må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

Iht. offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

Inkludering og mangfold er en styrke. UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning. Videre ønsker vi medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Kontaktinformasjon

 • Seksjonssjef Tone Rogstadkjærnet, tlf: mobil (+47) 41479372

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS