Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Driftsledere - Eiendomsavdelingen

Søknadsfrist: 15.02.2023

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og utdanningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 500 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Eiendomsavdelingen er ansvarlig for forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av universitetets eiendomsmasse som omfatter 475 000 m2 egne og 105 000 m2 leide lokaler i hovedsak på Blindern, i sentrum og på Tøyen. Rundt 70 prosent av UiOs bygningsmasse er underlagt fredning eller vern. Masterplan for UiOs eiendommer, Rom for et fremragende, grønt universitet – og kunnskapsbyen Oslo, og Miljø- og klimastrategi for UiOs eiendomsvirksomhet legger føringer for videre utvikling av eiendomsmassen og setter rammer for forvaltning, drift og vedlikehold.


Eiendomsavdelingen er en av universitetets største resultatenheter med 250 ansatte og tre underavdelinger: Drift og vedlikehold, Plan og prosjekt og Forvaltning og stab

Om stillingen

Eiendomsavdelingen ved UiO arbeider hele tiden med profesjonalisering av egen virksomhet. Innenfor bygningsdrift betyr det blant annet at vi arbeider i henhold til tydelige tjenestebeskrivelser. Vi spesialiserer nå vårt driftspersonell innen teknisk bygningsdrift og brukerservice. Seksjon for bygningsdrift er organisert i geografiske områder med ansvar for en definert eiendomsportefølje, samt en Brukerserviceavdeling som har ansvar for oppfølging av avtalte leveranser og tjenester mellom bruker og EA. Vi arbeider systematisk med energiledelse, klima- og miljøtiltak, driftsoptimalisering av tekniske anlegg, digitalisering og langsiktig verdibevarende vedlikehold.

Vi søker nå etter engasjerte driftsledere til teknisk bygningsdrift. Som driftsleder får du ansvar for et eller flere bygg. Er du en positiv og løsningsorientert person som ønsker å jobbe sammen for å oppnå seksjonens mål? Trives du med selvstendig arbeid i kombinasjon med samarbeid i team? Da er du en av de vi leter etter til vårt team! Stillingene blir knyttet til et av våre driftsområder hvor kompetansedeling og samarbeid er viktig for utøvelse av profesjonell bygningsdrift. Ved behov kan driftslederen også arbeide ved andre driftsområder, dette for å gi fleksibilitet og utfordringer i ansvarsområde og med oppgaver.

Arbeidsoppgaver

 • Løpende drift av bygninger, herunder utføre og administrere internkontroll, utførelse og oppfølging av avtalte leveranser mellom brukere og EA Ansvar for å følge opp leverandører og avtaler
 • Ansvar for å følge opp mindre prosjekter
 • Diverse administrative oppgaver inkludert utvikling og dokumentasjon av rutiner og standardsvar Beredskaps- og sikkerhetsoppgaver Arbeidsledelse, herunder også kompetansedeling
 • HMS-ansvar for egne oppgaver
 • Andre oppgaver etter avtale med leder

Kvalifikasjonskrav

 • Teknisk utdanning som er relevant for bygg-drift
 • Fagbrev innen relevante fagfelt vil være en fordel, fortrinnsvis innen VVS/elektro/automasjon. Realkompetanse kan kompensere for utdanningskravet.
 • Fagingeniør utdanning/ingeniørutdanning som er relevant for bygg-drift vil bli vektlagt. Relevant erfaring fra drift og vedlikehold av bygninger gjennom utdanning eller praksis kreves. Erfaring med administrative oppgaver er en fordel.
 • Erfaring fra prosjektarbeid er en fordel.
 • Relevant IT-kompetanse, innen administrative systemer er et krav.
 • Erfaring fra it systemer innen innenbygdrifter-faget er en fordel.
 • God framstillingsevne på norsk, både muntlig og skriftlig er et krav for stillingen

Personlige egenskaper

 • Du har pågangsmot, er resultatorientert i ditt arbeid og har god gjennomføringsevne.
 • Du er selvstendig, strukturert, planlegger og gjør klare prioriteringer.
 • Du har gode kommunikasjon- og formidlingsevner, og er en god bidragsyter til et positivt og samarbeidsorientert arbeidsmiljø.
 • Stillingen krever at du har normalt god helse til å gjennomføre oppgavene.
 • Personlig egnethet for stillingen vil bli spesielt vektlagt.

Vi tilbyr

 • Lønn som stillingstittel kode 1137 Driftsleder fastsettes etter individuell vurdering innenfor et spenn mellom kr 509 000,- og kr 553 500,-, avhengig av kompetanse evt: og ansiennitet.
 • Fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger.
 • Trening i arbeidstiden.
 • God pensjonsordning og gunstig lån i Statens Pensjonskasse.

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev
 • CV
 • Vitnemål, attester

Søknad (evt. med vedlegg) må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Evt. ved lederstilling med mindre enn 40 % kvinneandel: Kvinner oppfordres spesielt til å søke.

Inkludering og mangfold er en styrke. UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

Videre ønsker vi medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.

Kontaktinformasjon

Interesserte kan ta uforpliktende kontakt med:

 • Seksjonssjef Bygningsdrift Steffen Hellesøe på telefon 95841237

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS