Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Driftsleder (bygg) - Eiendomsavdelingen

Søknadsfrist: 07.10.2020

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Eiendomsavdelingener ansvarlig for forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av universitetets eiendomsmasse som omfatter 475.000 m2 egne og 105.000 m2 leide lokaler i hovedsak på Blindern, i sentrum og på Tøyen. Rundt 70 % av UiOs bygningsmasse er underlagt fredning eller vern. Masterplan for UiOs eiendommer som heter «Rom for et fremragende, grønt universitet – og kunnskapsbyen Oslo», ble vedtatt av styret juni 2015 og legger føringene for videre utviklingen av eiendomsmassen.
Miljø- og klimastrategi for eiendomsvirksomheten ble vedtatt av styret i juni 2017. Begge dokumentene setter rammer for forvaltning, drift og vedlikehold for UiOs eiendomsmasse. UiO er tilsluttet strakstiltakene i
Eiendomssektorens veikart mot 2050.


Eiendomsavdelingen er en av universitetets største resultatenheter med 250 ansatte og fire underavdelinger: Drift og vedlikehold, Plan og utredning, Prosjekt og Forvaltning og stab.

Om stillingen

Driftsledere- fire til seks stillinger

Eiendomsavdelingen ved UiO arbeider hele tiden med profesjonalisering av egen virksomhet. Innenfor bygningsdrift betyr det blant annet at vi arbeider iht. tydelige tjenestebeskrivelser, og vi spesialiserer nå vårt driftspersonell innen teknisk bygningsdrift og brukerservice. Seksjon for bygningsdrift er i en OU-prosess og blir organisert i geografiske områder med ansvar for en definert eiendomsportefølje, samt en Brukerserviceavdeling som har ansvar for oppfølging av avtalte leveranser og tjenester mellom bruker og EA. Vi arbeider systematisk med energiledelse, klima- og miljøtiltak, driftsoptimalisering av tekniske anlegg, digitalisering og langsiktig verdibevarende vedlikehold.

Vi søker nå 4-6 engasjerte driftsledere til teknisk bygningsdrift. Er du en positiv og løsningsorientert person som ønsker å jobbe sammen for å oppnå seksjonens mål er du en av de vi leter etter til vårt team. Hver stilling blir knyttet til et av driftsområdene. Ved behov kan driftslederen også arbeide ved andre driftsområder, dette for å gi fleksibilitet og utfordringer i både oppgaver og ansvarsområder.

Arbeidsoppgaver

 • Løpende drift av bygninger, herunder utføre og administrere internkontroll
 • Utførelse og oppfølging av avtalte leveranser mellom brukere og EA
 • Ansvar for å følge opp leverandører og avtaler
 • Ansvar for å følge opp prosjekter
 • Diverse administrative oppgaver, inkludert utvikling og dokumentasjon av rutiner og standardsvar
 • Beredskaps- og sikkerhetsoppgaver
 • Arbeidsledelse, herunder også kompetansedeling
 • HMS-ansvar for egne oppgaver
 • Andre oppgaver etter avtale med leder

Kvalifikasjonskrav

 • Teknisk utdanning som er relevant for bygg-drift. Ingeniørutdanning vil bli vektlagt
 • Fagbrev innen relevante fagfelt vil være en fordel, fortrinnsvis innen VVS/elektro/automasjon
 • Relevant erfaring fra drift og vedlikehold av bygninger kreves
 • Erfaring med administrative oppgaver er en fordel
 • Erfaring fra prosjektarbeid er en fordel
 • Relevant IT-kompetanse, spesielt innen byggdrifter-faget og enkelte administrative systemer
 • God framstillingsevne på norsk, både muntlig og skriftlig

Personlige egenskaper

 • Du har pågangsmot, er resultatorientert i ditt arbeid og har god gjennomføringsevne.
 • Du er selvstendig, strukturert, planlegger og gjør klare prioriteringer.
 • Du har gode kommunikasjon- og formidlingsevner, og er en god bidragsyter til et positivt og samarbeidsorientert arbeidsmiljø.
 • Stillingen krever at du har normalt god helse til å gjennomføre oppgavene. Personlig egnethet for stillingen vil bli spesielt vektlagt.

Vi tilbyr

 • Et hyggelig og utfordrende arbeidsmiljø
 • God mulighet for faglig og personlig utvikling
 • Stilling i en IA-bedrift
 • Gode velferdsordninger, god pensjonsordning i Statens Pensjonskasse, trening i arbeidstiden
 • Stillingen lønnes som driftsleder SKO 1137 i lønnsspenn mellom kr 488.000 til kr 532.000,- avhengig av kompetanse/erfaring, - ltr. 55- til 60.

Stillingen krever at du har normalt god helse til å gjennomføre oppgavene. Personlig egnethet for stillingen vil bli spesielt vektlagt.

Søknaden skal inneholde

 • søknadsbrev
 • CV
 • Evt. vitnemål, attester, liste med 2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer)
 • Søknad (evt. med vedlegg) må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

Evt. ved lederstilling med mindre enn 40 % kvinneandel: Kvinner oppfordres spesielt til å søke.

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Kontaktinformasjon

 • Seksjonsleder; Steffen Hellesø tel. +47 95841237

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS