Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Driftsansvarlig for Finse Alpine Forskningssenter

Søknadsfrist: 10.06.2020

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Institutt for biovitenskap er et av ni institutter ved det Matematisk-naturvitenskapelige fakultet. Instituttets forskning er organisert i fem fagseksjoner med tema innen biokjemi, molekylærbiologi, fysiologi, cellebiologi, genetikk, akvatisk biologi, toksikologi, økologi og evolusjonsbiologi. Instituttet har ca 380 bachelorstudenter, 170 masterstudenter og 75 doktorgradsstudenter. Med 52 faste vitenskapelige stillinger, post-docs., forskere, ingeniører og administrativ stab har instituttet ca 330 ansatte fra mer enn 30 forskjellige land. Instituttet har som mål å holde høy internasjonal standard inne både forskning og utdanning.Instituttets nye bachelorprogram i biovitenskap er det første i sitt slag hvor programmering og modellering er integrert som kjerneelementer i studiet.

Om stillingen

Vi har for tiden en ledig fulltidsstilling som teknisk/administrativ driftsansvarlig ved Finse Alpine Forskningssenter. Stillingen er fast.

Finse Alpine Forskningssenter eies av Universitetet i Oslo (UiO), og den daglige driften er lagt til Institutt for Biovitenskap (IBV), Det matematisk- naturvitenskapelige fakultet. Senteret består av to hovedbygninger; én kursavdeling med 44 senger og en forskningsavdeling med 14 sengeplasser, hver på ca. 700m2. Kursavdelingen benyttes hovedsakelig til universitetskurs ved UiO og Universitetet i Bergen (UiB), men også til andre forsknings- og undervisningsaktiviteter knyttet til fjellet. Forskningsavdelingen benyttes i perioder av norske og utenlandske forskningsmiljøer innen geo- og biofag.

Senteret har en faglig ansvarlig, Torbjørn Håkan Ergon, ved IBV, UiO, en teknisk/administrativ driftsansvarlig i 100% stilling (kunngjort her), samt et styre med representanter fra vitenskapelige og teknisk-/administrativt ansatte ved UiO og UiB.

Eiendomsavdelingen ved UiO har ansvaret for bygningsmassene og Universitetets senter for informasjonsteknologi (USIT), UiO, har ansvaret for IT-infrastruktur. Regnskapsoversikter utarbeides i samarbeid med økonomiavdelingen ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, UiO. IBVs administrasjon vil også være en støttefunksjon.

Arbeidsoppgaver

Den driftsansvarlige vil få ansvar for daglig drift og administrasjon av forskningssenteret, enklere vedlikehold, brannvern og sikkerhet. Administrative oppgaver inkluderer mottak av reservasjoner, føre statistikk over senterets brukere, sørge for innkjøp av forbruksmateriell, fakturering til brukere og økonomioppfølging i samarbeid med fakultetets økonomiavdeling.

Det forventes at den driftsansvarlige holder oversyn med bygningenes tekniske tilstand og passer på at tiltak følges opp (i samarbeid med Eiendomsavdelingen ved UiO og lokale entreprenører). Den driftsansvarlige skal tilrettelegge informasjon for senterets brukere og yte service for disse. Vedkommende må være tilstede på forskningssenteret mesteparten av månedene april, juli, august og september, i stor grad også i helgene i disse periodene. Driftsansvarlig disponerer en hybel på senteret vederlagsfritt. Utenom periodene ved forskningssenteret vil den driftsansvarlige ha kontor og arbeidsplass ved IBV i Oslo, og delta i arbeidsoppgaver sammen med andre teknisk- og administrativt ansatte ved instituttet.

Kvalifikasjonskrav

 • Minimum fullført bachelor, men dette kan fravikes for realkompetanse
 • Erfaring fra drift og administrasjon
 • Gode IT-ferdigheter
 • God økonomiforståelse
 • Gode ferdigheter i et skandinavisk språk samt engelsk, skriftlig og muntlig
 • Tekniske ferdigheter
 • Førerkort, klasse B

Ønskelig kompetanse/erfaring

 • Ha erfaring fra drift av et overnattingssted (hotell, turisthytte eller lignende)
 • Erfaring fra regnskap og økonomistyring
 • Erfaring med redigering av web-sider
 • Utdanning eller erfaring fra arbeid innen naturvitenskaplige fag vil være en fordel

Personlige egenskaper

 • Gode sosiale ferdigheter. Være innstilt på service og kunne jobbe både selvstendig og i samhandling med andre
 • Være praktisk anlagt
 • Ha interesse for natur og naturvitenskapelig forskning

Vi tilbyr

 • Lønn som Avdelingsleder kode 1407 fastsettes etter individuell vurdering innenfor et spenn mellom kr 523 200 og 627 700, avhengig av kompetanse
 • God pensjonsordning og gunstige lån i Statens Pensjonskasse
 • Gode velferdsordninger
 • Internasjonalt og godt sosialt miljø på Institutt for biovitenskap
 • UiO følger Særavtalen om fleksibel arbeidstid i staten. Opparbeidet plusstid kan avspaseres.

Søknaden skal inneholde

 • søknadsbrev
 • CV
 • vitnemål
 • attester
 • liste med 2-4 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer)

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Kvinner oppfordres spesielt til å søke.

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Kontaktinformasjon

Faglig ansvarlig for Finse forskningsstasjon:

For spørsmål vedrørende rekrutteringssystemet kontakt personalrådgiver: Nina Holtan, telefon: 22854424, e-post: [email protected].

Søk på stillingen