Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Administrativ studieleder - Det utdanningsvitenskapelige fakultet

Søknadsfrist: 04.10.2021

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Institutt for spesialpedagogikk er ett av tre institutter ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet.

Instituttet har i dag ca. 25 faste vitenskapelige ansatte, 14 stipendiater og postdoktorer og 12 administrative ansatte. Instituttet har ca 800 studenter fordelt på bachelor- og mastergradsstudier i spesialpedagogikk, masterstudium i Special Needs Education, samt PhD-studier.

Vil du bidra til god studieledelse ved Institutt for spesialpedagogikk?

Om stillingen

Vi søker en nysgjerrig, initiativrik og engasjert medarbeider til fast stilling som administrativ studieleder ved Institutt for spesialpedagogikk, Det utdanningsvitenskapelige fakultet.

Vi ser etter deg som er god på strategisk planlegging, er målbevisst og strukturert, og har evnen til å se og bruke utviklingspotensialet hos sine medarbeidere.

Administrativ studieleder samarbeider tett med instituttets ledelse og har ansvar for utvikling og organisering av instituttets studietilbud i samarbeid med blant annet faglig studieleder. I tillegg er det et tett samarbeid med avdelingsleder for forskningsadministrasjon, særlig innenfor personvern og kommunikasjonsarbeid.

Administrativ studieleder har ansvar for koordineringen av instituttets studieadministrasjon. Stillingen er ikke tillagt personalansvar, men vi vil vektlegge dokumentert erfaring, kompetanse og resultater innen ledelse.

Administrativ studieleder inngår i fakultetets nettverk av studieledere og er bindeledd mellom fakultetets studieseksjon og instituttets studieadministrasjon. Stillingen rapporterer til kontorsjef.

Arbeidsoppgaver

 • Administrativ ledelse og koordinering av instituttets studieadministrasjon
 • Ansvar for enhetens studieadministrative arbeid, herunder strategi og kvalitetsarbeid
 • Markedsføring- og informasjonsansvar i forhold til instituttets studietilbud
 • Forberedelse av saker til Programråd for spesialpedagogikk
 • Personvernkontakt for studenter og veiledere
 • Administrativ støtte til instituttleder, kontorsjef og faglig studieleder.
 • Nettredaktør for studier, administrativt ansvar for skikkethetsvurdering, praksiskontrakter og internasjonalisering
 • Drifts- og førstelinjeoppgaver ved behov

Stillingen kan bli pålagt andre oppgaver.

Kvalifikasjonskrav

 • Stillingen krever relevant utdanning fra universitet eller høyskole, fortrinnsvis tilsvarende masternivå. Arbeidserfaring med relevans for de aktuelle oppgavene kan erstatte utdanningskravet så fremt kandidaten konkret kan dokumentere evne til å mestre oppgaver på det aktuelle området
 • Budsjettforståelse, ettersom rapportering til økonomiseksjonen inngår i arbeidsoppgavene
 • Gode kommunikasjonsevner (muntlig og skriftlig) på norsk og engelsk
 • Relevant erfaring, gjerne fra offentlig virksomhet
 • God digital kompetanse, særlig innen Microsoft Office-verktøy som Outlook, Word og Excel

Vi vil i tillegg vektlegge:

 • Ledererfaring med gode resultater fra ledelse og strategi- og/ eller endringsarbeid i kunnskapsorganisasjoner
 • Studieadministrativ erfaring og bred administrativ kompetanse
 • Motivasjon for instituttets fagområder
 • Analytiske og organisatoriske ferdigheter
 • Gode samarbeidsevner og god rolleforståelse
 • God resultatoppnåelse og erfaring med utviklingsoppgaver

Personlige egenskaper

Vi søker en målbevisst og beslutningsdyktig leder. Vedkommende må trives i et til tider hektisk miljø. Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.

Vi tilbyr

 • Spennende, faglige utfordringer ved et institutt i utvikling
 • En viktig rolle med bred kontaktflate og gode påvirkningsmuligheter
 • Lønn som avdelingsleder, stillingskode 1407, fastsettes etter individuell vurdering innenfor et spenn mellom kr 604 700 og kr 677 600, avhengig av kompetanse
 • Fleksibel arbeidstid og gode velferds- og pensjonsordninger

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev
 • CV
 • Vitnemål, attester, liste med 2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer)

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

Inkludering og mangfold er en styrke. UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning. Videre ønsker vi medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.

Kontaktinformasjon

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS