Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Administrasjonssjef ved Institutt for teknologisystemer

Søknadsfrist: 26.06.2022

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og utdanningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 500 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Universitetet I Oslo (UiO) utvider sin aktivitet ved Campus Kjeller for å styrke vår utdanning, forskning og innovasjon på teknologi for en bærekraftig fremtid. UiO er et høyt rangert universitet hvor Institutt for teknologisystemer (ITS) på Kjeller har fokus på anvendt forskning innenfor fagfeltene fornybar energi, autonome systemer, rom og sikkerhet. Her på Kjeller er også Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) og Institutt for energiteknikk (IFE) som ITS jobber tett sammen med. ITS sin forskning er tett og tverrfaglig koblet til de andre instituttene ved UiO på Blindern, med Oslo Science City, samt med andre internasjonale aktører.


ITS tilbyr flere masternivå-programmer, både alene og sammen med andre institutt. Våre program er Fornybare energisystemer, Kybernetikk og autonome systemer, Robotikk og intelligente systemer, og Informasjonssikkerhet. ITS er vert for SFI Centre for Space Systems and Sensors (CENSSS) som blant annet har operasjonen av georadaren Rimfax på NASA sin Perserverance rover på Mars. Et nytt masterprogram på romsystemer er også under planlegging.


På nåværende tidspunkt har instituttet 9 faste vitenskapelige ansatte, ca. 35 bistillinger fra Kjellermiljøet og industri og ca. 20 PhD stipendiater. Denne stillingen er en del av utvidelsen av UiO sin aktivitet på Campus Kjeller. Campus Kjeller ligger 20km nordøst for Oslo, mellom Oslo sentrum og Oslo lufthavn, Gardermoen. Det tar 20 minutter med kollektivtransport fra Oslo sentrum til campus.

Om stillingen

Vi har for tiden en ledig fast stilling som administrasjonssjef ved Institutt for teknologisystemer (ITS) ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet.

Administrasjonssjefen er leder for instituttets administrasjon og har lederfunksjoner innenfor fullmakter gitt av instituttleder.

Administrasjonssjefen skal motivere og påse at det tilbys relevant administrativ bistand og service til instituttets ansatte, studenter og samarbeidspartnere, slik at instituttet faglige aktiviteter videreutvikles.

Funksjonsområdene for administrasjonen omfatter HR,studieadministrasjon, forskningsadministrasjon, IT-drift, innkjøp, ekspedisjon og kommunikasjon. Den administrative staben er på ni personer inkludert administrasjonssjef og instituttleder.

Administrasjonssjefen sitter i instituttets ledergruppe og vil ha arbeidsoppgaver på instituttnivå. Blant administrasjonssjefens viktigste oppgaver er å gi lederstøtte til instituttleder ogvære administrativt bindeledd mellom institutt og fakultet.

Arbeidssted for stillingen er i instituttets bygning i forskningsparken på Kjeller.

Tiltredelse etter avtale.

Arbeidsoppgaver

 • Direkte personalledelse- og oppfølging av ansatte i administrasjonen
 • Overordnet ansvar for administrasjonens saksområder, inkludert videreutvikling, implementering og oppfølging av gode administrative prosedyrer og rutiner i samsvar med regelverk, retningslinjer og instituttets behov
 • Sikre og utføre administrativ støtte for instituttets vitenskapelige administrative prosesser og organer
 • Gi støtte og råd til instituttleder i spørsmål knyttet til administrasjon, organisasjon, økonomistyring og budsjett
 • Saksforberedelse og sekretærfunksjon for instituttets styre og overordnede organer
 • Iverksette vedtak fattet av overordnede beslutningsorganer
 • Deltagelse i utarbeidelse og oppfølging av instituttets strategi og årsplaner
 • Etablering og oppfølging av internkontrollsystemer
 • HMS-koordinator ved instituttet
 • Ansvar for saksbehandling ved rekruttering, kontraktsutforming- og kontraktsinngåelser
 • Personal- og organisasjonsutvikling, samt sikre et hyggelig og trygt arbeidsmiljø

Stillingens innhold vil over tid kunne endres i samråd med instituttleder.

Kvalifikasjonskrav

 • Relevant utdanning fra universitet eller høyskole, minimum tilsvarende bachelornivå. Det er ønskelig med utdanning tilsvarende masternivå. Realkompetanse med relevans for de aktuelle oppgavene kan erstatte utdanningskravet
 • Relevant administrativ ledelseserfaring fra universitets- og høyskolesektoren
 • Erfaring fra realfaglig virksomhet teller positivt
 • God kjennskap til og forståelse av universitets- og høyskolesektoren
 • Relevant erfaring fra offentlig forvaltning vil være en fordel
 • Erfaring fra et eller flere av administrasjonens arbeidsområder
 • God administrativ IT-kompetanse
 • God skriftlig og muntlig kommunikasjonsevne på norsk og engelsk

Personlige egenskaper

 • Gode leder- og administrative egenskaper
 • Gode samarbeidsevner ovenfor alle ved instituttet; teknisk administrativt og vitenskapelig ansatte og studenter, samt eksterne samarbeidspartnere
 • Evne til å motivere medarbeidere og bidra til et godt arbeidsmiljø
 • Gjennomføringskraft
 • Effektiv, fleksibel, løsningsorientert og serviceinnstilt
 • Interesse for effektive medvirkningsprosesser, gjerne med bruk av digitale verktøy
 • Interesse for utvikling innen akademia

Ved vurdering av kandidatene vil vi legge stor vekt på de personlige egenskapene som er nødvendige for stillingen.

Vi tilbyr

 • Lønn som administrasjonssjef, kode 1058, fastsettes etter individuell vurdering innenfor et spenn på kr 677 600 – 801 300,-
 • Interessante arbeidsoppgaver i et internasjonalt miljø
 • Hyggelig og stimulerende arbeidsmiljø
 • Fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger
 • God pensjonsordning og gunstige lån i Statens Pensjonskasse

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev
 • CV
 • Evt. vitnemål, attester, liste med 2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer)

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt elektroniske rekrutteringssystem Jobbnorge, vennligst klikk på «Send søknad»

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Inkludering og mangfold er en styrke. UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

Videre ønsker vi medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.

Kontaktinformasjon

For mer informasjon om stillingen og ansettelsesprosessen kontakt:

 • Instituttleder Cecilie Rolstad Denby, e-post: [email protected]; tlf.: 22 84 22 21 / 40921584

For tekniske spørsmål knyttet til rekrutteringssystem kontakt:

Send søknad

Powered by Labrador CMS