Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Administrasjonssjef - HISP Senteret

Søknadsfrist: 27.06.2022

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og utdanningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 500 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Institutt for informatikk (IFI) er ett av ni institutter ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet. IFI er Norges største universitetsinstitutt for generell utdanning og forskning i databehandling og beslektede emner. Instituttet har nær 1800 bachelor-studenter, nær 600 masterstudenter og over 240 phd-studenter og postdoktorer. Instituttet har nær 370 ansatte. Av disse er om lag 280 i fulle stillinger. Den fast tilsatte vitenskapelig staben teller 75 fulle stillinger, de aller fleste i professorater og førsteamanuensis-stillinger.

Om stillingen

Fast stilling som administrasjonssjef er ledig ved HISP senteret (Health Information Systems Program), Universitetet i Oslo. Stillingen er eksternt finansiert.

Om senteret

HISP er et globalt aksjonsforskningsprosjekt som regnes som en av Universitetet i Oslos største internasjonale suksesser. HISP har utviklet programvaren DHIS2 – et IT-system for å samle inn, validere, analysere og presentere pasientdata. DHIS2 brukes nå i mer enn 70 land i Afrika, Asia og Latin-Amerika. DHIS2 er et resultat av tett samarbeid mellom programvareutvikling, forskning, undervisning og implementeringsprosjekter som involverer helseministerier i utviklingsland.

Våre ca 50 prosjekt finansieres hovedsakelig av NORAD og globale bistandsaktører som GAVI, PEPFAR, UNICEF, WHO, Bill and Melinda Gates Foundation, og Global Fund. Våre prosjekter varierer fra store globale initiativer til innovasjon og kapasitetsbygging i distriktene og på landsbygda i samarbeid med lokale samarbeidspartnere. Senterets 36 ansatte er alle eksternt finansiert. I tillegg lønner HISP 150 personer som jobber remote eller i utlandet. I 2022 vil senteret motta bevilgninger på ca 200 millioner kroner, som tilsvarer 10 % av Det matematisk-naturvitenskapelige fakultets samlede inntekter.

Mer om stillingen

Vi tilbyr en stilling i et dynamisk og internasjonalt forskningsmiljø. Stillingen rapporterer til senterleder og administrasjonssjefen inngår i HISP sin ledergruppe. Administrasjonssjefen skal påse at det tilbys relevant administrativ bistand og service til senterets ansatte og samarbeidspartnere. En vesentlig del av arbeidsoppgavene er knyttet til personal, økonomi og forskningsadministrasjon.

Arbeidsoppgaver

Oppgavene vil blant annet omfatte:

 • Overordnet ansvar for administrasjonens saksområder, inkludert videreutvikling, implementering og oppfølging av gode administrative prosedyrer, og rutiner i samsvar med regelverk, retningslinjer og senterets behov
 • Gi støtte og råd i spørsmål knyttet til administrasjon, organisasjon, økonomistyring og budsjett
 • Være bindeledd mellom senteret og universitetets administrasjon på alle nivåer
 • Ansvar for rekruttering, personal- og organisasjonsutvikling samt arbeidsmiljø
 • Personalledelse av ansatte i prosjektstøttegruppen
 • Oppfølging av alt HISP-tilknyttet personale
 • Overordnet ansvar for inngåelse av samarbeidsavtaler og kontrakter
 • Ansvar for administrasjon av fellesaktiviteter
 • Saksforbereder og sekretær for senterets styre
 • Iverksette vedtak fattet av overordnede beslutningsorganer
 • Delta i utarbeidelse og oppfølging av instituttets strategi og årsplaner
 • Annet forefallende arbeid

Kvalifikasjonskrav

Vi søker en kandidat som har ideer og visjoner for hvordan senterets virksomhet kan administreres, drives og formidles.

 • Stillingen krever relevant utdanning fra universitet eller høyskole, minimum tilsvarende mastergrad. Realkompetanse med relevans for de aktuelle oppgavene kan kompensere for utdanningskravet.
 • Relevant administrativ ledelseserfaring fra universitets- og høyskolesektoren. Erfaring fra tilsvarende virksomhet betraktes som en fordel.
 • God forståelse for aktuelt lov- og regelverk.
 • God administrativ IT-kompetanse
 • God økonomiforståelse
 • Gode kommunikasjonsferdigheter både på norsk og engelsk

Personlige egenskaper

 • Sterk på å organisere arbeidet, ansvarsbevisst, initiativrik, serviceinnstilt og selvstendig
 • Evne til å motivere medarbeidere og gode samarbeidsevner
 • Ryddighet og evne til å behandle store mengder informasjon på en effektiv måte

Det vil bli lagt stor vekt på personlig egnethet for stillingen.

Vi tilbyr

 • lønn som skontorsjef kode 1054 fastsettes etter individuell vurdering innenfor et spenn mellom kr 701 300 og kr 888 200, avhengig av kompetanse/ansiennitet
 • Hyggelig og stimulerende arbeidsmiljø
 • God pensjonsordning og gunstige lån i Statens Pensjonskasse
 • Fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger
 • Trening i arbeidstiden

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev
 • CV
 • Vitnemål
 • Attester
 • Navn og kontaktinformasjon på 2 referanser (navn, tilknytning til søker, e-postadresse og telefonnummer)

Søknad (evt. med vedlegg) må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge, vennligst klikk på "Send søknad".

Kontaktinformasjon

For tekniske spørsmål vedrørende rekrutteringssystemet, kontakt HR rådgiver Therese Ringvold, e-post: [email protected]

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Inkludering og mangfold er en styrke. UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

Videre ønsker vi medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.

Send søknad

Powered by Labrador CMS