LEDIG STILLING VED SINTEF

Forskningsleder - Optimering

Søknadsfrist: 31.05.2021

SINTEF

SINTEF er et av Europas største forskningsinstitutt, med flerfaglig spisskompetanse innenfor teknologi, naturvitenskap og samfunnsvitenskap. SINTEF er en uavhengig stiftelse som siden 1950 har skapt innovasjon gjennom utviklings- og forskningsoppdrag for næringsliv og offentlig sektor i inn- og utland. SINTEF har 2000 medarbeidere fra 75 nasjoner og en årlig omsetning på over tre milliarder kroner.

Visjon: Teknologi for et bedre samfunn

Vil du lede et sterkt team som forsker på optimering og bidrar til et bedre samfunn?

Forskningsgruppen Optimering består i dag av 18 forskere og programvareingeniører med spisskompetanse innen optimering. Vi vokser og blir snart 21 medarbeidere. Vi leter etter en faglig dyktig, engasjert og samlende forskningsleder som skal lede og videreutvikle teamet vårt.

Gruppens forskningsfokus er metoder for å løse krevende optimeringsoppgaver i næringsliv og offentlig sektor. I samarbeid med oppdragsgivere og partnere leverer vi programvare og tjenester med stor samfunnsnytte til virksomheter innen luftfart, jernbane, godstransport, kollektivtransport, bygg og anlegg, eiendomsutvikling, finans, sport, energi og helse. Typisk krever oppgavene utvikling av tilpassete optimeringsalgoritmer. I de fleste prosjekter leverer vi programvare. Gruppen gjenbruker kunnskap ved å bygge opp egne programvarebibliotek innen optimering. Vi sørger for å være i front internasjonalt gjennom metodeprosjekter. Gruppen publiserer i ledende fagtidsskrift innen optimering, AI og operasjonsanalyse.

Som forskningsleder vil du være en drivkraft for ledelse av gruppens faglige og vitenskapelige utvikling innen anvendt optimering. Vi har ambisjoner om videre vekst. Det forventes at du tar initiativ til tverrfaglige samarbeid både med eksterne partnere og internt i SINTEF.

Forskningsleder rapporterer til forskningssjef og inngår som en del av ledergruppen ved avdeling Matematikk og kybernetikk. Avdelingen består av åtte forskningsgrupper.

Sentrale arbeidsoppgaver og ansvarsområder vil være å:

 • lede, utvikle og koordinere forskningsgruppen
 • ta aktiv del i markedsarbeid
 • utvikle, implementere og følge opp markeds- og faglig strategi, herunder handlings- og utviklingsplaner
 • sikre forskningsgruppens synlighet i relevante nettverk, fora og internt i SINTEF
 • skaffe og lede egne prosjekter
 • utøve operativ og nær ledelse med personalansvar
 • utvikle gruppens samlete kompetanse og den enkelte medarbeider
 • definere behov for, og ha ansvar for, rekrutteringsprosesser
 • delta aktivt og konstruktivt i avdelingsledelsen

For oss er det viktig at du:

Er en faglig dyktig leder med initiativ, engasjement og interesse for ledelse. Du har kompetanse innen fagområdet og drives av å finne løsninger sammen med krevende kunder og samarbeidspartnere. Du har universitetsutdannelse på master- eller ph.d.-nivå. Vi ser gjerne at du har erfaring fra forskningsmiljø, rådgivning, offentlig forvaltning eller næringsliv. Du er en lagbygger som er tydelig på forventning, evner å motivere og skape klima for faglig utvikling og samspill. Du er kundeorientert, ser forretningsmuligheter og har gjerne erfaring fra markedsarbeid og et godt nettverk mot viktige samfunnsaktører i offentlig og privat sektor. Du uttrykker deg godt skriftlig og muntlig på norsk og engelsk. Personlig egnethet og lederegenskaper vil bli tillagt stor vekt.

Hos oss får du:

 • jobbe i en av Europas ledende forskningsinstitusjoner som har stor samfunnsmessig betydning
 • bidra til å etablere og gjennomføre spennende og tverrfaglige prosjekter i inn- og utland med støtte fra SINTEFs samlede kompetansenettverk
 • inngå i ledergruppen i avdelingen
 • utnytte og utvide nettverk av forskere og ledere i SINTEF og våre samarbeidspartnere
 • en dynamisk og fleksibel arbeidshverdag
 • store muligheter for faglig og personlig utvikling i et anerkjent fagmiljø
 • et sosialt, kreativt og multikulturelt arbeidsmiljø hvor mennesket er i sentrum
 • meget gode pensjons- og forsikringsordninger, gode velferdsordninger og konkurransedyktig lønn

For informasjon om stillingen kontakt Forskningssjef Trond Runar Hagen.

Les mer om oss her.

Søknad inkludert CV og kopi av vitnemål sendes elektronisk.

Søk på stillingen

Spørsmål om stillingen:

Hjemmeside: www.sintef.com

Powered by Labrador CMS