Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Seksjonssjef - Seksjon for personalpolitikk og arbeidsrett

Søknadsfrist: 29.01.2023

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og utdanningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 500 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Avdeling for organisasjon og personal er UiOs sentrale HR- avdeling og har overordnet ansvar for policy, prosesser og utvikling innen personal, HR og organisasjonsutvikling. Avdelingen ivaretar et bredt spekter av HR- oppgaver både på strategisk og operativt nivå, herunder innen organisasjonsutvikling, rekruttering, kompetanseutviklin, veiledning i enkeltsaker og på lov- og avtaleverk, leder- og medarbeiderutvikling, lønnsforhandlinger og personalsaker. Avdelingen består i dag av tre seksjoner; HR- seksjonen, International Staff Mobility Office og seksjon for forvaltning av elektronisk saksbehandling og dokumentasjon. Avdelingen består i dag av 53 ansatte.

Om stillingen

Vi søker deg som er en erfaren, faglig sterk og strategisk leder som vil være med å videreutvikle den administrative støttefunksjonen for personalpolitikk og arbeidsgiverpolitikk ved UiO. Du vil i stillingen få ansvar for seksjonens ansvarsområde og gjennom dette også bidra til videreutviklingen av HR-funksjonen sentralt og lokalt ved UiO. Stillingen rapporterer til organisasjons- og personaldirektøren ved UiO, og du vil jobbe tett med både faglig og administrativ ledelse ved UiO. Du får personalansvar for seksjonens kompetente medarbeidere og inngår i avdelingens ledergruppe. Du vil lede et fagområde under utvikling og med spennenende oppgaver innenfor et bredt ansvarsområde.

Seksjon for personalpolitikk og arbeidsrett har ansvar for å utarbeide og forvalte strategi og prinsipielle spørsmål og politikk innen personalområdet. Dette innebærer hovedoppgaver som utvikling og forvaltning av UiOs interne regelverk innenfor personalområdet, UiOs lønns-, personal og arbeidsgiverpolitikk. Videre har seksjonen ansvar for å koordinere og følge opp strategi og tiltaksplaner, samt gi råd til UiOs ledere og HR-faglige medarbeider og bistå i håndtering av enkeltsaker.

Arbeidsoppgaver

 • Ansvar for å utarbeide, utvikle og følge opp UiOs arbeidsgiver- og personalpolitikk
 • Arbeidsrettslige problemstillinger koblet til UiOs personalpolitikk er en viktig del av stillingens ansvarsområde
 • Ansvar for å utarbeide saks- og beslutningsgrunnlag for ledelsen
 • Rådgiver for ledelsen ved UiO sentralt og lokale enheter
 • Ansvar for oppfølging og utvikling av seksjonens ansatte og seksjonens tjenester
 • Bidra til faglig samarbeid på tvers av avdelingens fagområder og helhetlig ledelse av avdelingen
 • Ansvar for oppfølging av og deltakelse i relevante nettverk ved UiO

Kvalifikasjonskrav

 • Relevant utdanning på masternivå
 • Realkompetanse med relevans for ansvarsområdene kan kompensere for utdanningskravet
 • Master i rettsvitenskap/juridisk embetseksamen vil være en fordel
 • Bred erfaring med utvikling og forvaltning av arbeidsgiver- og personalpolitikk, inkl. personalpolitiske retningslinjer
 • God kunnskap om lov- og avtaleverk i staten
 • God forståelse for og erfaring med rammene for medbestemmelse og medvirkning i staten
 • Forhandlingserfaring innenfor stillingens ansvarsområde er en fordel
 • Solid, dokumentert og relevant ledererfaring med personalansvar, inkl. erfaring med endringsprosesser
 • Kan vise til gode resultater med å utvikle og følge opp team
 • God kjennskap til de rammebetingelsene som gjelder for statlig virksomhet
 • Erfaring fra stor og kompleks virksomhet
 • Meget gode språklige ferdigheter på norsk og engelsk

Personlige egenskaper

 • Evner å jobbe strategisk, så vel som operativt
 • Kan planlegge, prioritere og samtidig være kvalitetsbevisst i en travel hverdag
 • Har stor arbeidskapasitet og gjennomføringsevne
 • Kan inspirere, bygge relasjoner, skape tillit og samtidig være en tydelig leder
 • Analytisk, systematisk og utviklingsorientert tilnærming
 • Har god rolleforståelse, med gode kommunikasjons- og samarbeidsevner

Vi tilbyr

 • Et kompetent fagmiljø i utvikling, utfordrende ansvarsområde og et hyggelig arbeidsmiljø i en stor kunnskapsvirksomhet
 • Lønn for seksjonssjef stillingskode 1211 fastsettes innenfor et spenn mellom kr 900.000 og kr 1.050.000, etter en individuell vurdering av kompetanse og erfaring
 • Gode velferdsordninger som eksempelvis fleksitid og trening i arbeidstiden
 • God pensjonsordning i Statens pensjonskass

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev
 • CV
 • Evt. vitnemål, attester, liste med 2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer)

Søknad (evt. med vedlegg) må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Inkludering og mangfold er en styrke. UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

Videre ønsker vi medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.

Kontaktinformasjon

 • Organisasjons- og personaldirektør Irene Sandlie - e-post: irene.sandlie@admin.uio.no - mobil: 416 80 540
 • Seniorrådgiver Kristine Sandstå - e-post: kristine.sandstaa@capus.no - mobil: 977 29 641

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS