Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Seksjonssjef - Seksjon for kompetanse- og organisasjonsutvikling

Søknadsfrist: 24.11.2022

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og utdanningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 500 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Avdeling for personalstøtte er UiOs sentrale HR- avdeling og har overordnet ansvar for policy, prosesser og utvikling innen personal, HR og organisasjonsutvikling. Avdelingen ivaretar et bredt spekter av HR- oppgaver både på strategisk og operativt nivå, herunder innen organisasjonsutvikling, rekruttering, kompetanseutviklin, veiledning i enkeltsaker og på lov- og avtaleverk, leder- og medarbeiderutvikling, lønnsforhandlinger og personalsaker. Avdelingen består i dag av tre seksjoner; HR- seksjonen, International Staff Mobility Office og seksjon for forvaltning av elektronisk saksbehandling og dokumentasjon. Avdelingen består i dag av 53 ansatte.

Om stillingen

Vi søker deg som er en erfaren, strategisk og faglig sterk leder som ønsker å bidra til å videreutvikle den administrative støttefunksjonen for kompetanse- og organisasjonsutvikling for UiO. Du ønsker å bidra til at seksjonen understøtter UiOs kjernevirksomhet. Du vil i stillingen få ansvar for seksjonens ansvarsområde og gjennom dette også bidra til videreutviklingen av HR-funksjonen sentralt og lokalt ved UiO. I stillingen rapporterer du til organisasjons- og personaldirektøren ved UiO og inngår i avdelingens ledergruppe. Du får personalansvar for seksjonens kompetente medarbeidere og inngår i avdelingens ledergruppe. Du vil lede et fagområde under utvikling og med spennenende oppgaver innenfor et bredt ansvarsområde.

Seksjonen har forvaltnings- og utviklingsoppgaver innenfor sitt ansvarsområde. Seksjon for kompetanse- og organisasjonsutvikling har ansvar for strategiutvikling, rammeverk innenfor ansvarsområdet og leverer tjenester knyttet til karriere- og kompetanseutvikling, organisasjonsutvikling, medarbeiderutvikling og lederutvikling, arbeidsmiljøutvikling. Seksjonen gir rådgivning i enkeltsaker innen ledelse og psykososialt arbeidsmiljø.

Arbeidsoppgaver

 • Ansvar for å utarbeide og følge opp UiOs strategi og sentrale aktiviteter innenfor kompetanse- og organisasjonsutvikling
 • Ansvar for å utarbeide saks- og beslutningsgrunnlag for ledelsen
 • Rådgiver for ledelsen ved UiO sentralt og lokale enheter
 • Lede organisasjonsutviklingsprosjekter og –prosesser
 • Ansvar for oppfølging, utvikling av seksjonens ansatte og seksjonens tjenester
 • Bidra til faglig samarbeid på tvers av avdelingens fagområder og helhetlig ledelse av avdelingen
 • Ansvar for oppfølging av og deltakelse i relevante nettverk ved UiO

Kvalifikasjonskrav

 • Relevant utdanning på masternivå
 • Realkompetanse med relevans for ansvarsområdene kan kompensere for utdanningskravet
 • Bred erfaring med fagområdet, særlig innenfor organisasjonsutvikling
 • Bred erfaring med å lede endringsprosesser
 • Erfaring med digitalisering er en fordel
 • Solid, dokumentert og relevant ledererfaring med personalansvar
 • Kan vise til gode resultater med å utvikle og følge opp team
 • God kjennskap til de rammebetingelsene som gjelder for statlig virksomhet
 • God forståelse for rammene for medbestemmelse og medvirkning i staten
 • Erfaring fra stor og kompleks virksomhet
 • Meget gode språklige ferdigheter på norsk og engelsk

Personlige egenskaper

 • Evner å jobbe strategisk, så vel som operativt
 • Kan planlegge, prioritere og samtidig være kvalitetsbevisst i en travel hverdag
 • Har stor arbeidskapasitet og gjennomføringsevne
 • Kan inspirere, bygge relasjoner, skape tillit og samtidig være en tydelig leder
 • Analytisk, systematisk og utviklingsorientert tilnærming
 • Har god rolleforståelse, med gode kommunikasjons- og samarbeidsevner

Vi tilbyr

 • Et kompetent fagmiljø i utvikling, utfordrende ansvarsområde og et hyggelig arbeidsmiljø i en stor kunnskapsvirksomhet
 • Lønn for seksjonssjef stillingskode 1211 fastsettes innenfor et spenn mellom kr 900.000 og kr 1.050.000, etter en individuell vurdering av kompetanse og erfaring
 • Gode velferdsordninger som eksempelvis fleksitid og trening i arbeidstiden
 • God pensjonsordning i Statens pensjonskasse

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev
 • CV
 • Evt. vitnemål, attester, liste med 2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer)

Søknad (evt. med vedlegg) må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Inkludering og mangfold er en styrke. UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

Videre ønsker vi medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.

Kontaktinformasjon

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS