Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Seksjonssjef - Logistikk og gjenbruk

Søknadsfrist: 16.06.2024

Universitetet i Oslo

Eiendomsavdelingen er ansvarlig for forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av universitetets eiendomsmasse som omfatter 475 000 m2 egne og 105 000 m2 leide lokaler i hovedsak på Blindern, i sentrum og på Tøyen. Rundt 70 prosent av UiOs bygningsmasse er underlagt fredning eller vern. Masterplan for UiOs eiendommer og Miljø- og klimastrategi for UiOs eiendomsvirksomhet legger føringer for videre utvikling av eiendomsmassen og setter rammer for forvaltning, drift og vedlikehold.

Eiendomsavdelingen er en av universitetets største resultatenheter med 240 ansatte og fem underavdelinger: Eiendomsforvaltning og virksomhetsstøtte, Campusdrift, Campusservice, Campusutvikling og Livsvitenskapsbygget - mottak. 

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og utdanningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 500 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.

Om stillingen

LOGG er en ny seksjon fra 01.01.2024 og har ansvar for å koordinere og tilrettelegge for aktivitet innenfor logistikk og gjenbruk i universitetets lokaler. Seksjonen er en viktig del av underavdeling Campusservice som skal ivareta Eiendomsavdelingens servicefunksjoner i et bredt perspektiv og utvikle både tjenestene og servicegraden i tråd med UiOs strategi og behov, sammen med de andre seksjonene i Campusservice og EA.

Gjenbruk av møbler på UiO får bred oppmerksomhet i et ressurs- og miljøperspektiv. I en oppbyggingsfase skal det etableres rutiner, informasjon og etableres kommunikasjonskanaler, mens aktiviteten i en driftsfase skal befestes, utvikles og effektiviseres. Det er seksjonens ansvar å utvikle tjenesten i samarbeid med andre enheter i EA og relevante interessenter på UiO. 

Vi søker deg som har erfaring fra logistikk, gjenbruk og personalledelse, og som vil være med på å videreutvikle tjenestene i seksjonen i tett samarbeid med øvrige enheter ved UiO. 

 av et team med gode kollegaer og høy kompetanse. Seksjon LOGG består av 9 stillinger i tillegg til leder. Stillingen rapporterer til underdirektør for Campusservice i EA og deltar i hennes ledergruppe.

Arbeidsoppgaver

 • Virksomhetsplanlegging og utvikling av seksjonens etablerte tjenester.
 • Økonomi-, personal-, innkjøps- og HMS-ansvar for enhetens ansvarsområde ligger til stillingen. 
 • Drifte og utvikle profesjonelle logistikk- og gjenbrukstjenester, bl.a. for møbler, postombæring og flytteprosesser og tjenester knyttet til disse. 
 • Videreutvikle prosesser og retningslinjer for gjenbruk av møbler på UiO 
 • Videreutvikle gode systemer for tjenester innenfor oppfølgning logistikk og gjenbruk 
 • Delta i Campusservices lederteam

Kvalifikasjonskrav 

 • Det kreves relevant utdanning fra universitet eller høyskole på bachelornivå. Realkompetanse med relevans for fagområdet kan kompensere for utdanningskravet.
 • Det kreves relevant ledererfaring bl.a. fra logistikk og gjenbruk
 • Det kreves erfaring med budsjettering, økonomi- og virksomhetsoppfølging
 • Det kreves erfaring med personalledelse 
 • Du må ha god digital kompetanse, og erfaring fra digitalisering av tjenester og servicefunksjoner er en fordel
 • God rolle- og organisasjonsforståelse er en forutsetning for å lykkes i stillingen

Personlige egenskaper

Vi søker en utviklings- og løsningsorientert leder med beslutningskraft, gjennomføringsevne og evne til å håndtere komplekse prosesser. Du er en god relasjonsbygger, er inspirerende, serviceinnstilt og samarbeidsorientert. God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk er en forutsetning. Personlig egnethet vil bli tillagt vekt.

Vi tilbyr

 • Et hyggelig arbeidsmiljø 
 • Stillingen lønnes i SKO 1211 Seksjonssjef i lønnsspenn mellom kr. 720 000 – 790 000 avhengig av kompetanse og erfaring.
 • Fleksibel arbeidstid
 • Gode velferdsordninger og muligheter for trening i arbeidstiden
 • God pensjonsordning og mulighet for gunstig lån i Statens Pensjonskasse

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev
 • CV
 • Evnt. vitnemål og attester

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Inkludering og mangfold er en styrke. UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

Videre ønsker vi medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. 

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.

Kontaktinformasjon

 • Underdirektør Campusservice Elisabeth Idland, tlf: 93 43 97 22 eller 
 • HR-sjef Torborg Storaas, tlf. 40 87 30 66

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS