Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Seksjonssjef HR - IT-avdeling (USIT)

Søknadsfrist: 12.10.2023

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og utdanningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 500 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.

IT-avdelingen på UiO er en av Norges største og ledende IT-organisasjoner med over 350 årsverk og bred og dyp kompetanse. Vi håndterer hele verdikjeden – fra utvikling til produksjon til drift, og byr på mange spennende oppgaver. IT-avdelingen er et godt og spennende sted å jobbe, og vi legger stor vekt på at alle ansatte skal ha utfordrende og lærerike oppgaver som gir gode muligheter for faglig utvikling.


Oppdraget vårt er samfunnsnytte, nyskapning og effektive tjenester. Som den sentrale delen av IT-virksomheten på UiO skal vi utvikle og levere de beste tjenestene til studenter, som stiller høye krav til digitalitet, og til forskere og undervisere som er blant de fremste i landet. Fra stabilt nett og gode lagringstjenester til HPC-tjenester for partikkelakseleratoren i CERN og genforskning for framtidens legemidler, ligger IT-avdelingen helt i teten som leverandør både til UiO og andre forsknings- og UH-sektoren.

Ansettelser blir gjennomført etter prinsippene i Statsansatteloven, og loververk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester. 

Om stillingen

1. januar 2023 ble en ny, felles IT-avdeling (USIT) ved UiO etablert. USIT leverer infrastruktur og IT-tjenester/ løsninger til Universitetet i Oslo, universitets- og høgskolesektoren i Norge og flere. Vi er et av landets største IT-faglige miljøer med drøyt 350 faste ansatte og arbeider med et bredt spekter spennende tekniske løsninger basert på fremtidsrettet teknologi. I IT-avdelingen legger vi stor vekt på å gi våre ansatte utfordrende og lærerike oppgaver, og det er gode muligheter for faglig utvikling.

Seksjon for HR og prosjekt er en nyopprettet seksjon og vi ser nå etter en dyktig HR-leder som kan sette retning og være en pådriver for å utvikle fagområdet til seksjonen. Du har bred og solid kompetanse og erfaring innen HR-feltet, og du trives med både strategiske problemstillinger og operative oppgaver. Vi setter våre medarbeidere og arbeidsmiljø høyt, og arbeid med oppfølging av sykefravær, HMS, og implementering av våre visjoner, mål og verdier er viktige områder.

Som HR-leder spiller du en sentral rolle i videreutvikling av avdelingens HR-arbeid. I denne rollen vil du bidra til at HR er en tydelig og faglig sterk rådgiver og støtte for ledere og medarbeidere. Du blir del av et team med gode kollegaer og høy kompetanse. HR-gruppen består av seks medarbeidere.

Arbeidsoppgaver

 • Ledelse og utvikling av seksjonen
 • Faglig koordinering og koordinering av arbeidsoppgaver
 • Faglig arbeid med egne arbeidsoppgaver 
 • Personalansvar 
 • Økonomiansvar 
 • Rapportering

Kvalifikasjonskrav 

 • Utdanning fra universitet eller høyskole (minimum tilsv. bachelornivå). Relevant arbeidserfaring kan kompensere for utdanningen 
 • Bred HR-faglig kompetanse med god kunnskap om gjeldende lov- og avtaleverk 
 • Interesse for å bruke digitale løsninger og HR-system til å effektiviseres, forenkle og forbedre
 • Det kreves god kunnskap om HMS og statlig lov- og avtaleverk innen personalområdet
 • Lederegenskaper
 • Erfaring med organisasjonsendring
 • Bred relevant erfaring fra stillingens arbeidsområder, fortrinnsvis HR i universitets- og høyskolesektoren eller annen statlig virksomhet.
 • Det er en fordel med erfaring av tilrettelegging for lønnsforhandlinger

Personlige egenskaper

Personlige egenskaper prioriteres høyt i vurderingen av søkere. Vi legger spesielt vekt på en tydelig og involverende lederstil, hvor positivitet og serviceinnstilling er framtredende. Det er nødvendig å kunne vise til utviklings- og løsningsorientering i lederskapet, samt gjennomføringsevne. Du må være serviceinnstilt overfor ledere og medarbeidere, samtidig som du er faglig tydelig. God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk er en forutsetning.

Vi tilbyr

 • Stillingen er fast og lønnes som seksjonssjef SKO 1211 i lønnspenn mellom kr. 870.900 til 966.300. Lønn fastsettes etter individuell vurdering avhengig av kompetanse.
 • Interessante arbeidsoppgaver i en organisasjon med høy kompetanse
 • Fleksibel arbeidstidsordning og mulighet for noe bruk av hjemmekontor etter avtale
 • Trening i arbeidstiden
 • God pensjonsordning og gunstig lån i Statens Pensjonskasse

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev
 • CV
 • Vvitnemål, attester

Søknad (med vedlegg) må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Evt. ved lederstilling med mindre enn 40 % kvinneandel: Kvinner oppfordres spesielt til å søke.

Inkludering og mangfold er en styrke. UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

Videre ønsker vi medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. 

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.

Kontaktinformasjon

 • Stabsdirektør Lill Rasmussen Mardal (22 84 00 33)

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS